Osion kuvaus

 • Koe: Kieli, 9 op

  Opetusaika tiistaista perjantaihin  9.15–12.00, vaihtuvat luokat

  Opettajat: Arja Karhumaa, Hanna Hakala +vierailijat


  Työkuorma:: 

  9 op merkitsee 243 h opiskelijan työtä, josta

  54 h kontaktiopetusta +

  189 h itsenäistä työskentelyä, josta laskennallisesti

  54 h omaksumista, valmistautumista ja kertaamista

  75 h annettujen tehtävien tekemistä

  60 h lukemista ja kirjoittamista

  = n. 22,5 h omatoimista työtuntia viikossa

  Kurssiin on integroitu englannin kirjallisen ilmaisun kurssi (3 op), joten osa lukemisen ja kirjoittamisen osuudesta nivoutuu sen kanssa yhteen.  Kurssin pääteemat

  Typografia kulttuurisena ilmiönä

  Erilaiset kirjoitusjärjestelmät

  Typografian välineet, teknologiat ja konventiot

  Kirjainmuotoilun alkeet


  Pääprojekti, viikko 1-6 

  Kirjoitusjärjestelmät 

  Osa 1 – Esitelmä parityönä annetusta kirjoitusjärjestelmästä, valmis 7.3.

  Osa 2 – Juliste+esite omana projektina, valmis kurssin päätteeksi


  Pienemmät tehtävät 

  Viikko 1: Nopea taitto x 2: luettava vs. epäluettava

  Viikko 2: Kyrilliset logoversiot

  Viikko 3–4: Kirjainmuotoilua


  Viikko-ohjelma

  Viikko 1: Kieli, kirjoitus ja typografia

  Viikko 2: Typografia ja kulttuuri(t)

  Viikko 3: Kirjainmuoto ja väline

  Viikko 4: Kirjainmuotoilusta

  Viikko 5: Projektien läpikäyntiä

  Viikko 6: Projektien viimeistely ja läpikäynti


 • Eri kirjoitusjärjestelmistä:


  http://www.worldswritingsystems.org/

  The world’s writing systems: This web site presents one glyph for each of the world’s writing systems.


  http://scriptsource.org/

  Scriptsource: dynamic, collaborative reference to the writing systems of the world, with detailed information on scripts, characters, languages


  https://www.omniglot.com/


  Omniglot – online encyclopedia of writing systems & languages


  https://vimeo.com/istype
  Istanbul Typography Conference – esityksissä erilaisista kirjoitusjärjestelmistä
  https://www.khtt.net/
  Center for Arabic typography


  Caspar Lam + Yujune Park: The future of chinese type design


  http://www.typegeist.org/

  Typegeist: verkkojulkaisun ensimmäinen numero typografian ’desentralisoinnista’
  Kirjainmuotoilusta ja fonteista


  http://typedia.com/


  Fonts.com


  https://fontsinuse.com/


  https://www.typotheque.com/


  https://www.questia.com/read/1098792/first-principles-of-typography  https://designopendata.wordpress.com/portfolio/

  Avoimen datan sivusto, kirjoja ja tekstejä graafisesta suunnittelusta


  http://typequality.com/
  Typequality – A platform for discovering and sharing typefaces designed by women


 • Pikatehtävä, valmis perjantaina 1.3.

  Muotoile annetusta tekstistä (alla) kaksi erilaista taittoversiota A4-kokoiselle aukeamalle (eli A3-arkille). Tuo taitot valmiiksi tulostettuna perjantain tunnille.

  Toisen taiton tulee olla mahdollisimman luettava. Toisen tulee olla epäluettava. 

  Käytä vain mustaa, ei värejä. Käytä vain valmiita kirjaintyyppejä, ei käsinkirjoitusta.Molempien taittojen täytyy sisältää kaikki annettu teksti, mutta ei tekstin ulkopuolisia elementtejä.  

  Taitettava teksti:

  The Crystal Goblet, or Printing Should Be Invisible by Beatrice Warde
  Lataa teksti täältä word-tiedostona

  Iltapäiväksi on varattu omaa työskentelyä varten mac-luokka A034.  Tuo taitot perjantaina valmiiksi tulostettuna 1:1 koossa, jotta pääsemme keskustelemaan niistä. Keskustelua ohjaavana teemana klassisen, modernin ja postmodernin vaiheet ja tunnusmerkit typografiassa. Puhutaan luettavuudesta ja lukukelpoisuudesta, epäluettavuudesta ja lukukelvottomuudesta, sekä tarkan typografian ominaisuuksista. 


