Topic outline

 • Tervetuloa kurssille CHEM-A1500 Työssäoppiminen!
  Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta (luennoille ja työpajoihin).

  Kuvaus hyväksilukuperusteista ja ohjeet hyväksiluvun hakemiseksi löytyvät kohdasta "Hyväksilukeminen".

  Osaamistavoitteet     
  Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
  • ottaa vastuun omasta, suunnitelmallisesta oppimisestaan yliopisto- ja työyhteisön jäsenenä
  • toimia ryhmässä ja tukea ryhmän muita jäseniä
  • toimia ja kommunikoida osana työyhteisöä
  • antaa ja vastaanottaa palautetta
  • arvioida, eritellä ja kehittää itseään oppijana ja työntekijänä
  • arvioida ja suunnitella itsenäisesti ajankäyttöään ja tehokkaita työtapoja

  Rakenne ja aikataulu


  Kurssin opetustapahtumien ja palautusten aikataulu

   

  Sisältö     

  Kurssilla perehdytään työelämätaitoihin, toimintaan työyhteisössä sekä yrityksen/organisaation toimintakulttuuriin. Lisäksi kurssilla harjoitellaan oman osaamisen sanoittamista sekä oman osaamisen ja kehittymisen reflektointia.

   

  Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet     

  Kurssilla on kaksi luentoa ja neljä työpajaa, joille osallistuminen on pakollista. Työpajoissa opiskelijat osallistuvat ryhmätöihin ja -keskusteluihin. Kevään ja kesän aikana opiskelija suorittaa annetut tehtävät eri teemoihin liittyen kesätyönsä yhteydessä. Tehtävät ovat osa osaamisprofiilia, jonka opiskelija kirjoittaa kurssin aikana.

  Kesätyö voi olla myös muun kuin oman alan työtä. Jos opiskelija ei onnistu saamaan kesäksi töitä, on mahdollista suorittaa kurssi CHEM-A1510 Tutkimustyön perusteet. Tutkimustyön perusteet -kurssilla suoritetaan harjoittelu yliopiston tutkimusryhmässä ja tämä tarjoaa työkokemusta, jota tarkastellaan Työssäoppiminen-kurssilla.

  Arvostelussa huomioidaan osaamisprofiiliin kirjoitetut tehtävät sekä osallistuminen opetukseen. Pääpaino arvioinnissa on opiskelijan osaamisprofiilien sisällöllä - kuinka hyvin opiskelija tarkastelee annettuja teemoja ja kuinka hyvin hän kykenee tunnistamaan ja arvioimaan omia työelämätaitojaan sekä niiden kehittymistä.

   

  Työpajat

  Kurssilla on neljä työpajaa, jolle kullekin on vaihtoehtoisia suoritusajankohtia. Osallistuminen työpajoihin on pakollista. Ilmoittautuminen työpajoihin WebOodissa.