• Mikrotaloustiede

    Mikrotaloustiede tutkii taloutta kuluttajien, yritysten, ja yksittäisten toimialojen kannalta. Se on tärkeä väline sekä yhteiskunnalliseen että liikkeenjohdon päätöksentekoon. Tällä kurssilla painotetaan hieman tavallista enemmän yrityksen ja liikkeenjohdon ongelmiin liittyviä sovellutuksia, kuten hinnoittelua ja strategista päätöksentekoa. Kurssin tavoitteena on oppia modernin mikrotaloustieteen tapa jäsentää taloudellisia ilmiöitä, sekä saada vinkkejä ja virikkeitä taloudellisiin päätöksentekotilanteisiin.

    Kurssi on pakollinen taloustieteen pääaineopiskelijoille. Koska suuri osa opiskelijoista on sivuaineopiskelijoita, niin tällä kurssilla vältetään aiheita, joiden päätehtävä olisi valmistautuminen syventäviin opintoihin. Sen sijaan keväällä luennoitava ja pääaineopiskelijoille pakollinen Taloustieteen matemaattiset menetelmät (31C01100) käsittelee tällaisia aiheita, kuten esimerkiksi kysyntäkäyrän johtamisen hyötyfunktiosta sekä kustannusfunktion johtamisen Lagrangen menetelmällä.

    Kurssin opettaa Professori Marko Terviö. Kurssiassistenttina toimii KTM Jan Jääskeläinen.