 • 1. Valitkaa asia muotojen lähtökohdaksi. Se voi olla mikä vain: fyysinen esine, fiktiivisen hahmon kävelytyyli, teknologinen järjestelmä, teoreettinen konstruktio, tms. 

  Kaikki asiat luovat muotoja jollakin tavalla, ja voivat siten olla kirjainmuotoilun välineitä. Pyrkikää löytämään asialle ominainen käyttäytyminen, joka luo mielenkiintoisia muotoja ilman inhimillistä sekaannusta. Ollaan tuuliajolla ja annetaan asioiden mennä omalla painollaan, kosken kohista ja tyhmän tohista. Korkeintaan heitetään bensaa liekkeihin.

  2. Valitkaa prosessi, jolla väline tuottaa kirjaimiksi sopivia jälkiä. Prosessia voi ajatella koreografiana: Perinteinen kalligrafia on kynän koreografiaa, jossa käsi ohjaa. Mikä ohjaa teidän asiaa? Voiko valitsemanne esineen liikeratoja rajoittaa muokkaamalla ympäristöä? Löytyykö kaaoksesta jotakin, mistä voisi tulla osa kirjainta? 

  Kun suunnittelette koreografiaa, pitäkää mielessä että aakkostoa voidaan ajatella sarjana toistuvia muotoja: Esimerkiksi sama pitkä suora viiva toistuu kirjaimissa b, d, h, k, l. Samaa pyöreää muotoa voi käyttää kirjaimissa b, d, g, o, p, q. Sama kaari voi toistua kirjaimissa a, h, m, n. Vinoja viivoja toistuu kirjaimissa k, v, w, x, y, z. Kaikki keinot saavuttaa muotoja ovat sallittuja, paitsi suora piirtäminen.

  3. Tehkää vähintään kolme kirjainta. Lopputulos voi olla valokuva/mustepiirros/konseptiluonnos. Ensi kerralla katsomme niitä ja mietimme millä tavalla niistä tehdään digitaalinen fontti.


 • 1. osa: Esitelmä parityönä

  Saat parisi kanssa perehdyttäväksi yhden kirjoitusjärjestelmän. Tehtävänne on esitellä se 10 minuutissa muille.

  Deadline: torstaina 7.3.
  Esitysaika 10 min, keskustelu 5 min
  Esitystiedostot ladataan MyCoursesiin 7.3. viimeistään klo 9.00 
  Kiinnitä huomiota erityisesti kirjoittamisen välineisiin (erityisesti kirjoituskulmaan)
  Mikä on kirjoitusjärjestelmän ja kulttuurin suhde?
  Kirjoitusjärjestelmän historiaan liittyvät merkittävät henkilöt ja tapahtumat (painotekniikan keskinnöt, uudistukset tms.)


  2. osa: Juliste yksilötyönä

  Julisteessa esittelet kohdallesi osunutta kirjoitusjärjestelmää haluamallasi tavalla. 

  Deadline: tiedostot lähetetään tiistaina 2.4. klo 9.00 (saattaa muuttua) PrintLabiin: jarkko.sopanen@aalto.fi tai viedään suoraan Jarkolle muistikortilla (korkearesoluutio-PDF-tiedosto, RGB) 
  Julisteen koko: 60 x 90 cm, muista ylimenovara ’bleed’ (ID: File > Document setup > Bleed > 3-5 mm)

  Ota kirjoitusjärjestelmään jokin itseäsi kiinnostava näkökulma, esim. harrastus (arabialainen kirjoitusjärjestelmä ja ratsastusharrastus, korealainen kirjoitusjärjestelmä ja postimerkkeily tms.) tai yhteiskunnallinen ilmiö (esim. kiinalainen rapkulttuuri).
      ◦    Kuva: valokuva, kuvituskuva, typografinen elementti
      ◦    Kuvat samoja kuin esitteessä tai jotain muita, mutta saman tyylisiä
      ◦    Jos otat kuvia netistä, tarkista resoluutio (käytetty koko, 300 dpi, RGB)
      ◦    Teksti: esitteen teksti soveltuvin osin (ei koko tekstiä vaan osia siitä)
      ◦    Mahdollisesti slogan tai sanonta jolla ’myyt’ valitsemaasi ilmiötä


