Topic outline

 • Tässä osiossa ovat kuhunkin tapaukseen liittyvä luentokalvomateriaali viittauksineen taustakalvoihin
   

  • File icon

   Johdanto

   Kansainvälisten markkinoiden toimintaympäristö

   Sopimusoikeuden oikeussuojajärjestelmä

   Case 1: Sopimusoikeuden oikeussuojajärjestelmä
   Case 2: : Access to justice, quick loans, interplay of contract law, procedural law and criminal law

  • File icon

   Sopimusoikeuden oikeussuojajärjestelmä

   Case 1: Sopimusoikeuden oikeussuojajärjestelmä
   Case 2: : Access to justice, quick loans, interplay of contract law, procedural law and criminal law


  • File icon

   Sopimuksen tekeminen erilaisissa oikeuskulttuureissa

   Case 7: Kansainväliset markkinat: juridinen ja kulttuurinen vaikutus (erityisesti sopimustoimintaan)


  • File icon

   Digitaaliset markkinat: tietoturva ja -suoja

   Tämän luennon korvaa osastossa Taustakalvot oleva esitys (Kalvot 19).


  • File icon

   Yhteiskuntavastuu (CSR), business ethics ja markkinasääntely
   Case 5

   Vierailija: Piia Aitta (?)


  • File icon

   Yhteiskuntavastuun teoriat, deliberatiivinen demokratia,

   Yhteiskuntavastuukeskustelun diskursiivinen rakentaminen

   Case 5

   VIERAILIJA: Piia Aitta (?) 

  • File icon

   Yhteiskuntavastuu, corporate governance, ja riskienhallinta ja yhtiöoikeudellinen sääntely
   Case 3
   VIERAILIJA:  TIINA OJALA

  • File icon

   Riskienhallinta, Corporate governance, yhteiskuntavastuu, compliance ja sääntely: Tiina Ojalan luento

  • File icon

   Yritysjärjestelyt: eri sääntelyjärjestelmien vuorovaikutus

   IPR ja kilpailuoikeus

   VIERAILIJA: PETRI KUOPPAMÄKI
   Case 4

  • File icon

   Rahoitusmarkkinasääntelyn vaikutus
   Esimerkki: monitahoinen sisäpiirisääntely
   Case 6

  • File icon

   Älysopimukset