Topic outline

  • 1. Valitkaa asia muotojen lähtökohdaksi. Se voi olla mikä vain: fyysinen esine, fiktiivisen hahmon kävelytyyli, teknologinen järjestelmä, teoreettinen konstruktio, tms. 

    Kaikki asiat luovat muotoja jollakin tavalla, ja voivat siten olla kirjainmuotoilun välineitä. Pyrkikää löytämään asialle ominainen käyttäytyminen, joka luo mielenkiintoisia muotoja ilman inhimillistä sekaannusta. Ollaan tuuliajolla ja annetaan asioiden mennä omalla painollaan, kosken kohista ja tyhmän tohista. Korkeintaan heitetään bensaa liekkeihin.

    2. Valitkaa prosessi, jolla väline tuottaa kirjaimiksi sopivia jälkiä. Prosessia voi ajatella koreografiana: Perinteinen kalligrafia on kynän koreografiaa, jossa käsi ohjaa. Mikä ohjaa teidän asiaa? Voiko valitsemanne esineen liikeratoja rajoittaa muokkaamalla ympäristöä? Löytyykö kaaoksesta jotakin, mistä voisi tulla osa kirjainta? 

    Kun suunnittelette koreografiaa, pitäkää mielessä että aakkostoa voidaan ajatella sarjana toistuvia muotoja: Esimerkiksi sama pitkä suora viiva toistuu kirjaimissa b, d, h, k, l. Samaa pyöreää muotoa voi käyttää kirjaimissa b, d, g, o, p, q. Sama kaari voi toistua kirjaimissa a, h, m, n. Vinoja viivoja toistuu kirjaimissa k, v, w, x, y, z. Kaikki keinot saavuttaa muotoja ovat sallittuja, paitsi suora piirtäminen.

    3. Tehkää vähintään kolme kirjainta. Lopputulos voi olla valokuva/mustepiirros/konseptiluonnos. Ensi kerralla katsomme niitä ja mietimme millä tavalla niistä tehdään digitaalinen fontti.