  3. osa: Esite yksilötyönä

  Esitettä varten kirjoitat ja taitat tekstin, joka esittelee kohdallesi osunutta kirjoitusjärjestelmää tarkemmin. Julisteen ja esitteen tulisi olla visuaalisesti yhdenmukaiset. Tekstin pituus on 800–1000 sanaa, kieli: suomi, ruotsi tai englanti. Voit käyttää esitelmän aineistoa kirjoittaessasi esitteen tekstiä. Sekä teksti että esitteen ja julisteen muotoilu arvioidaan.

  Deadline: tiedostot lähetetään tiistaina 2.4. klo 9.00 osoitteeseen: eila.hietanen@aalto.fi tai viedään suoraan Eilalle muistikortilla (korkearesoluutio-PDF-tiedosto, RGB)
      •    Esitteen koko: kaksipuoleinen A3, muista ylimenovara "bleed" (ID: File > Document setup > Bleed > 3-5 mm)
      ◦    Ota kirjoitusjärjestelmään jokin itseäsi kiinnostava näkökulma, esim. harrastus (arabialainen kirjoitusjärjestelmä ja ratsastusharrastus, korealainen kirjoitusjärjestelmä ja postimerkkeily tms.) tai yhteiskunnallinen ilmiö (esim. kiinalainen rapkulttuuri).
      ◦    Kuva: valokuva, kuvituskuva, typografinen elementti
      ◦    Jos otat kuvia netistä, tarkista resoluutio (käytetty koko, 300 dpi, RGB)


  V Ä L I T S E K K A U K S E T

      •    Käymme läpi esitteen taittoa ja julisteen sommittelua sekä tarvittaessa tekstin sisältöä 
      ◦    20.3. alustava idea esitteestä ja julisteesta (lyijykynäluonnos tai vastaava)
      ◦    27.3. välikatsaus InDesignissa (julisteen ja esitteen taitto koneella jo käynnissä)

 • Saatavilla vasta, kun: Kenttä Käyttäjätunnus sisältää (käytä: aalto.fi) sisältää aalto.fi


  Typografian konventioista

  Robert Bringhurst: The elements of typographic style (kirja)

  Ellen Lupton: Thinking with type https://designopendata.files.wordpress.com/2014/05/thinkingwithtype_ellenlupton.pdf

  Jost Hochuli: Detail in typography. Letters, letterspacing, words, wordspacing, lines, linespacing, columns (kirja)

  Markus Itkonen: Typografian käsikirja (kirja)

  Markus Itkonen: Kirjaintyypit ja tyyli (kirja)  Yleistä


  Anthony Froshaug: On typography

  https://hyphenpress.co.uk/journal/article/on_typography


  Anthony Froshaug: Typography is a grid

  https://hyphenpress.co.uk/journal/article/typography_is_a_grid


  Zuzana Licko: Discovery by design

  https://www.emigre.com/Essays/Magazine/DiscoverybyDesign


  Katherine McCoy: Typographic Discourse https://designopendata.wordpress.com/portfolio/typography-as-discourse-1988-katherine-mccoy-david-frej/


  Ellen Lupton: Typographic Man, teoksessa Graphic Design in Production

  https://designobserver.com/feature/the-making-of-typographic-man/39205


  The emotional life of typefaces. An interview with Jungmyng Lee

  https://walkerart.org/magazine/the-emotional-life-of-typefaces-an-interview-with-jungmyng-lee-from-jung-lee-type-foundry


  Jarrett Fuller: The myth of neutrality (wardesta ja läpinäkyvyydestä)

  http://jarrettfuller.com/projects/neutrality


  Eric Carter: Do you want typography or do you want the truth?

  https://walkerart.org/magazine/erik-carter-op-ed-do-you-want-typography-or-do-you-want-the-truth
  Moderni

  Jan Tschichold: New Typography https://thecharnelhouse.org/wp-content/uploads/2016/11/jan-tschichold-the-new-typography-1928.pdf


  The Crystal Goblet, or Printing Should Be Invisible by Beatrice Warde

  http://www.arts.ucsb.edu/faculty/reese/classes/artistsbooks/Beatrice%20Warde,%20The%20Crystal%20Goblet.pdf


