Topic outline

 • teht2

  Interaktionen mellan det egna intellektet och de olika elektoniska databaserna/ informationskällorna sker via olika söktermer och sökfrågor. Söktermerna eller sökorden bör väljas så att dessa så bra som möjligt beskriver ditt ämne för informationssökningen. Det lönar sig att fundera över möjliga synonymer och bredare sökbegrepp, t.ex. om du skall söka på robotik inom industrin, så sök även på artificiell intelligens (artificial intelligence). Största delen av de informationskällor/databaser, som Aalto-universitetets lärcenter upprätthåller är på engelska. Hjälp med att översätta termer till engelska kan du få via MOT-ordböckerna.  MOT-ordböckerna kan nås via sökportalen Aalto-Finna. På söksidan i Aalto-Finna finns samlat under genvägar bl.a. MOT-ordböckerna. 

  Var noga med översättningen, sökresultatet med t.ex. termen "traffic guidance" blir helt annorlunda än om du använder termen "traffic management".

  Boolesk logik används för att kombinera söktermerna till längre sökfrågor. Om du söker på sammansatta termer (förekommer mycket på engelska) t.ex. traffic management och skriver in detta utan citationstecken (") får du som sökresultat i de flesta informationsdatabaserna referenser, som innehåller antingen termen traffic eller termen management. För att få ett sökreslutat där du får texter med teckensträngen traffic management krävs att "traffic management" sätts inom citationstecken och söks som en fras - två ord direkt efter varandra. Var kreativ då du bildar din sökstragegi och omforma din sökning under informationssökningsprocessen.

  Resultatet av en sökning=lista av referenser till olika informationskällor, oftast tidskriftsartiklar.

  Booleska operatorer:
  AND - två eller flera termer kombineras med AND, alla de kombinerade termerna måste finnas i referensen. Begränsar sökningen. AND är den vanligaste operatoren.
  OR - två eller flera termer kombineras med OR, antingen den ena eller den andra termen måste finnas i referensen. Ger fler referenser.
  NOT - en term kan uteslutas med NOT. Begränsar sökningen, några relevanta referenser kan falla bort.