Osion kuvaus

  • artikkelit

    I de vetenskapliga tidskrifterna publiceras senaste nytt inom ett forskningsområde. Alla artiklar i en vetenskaplig tidskrift har genomgått en vetenskaplig granskning kallad "peer review" eller på svenska sakkunnighetsbedöming. Artiklar hittar du via ämnessökningar i databaser/informationskällor. Dessa databaser/informationskällor finns samlade i bl.a. Aalto-Finna sökportalen. Databaserna kan vara ämnesspecifika eller innehålla artiklar från flera ämnesområden. T.ex. via citeringar kan du snabbt hitta nytt material till ditt arbete.

    Två välkända databaser  Web of Science (förkortat WoS) och Scopus väljer noggrant sitt innehåll, så materialet man hittar i dessa databaser är kvalitetsstämplat. Från dessa databaser kan man (framförallt inom naturvetenskap men också inom teknik) hitta olika vetenskapsgrenars främsta tidskrifter. I Scopus databasen är SFX-resolver-länken kopplad till artikelreferenserna i databasen och via SFX-länksystemet ser man om ifrågavarande artikel finns tillgänglig i Aalto-universitetets elektroniska samlingar. SFX-länksystemet fungerar på samma sätt i Google Scholar, fast det ser annorlunda ut. Om du i Scopus databasen klickar på SFX-länken ser du i det nya fönstret texten "Fulltext kan hämtas/Kokoteksti saatavissa/Fulltext available". Om inte detta meddelande syns i länkfönstret betyder det att ifrågavarande artikel inte hör till lärcentrets elektroniska samlingar.