Översikt

 • Kurssilla käsiteltävät tapaukset ja muuntyyppiset tehtävät.

  • Oikeussuojakeinot kansainvälisissä sopimuksissa

  • Access to Justice: Example of Consumer Credits

  • Yhteiskuntavastuu, omistajaohjaus, riskienhallinta ja yhtiöoikeudellinen sääntely

  • Yritysjärjestelyt: kilpailuoikeuden ja muiden sääntelyjärjestelmien näkökulmat;

   Kilpailuoikeus ja IPR-oikeus

  • Tuomioistuimen valmistelijan raportti

  • Lehdistötiedote

  • Tapauksen kuvaus

  • Yhteiskuntavastuu, yritysetiikka ja markkinasääntely

  • Rahoitusmarkkinasääntelyn vaikutus;

   Sisäpiirisääntely

  • Sopimuksen tekeminen erilaisissa oikeusjärjestelmissä

  • Smart contract erityisesti rahoituspalvelumarkkinoilla

  • Esimerkkejä ja ohjeita valinnaisista lähestymistavoista (nämä ovat vain esimerkin vuoksi eivätkä ne ole pakottavia)

  • Tähän boxiin työryhmät palauttavat case-tapaamisissa pidettävän esityksensä. Esitys palautetaan viimeistään esitystä edeltävänä päivänä.