Osion kuvaus

 • Koe: Kieli

  Koe: Kieli, 9 op

  Opetusaika tiistaista perjantaihin  9.15–12.00, vaihtuvat luokat

  Opettajat: Arja Karhumaa, Hanna Hakala +vierailijat


  Työkuorma:: 

  9 op merkitsee 243 h opiskelijan työtä, josta

  54 h kontaktiopetusta +

  189 h itsenäistä työskentelyä, josta laskennallisesti

  54 h omaksumista, valmistautumista ja kertaamista

  75 h annettujen tehtävien tekemistä

  60 h lukemista ja kirjoittamista

  = n. 22,5 h omatoimista työtuntia viikossa

  Kurssiin on integroitu englannin kirjallisen ilmaisun kurssi (3 op), joten osa lukemisen ja kirjoittamisen osuudesta nivoutuu sen kanssa yhteen.  Kurssin pääteemat

  Typografia kulttuurisena ilmiönä

  Erilaiset kirjoitusjärjestelmät

  Typografian välineet, teknologiat ja konventiot

  Kirjainmuotoilun alkeet


  Pääprojekti, viikko 1-6 

  Kirjoitusjärjestelmät 

  Osa 1 – Esitelmä parityönä annetusta kirjoitusjärjestelmästä, valmis 7.3.

  Osa 2 – Juliste+esite omana projektina, valmis kurssin päätteeksi


  Pienemmät tehtävät 

  Viikko 1: Nopea taitto x 2: luettava vs. epäluettava

  Viikko 2: Kyrilliset logoversiot

  Viikko 3–4: Kirjainmuotoilua


  Viikko-ohjelma

  Viikko 1: Kieli, kirjoitus ja typografia

  Viikko 2: Typografia ja kulttuuri(t)

  Viikko 3: Kirjainmuoto ja väline

  Viikko 4: Kirjainmuotoilusta

  Viikko 5: Projektien läpikäyntiä

  Viikko 6: Projektien viimeistely ja läpikäynti