MS-C2107 - Sovelletun matematiikan tietokonetyöt, 13.09.2016-08.12.2016: All participants

Filters

Forum Forum Tiedotus

Harjoitus 1: Johdatus matemaattiseen mallintamiseen (Matlab)

Assignment Assignment Palautus 1

Quiz Quiz Visailu 1

Folder Folder Lisämateriaali kotitehtävään

Harjoitus 2: Ohjelmointi (Matlab)

Assignment Assignment Palautus 2

Quiz Quiz Visailu 2

Folder Folder Lisämateriaali tehtävään A

Harjoitus 3: Regressiomallit (Matlab)

Assignment Assignment Palautus 3

Quiz Quiz Visailu 3

Folder Folder Lisämateriaali tehtävään B.

Harjoitus 4: Differentiaaliyhtälöt (Matlab)

Assignment Assignment Palautus 4

Harjoitus 5: Symbolinen laskenta I (Mathematica)

Assignment Assignment Palautus 5

Quiz Quiz Visailu 5

Harjoitus 6: Symbolinen laskenta II (Mathematica)

Assignment Assignment Palautus 6

Quiz Quiz Visailu 6

Harjoitus 7: Dynaamisten systeemien säätö (Simulink)

Assignment Assignment Palautus 7

Harjoitus 8: Monte-Carlo simulointi (Matlab)

Assignment Assignment Palautus 8

Quiz Quiz Visailu 8

Harjoitus 9: Optimointi I (Matlab)

Assignment Assignment Palautus 9

Quiz Quiz Visailu 9

Harjoitus 10: Optimointi II (Matlab/Excel)

Assignment Assignment Palautus 10

Folder Folder Lisämateriaali tehtävään A

Quiz Quiz Visailu 10

Harjoitus 11: Tilastollinen analyysi (Excel)

Folder Folder Tehtävä C data

Folder Folder Lisämateriaali kotitehtävään

Assignment Assignment Palautus 11

Quiz Quiz Visailu 11

Harjoitus 12: Monikriteerinen arviointi

Folder Folder Lisämateriaali

Assignment Assignment Palautus 12