MS-C2107 - Sovelletun matematiikan tietokonetyöt, 13.09.2016-08.12.2016: All participants

Filters

Harjoitus 1: Johdatus matemaattiseen mallintamiseen (Matlab)

Harjoitus 2: Ohjelmointi (Matlab)

Harjoitus 3: Regressiomallit (Matlab)

Harjoitus 4: Differentiaaliyhtälöt (Matlab)

Harjoitus 5: Symbolinen laskenta I (Mathematica)

Harjoitus 6: Symbolinen laskenta II (Mathematica)

Harjoitus 7: Dynaamisten systeemien säätö (Simulink)

Harjoitus 8: Monte-Carlo simulointi (Matlab)

Harjoitus 9: Optimointi I (Matlab)

Harjoitus 10: Optimointi II (Matlab/Excel)

Harjoitus 11: Tilastollinen analyysi (Excel)

Harjoitus 12: Monikriteerinen arviointi