Topic outline

 • Tässä osiossa ovat tapauksiin liittyvät taustakalvot, joissa esitellään erilaisia näkökulmia markkinoihin ja tarkempia tietoja, joista on hyötyä tapausten ratkaisemisessa.

  • Globaalien markkinoiden juridinen toimintaympäristö

  • Oikeuskulttuurien erot sopimuksen syntymisessä

   Smart contract, blockchain ja PSD2

  • Kansainvälisen kaupan vastuujärjestelmä

  • Remburssi

  • Kansainvälinen sopimustoiminta - oikeussuojajärjestelmä

   Lainvalinta - tuomioistuimen toimivalta - tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano - vaihtoehtoinen riitojen ratkaisu

  • Pohjoismaiset ja common law -sopimusoikeusjärjestelmät;

   Entire agreement (merger clause);

   ICC:n mallisopimus (kansainvälinen kauppa)

  • Yhteiskuntavastuu ja yritysetiikka kansainvälisillä markkinoilla

  • Säännellyn markkinatalouden puolustus

  • Corporate political responsibility /

   Jukka Mäkisen luento

  • Yrityksen yhteiskuntavastuu / b

   Jukka Mäkisen luento

  • Maarit Laihonen: CRS, business ethics ja lainsäädäntö

  • Vapaaehtoinen sääntely, laki ja moraali

  • Yhtiöoikeus:

   - osakeyhtiön hallinto ja edustus

   - osakeyhtiön pääomarakenne

   - yhtiöoikeudellinen vastuu

  • Tiina Ojalan uusi luento: osakeyhtiön oikeudellinen riskienhallinta

  • Riskienhallinta yhtiöoikeudellisessa toimintaympäristössä

  • Legal risk management, CSR and CG

  • Sopimuksellinen riskienhallinta:  vastuunrajoitukset ja sopimussakot

  • Sopimuksellinen riskienhallinta: olosuhteiden muuttuminen

  • Sopimuksellinen riskienhallinta osana yrityksen sopimushallintoa

  • Sopimuksen taloudellinen optimointi - sopimusoikeudellinen oikeustaloustiede

  • Markkinoiden väärinkäyttö ja sisäpiirisääntely

  • Eri sääntelynäkökulmien vuorovaikutus rahoitusmarkkinoilla: - tiedonantovelvollisuudet - sisäpiirisääntely - liikesalaisuuksien suoja

  • Sisäpiiritapaus KKO 2009:1

  • Sisäpiiritapaus KKO 2006:110

  • Vahingonkorvaus arvopaperimarkkinoilla: yleinen oikeudellinen tausta

  • Vahingonkorvaus arvopaperimarkkinoilla:

   - korvausvastuun edellytysten modifiointi

   - korvauksen määrän laskeminen

  • Kilpailuoikeus ja kansainväliset markkinat

  • Kilpailuoikeuden näkökulma yrityskauppoihin

   Yrityskauppavalvonta ja IPR

   - Petri Kuoppamäen luento

  • Yrityskauppavalvonta: julkiset ostotarjoukset ja lunastusvelvollisuus

  • Mikko Viemerön luento tietosuojanormien implementoinnista käytännön liiketoiminnassa

  • Access to justice

   Quick loans

   Interplay of contract law, procedural law and criminal law


  • Eurooppalaiset oikeusjärjestykset ja -kulttuurit

  • Älysopimus (smart contract) ja perinteinen sopimusoikeus