Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on yleistuntuma maisemarakentamisessa käytettävistä maa- ja viherrakentamisen materiaaleista ja teknisistä menetelmistä. Opiskelija tuntee maisemarakentamisessa käytettävän keskeisen kasvilajiston ja sen käyttömahdollisuuksia ja - rajoituksia. Opiskelija ymmärtää rakenteiden toimintaa sekä osaa suunnitella teknisiä ratkaisuja maisemarakentamisen tarpeisiin. Opiskelijalla on valmiudet laatia kasvillisuussuunnitelmia, kuten istutus- ja hoitosuunnitelmia. Opiskelija hahmottaa rakenteiden ja kasvillisuuden suunnittelun osana arkkitehtonista muodonantoa.

Laajuus: 2

Aikataulu: 07.09.2015 - 04.04.2016

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Meri Mannerla-Magnusson, Meri Mannerla-Magnusson

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Meri Mannerla-Magnusson, Meri Mannerla-Magnusson, Jyrki Sinkkilä

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Viheralueiden toteutuksessa käytettävät materiaalit ja rakennustekniikka: kasvillisuus, maa- ja pintarakenteet. Maisemarakentamisen tekniset toteutusasiakirjat.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, tuntitehtävät, opintoretket, harjoitustyö. Arvosteluperusteet opintojakson MyCourses -sivuilla.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ohjattua opetusta 81 tuntia = 30 % (luennot, tuntitehtävät, harjoitukset ja palautetilaisuudet), itsenäistä työskentelyä 189 tuntia = 70 %, yhteensä 270 tuntia.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla jaettava materiaali

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssit MA-94.1170 Maisemarakentamisen tekniikka, MA-94.1141 Kasvillisuuden käyttö 2 ja osan kurssista MA-94.1140 Kasvillisuuden käyttö 1

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  MA-94.1116 Maisema-arkkitehtuurin perusteet, kevät / Maisema-arkkitehtuurin perusteet 1B tai vastaavat tiedot. MAR-C1001 Maisema-arkkitehtuurin perusteet 1B tai vastaavat tiedot.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Description