  Robin Kinross: Modern Typography

  https://monoskop.org/images/b/ba/Kinross_Robin_Modern_Typography_pp_1-34.pdf


  Wolfgang Weingart: How one makes Swiss typography https://designopendata.files.wordpress.com/2014/05/wolfgang-weingart-how-can-one-make-swiss-typography.pdf


  Rob Giampietro: The typographic modern

  https://www.linedandunlined.com/archive/the-typographic-modern


  ’Postmoderni’

  Ellen Lupton: The academy of deconstructed design

  http://www.eyemagazine.com/feature/article/the-academy-of-deconstructed-design  Eric Carter: Do you want typography or do you want the truth?

  https://walkerart.org/magazine/erik-carter-op-ed-do-you-want-typography-or-do-you-want-the-truth
  Fonttien identiteeteistä


  Sarah Hyndman: Why fonts matter (kirja)

  Simon Garfield: Just my type (kirja)


  Papyrus

  https://stanifesto.com/papyrus-and-the-sociology-of-typography/

  https://www.fastcompany.com/3055865/meet-the-man-who-created-papyrus-the-worlds-other-most-hated-font

  http://www.papyruswatch.com/


  Why you hate comic sans https://designopendata.wordpress.com/portfolio/why-you-hate-comic-sans-2011-david-kadavy/

  https://designforhackers.com/blog/comic-sans-hate/


  Rob Giampietro: The new black face: Neuland and Lithos as stereotypography

  https://www.linedandunlined.com/archive/new-black-face


  Paul Shaw: Stereo types

  https://www.printmag.com/article/stereo_types/ • R E A D I N G :

  Lue sivut 13–33 kirjasta Thinking with Type (Ellen Lupton, 2004) (linkin takana pdf koko kirjasta)


  Viikko 1  Kieli, kirjoitus ja typografia


  Keskiviikko 27.2. Luokka U359a + elokuva luokassa E005 (Väre) 

  Opettaja: Arja + Hanna

  9.15 Intro: Kurssin aikataulu ja tehtävät

  Päätehtävä: Typografia kielissä ja kulttuur(e)issa, tehtävänanto

  10.30 Elokuva: Graphic Means


  Pikatehtävä perjantaiksi: 

  Muotoile annetusta tekstistä kaksi erilaista taittoversiota A4-kokoiselle aukeamalle (eli A3-arkille). Tuo taitot valmiiksi tulostettuna perjantain tunnille.

  Toisen taiton tulee olla mahdollisimman luettava. Toisen tulee olla epäluettava. 

  Käytä vain mustaa, ei värejä. Käytä vain valmiita kirjaintyyppejä, ei käsinkirjoitusta.Molempien taittojen täytyy sisältää kaikki annettu teksti, mutta ei tekstin ulkopuolisia elementtejä.  

  Taitettava teksti:

  The Crystal Goblet, or Printing Should Be Invisible by Beatrice Warde
  Lataa teksti täältä word-tiedostona

  Iltapäiväksi on varattu työskentelyä varten mac-luokka A034.


  Torstai 28.1. Luokka U359a

  Opettaja: Arja

  9.15 Keskustelu elokuvasta

  9.45 Luento: Kieli, kirjoitus, teknologia ja typografia

  Lue huomiseksi: annetut lyhyet katkelmat kirjasta The Politics of Design (pdf)

  Iltapäiväksi on varattu työskentelyä varten mac-luokka A034. 


  Perjantai 1.3. Luokka U359a 

  Opettaja: Arja

  Käydään läpi tekstitaittoja. Tuo taitot valmiiksi tulostettuna 1:1 koossa. Keskustelua ohjaavana teemana klassisen, modernin ja postmodernin vaiheet ja tunnusmerkit typografiassa. Puhutaan luettavuudesta ja lukukelpoisuudesta, epäluettavuudesta ja lukukelvottomuudesta, sekä tarkan typografian ominaisuuksista. 


  Design in a nutshell: Modern and postmodern

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=121&v=vDCEtnXlA4Y

  E  N S I   V I I K O K S I :

  Esitelmä parityönä, esitellään torstaina. • R E A D I N G : 

  Annetut katkelmat kirjasta The Politics of Design (pdf)


  Keskiviikko 6.3. Luokka U359a 

  Opettaja: Hanna

  Esitelmät parityönä, esitysaika 10 min, keskustelu 5 min
  Esitystiedostot ladataan mycoursesiin viimeistään 9.00 samana aamuna

   • Kirjoittamisen välineet
   • Kirjoituksen ja kulttuurin/yhteiskunnan suhde
   • Merkittävät henkilöt ja tapahtumat


  Torstai 7.3. Luokka U359a

  Opettaja: Hanna

  Kyrillisen kirjoituksen historiasta, nykypäivästä

  Tehtävä: Kyrilliset versiot kolmesta länsimaisesta logosta käsin


  Perjantai 8.3. Luokka U359a

  Opettaja: Markus Itkonen

  1900-luvun kirjaintyypit ja typografian kontekstit


  E  N S I   V I I K O K S I :

  Kyrillinen logotehtävä loppuun 

  Edistä omaa projektiasi itsenäisesti. • R E A D I N G : 

  Ellen Lupton: The making of Typographic Man


  Keskiviikko 13.3. Luokka U359a

  Opettaja: Hanna

  Kirjainmuodoista: Kirjainten rakenne, kontrastin perusteet, välineen ja kirjoituskulman vaikutus kirjaimen muotoon ja tekstin rytmiin


  Torstai 14.3. Mac-luokka Väre F001 

  Opettaja: Hanna

  Glyphs-ohjelman esittely 1/2


  Perjantai 15.3. Luokka U359a 

  Vieraileva opettaja: Niklas Ekholm

  Työpaja: inspiraatioita kirjainmuodoille


  E  N S I   V I I K O K S I : 

  Edistä omaa projektiasi itsenäisesti. Välitsekkaus Hannan kanssa keskiviikkona.

  Luonnostele torstaiksi kirjaimia: a, n, e, k, o, d, p  • R E A D I N G :

  The emotional life of typefaces. An interview with Jungmyng Lee


  Keskiviikko 20.3. Luokka U359a  

  Opettaja: Hanna

  Projektien läpikäynti:  Esittele alustava idea esitteestä sekä julisteesta (vähintään lyijykynäluonnos tai vastaava)


  Torstai 21.3. Mac-luokka Väre F001 

  Opettaja: Hanna

  Glyphs-ohjelman esittely 2/2


  Tsekkaa perjantaiksi: http://www.very-able-fonts.com/

  Ehkä myös https://v-fonts.com/


  Perjantai 22.3. Vieraileva opettaja: Niklas Ekholm

  Keskustelua tehdyistä kirjainluonnoksista

  Variable fonts, kirjainten muuntuvuus


  E  N S I   V I I K O K S I :

  Edistä omaa projektiasi itsenäisesti. • R E A D I N G :

  Rob Giampietro: The new black face: Neuland and Lithos as stereotypography

  Sahar Afshar: Through the typographic looking glass: Reflections on the concept of ’decentralizing’ type


  Keskiviikko 27.3. Luokka U359a  Opettaja: Arja ja Hanna

  Projektien läpikäynti: Välikatsaus InDesignissa (julisteen ja esitteen taitto koneella jo käynnissä)


  Torstai 28.4. Mac-luokka Väre F001  Opettaja: Hanna

  Työskentelyä


  Perjantai 29.3. Mac-luokka kanditalo A034  Opettaja: Arja

  Työskentelyä


  E  N S I   V I I K O K S I :

  Tee projektisi valmiiksi.
  Juliste ja esite valmis ja tiedosto toimitettu Printlabiin keskiviikkona 3.4. klo 9.00 mennessä.  • Keskiviikko 3.4. Mac-luokka kanditalo A034  

  Juliste ja esite valmis ja tiedosto toimitettu Printlabiin keskiviikkona 3.4. klo 9.00 mennessä. 

  Lataa esitteesi TÄHÄN KANSIOON. Nimeä tiedosto etunimi_sukunimi_puhelinnumero.pdf

  Lataa julisteesi TÄHÄN KANSIOON. Nimeä tiedosto etunimi_sukunimi_puhelinnumero.pdf


  Torstai 4.4. Luokka U359a  

  Opettaja: Hanna  Perjantai 5.4. Luokka U359a

  Opettaja: Arja ja Hanna

  Loppukeskustelu