Topic outline

 • Kurssi alkaa ti 26.2.2019 klo 10.15 salissa AS2. Muista ilmoittautua kurssille WebOodissa. Kurssin toteutus ja suoritus on selitettu Kurssin toteutus -sivulla.

  • Kurssin virallinen tiedotuskanava. Tämä näkyy kaikille kirjautuneille käyttäjille.
  • Kaikki kurssiin liittyvät kysymykset ja vastaukset sekä muut puheenvuorot ovat tervetulleita tälle palstalle. Tämän palstan sisältö näkyy pelkästään kurssin osallistujille. (Jos et halua kopioita sähköpostiin, voit lopettaa keskustelupalstan tilauksen.)

 • Kurssin osat

  Kurssilla on jokaisella luentoviikolla

  • esitehtävä MyCoursesissa
  • luennot
  • laskuharjoitukset (STACK + paperitehtävät)

  Lisäksi kurssilla on viisi palautettavaa esseetehtävää. Tenttiä tai välikokeita ei ole, vaan kurssin suoritus perustuu kokonaan tehtäväpisteisiin. (Ks. tarkemmin alempana.) Vanhat pisteet eivät ole voimassa.

  Viikkoaikataulu


      ma   
  ti ke to pe
  8–10

  ET

  H1
    (TU1)
  H6
    (U4/U1)
  10–12
  Luento
  (AS2)
  Luento
  (TU2)
  H2
    (TU1)
  H7
  (U4/U1)
  12–14


  H3
  (TU1)
  H8
  (U4/U1)
  14–16


  H4 + sv
  (TU7)

  16–18


  H5
  (TU7)


  Harjoitusryhmät
  H1–H8 ovat keskenään vaihtoehtoisia. Laskarit H6–H8 ovat periodissa IV salissa U4 ja periodissa V saliissa U1.

  Parallellt med grupp H4 hålls en svenskspråkig övningsgrupp i sal TU6 (förutom 7.3 i sal AS6)

  Oppimateriaali

  Kurssin oppikirjana on Young & Freedman: University Physics with Modern Physics, 13./14. painos, luvut 21–25, 27–30, 31(6) ja 32–36. (Osat Electromagnetism ja Optics ilman tasa- ja vaihtovirtapiirejä. Vanhemmatkin painokset käyvät hyvin.) Kirjaan viitataan kurssimateriaalissa lyhenteellä YF. Tiivimpi vastine tälle on Wolfson, R.: Essential University Physics, 2./3. painos, luvut 20-27 ja 29-32.

  Oheislukemistona voi käyttää e-kirjaa Upadhyaya, J.C.: University physics-I, Part II. Kirjassa käsitellään asioita kurssivaatimuksia perusteellisemmin.

  Luentokalvot julkaistaan etukäteen, mutta ne ovat suppeita: lue mieluummin oppikirjaa.


  Kurssin henkilökunta ja assarointivuorot

  Luennoitsija: TkT Henrik Wallén, henrik.wallen@aalto.fi, 050 420 5860

  Tuntiassistentit: Roope Hurttia, Tuomas S. Laine, Mika Merano, Akseli Oinaanoja, Tuomas Pajunpää, Rasmus Siljander ja Onni Kosomaa

  H1: Roope
  H6: Rasmus
  H2: Mika, Tuomas L
  H7: Akseli, Rasmus
  H3: Roope, Tuomas P
  H8: Akseli, Henrik
  H4: Mika, Tuomas P / på svenska: Onni

  H5: Tuomas L

  Kurssin yleisissä asioissa käytä sähköpostin sijaan kurssin keskustelupalstaa. (Lähetä toki sähköpostia, jos kysymys on liian henkilökohtainen kysymyspalstalle.)

  Suoritusvaatimukset

  Kurssin suunnittelussa on oletettu, että osallistujat ovat päätoimisia kandidaatintutkinto-opiskelijoita. Painotus on opiskelijan omassa tekemisessä, sen jatkuvassa arvioinnissa ja palautteenannossa. Etäopiskelu on mahdollista, mutta sitä ei suositella. (Laskareissa saat apua ja palautetta tehtävistä, mutta LH-palautuslaatikkoon palautetuista tehtävistä pelkät pisteet.)

  Kurssin arvosanaan vaikuttaa:

  Esitehtävät 10%
  STACK-tehtävät 15%
  Laskuharjoitukset 
  50%
  Esseet 25%
  Kurssipalaute 2%

  Esitehtävät, STACK-tehtävät ja esseet tehdään/palautetaan MyCoursesissa. Paperilla laskettavista laskuharjoitustehtävistä saa ensisijaisesti pisteitä näyttämällä ratkaisut assistentille laskuharjoituksissa. Jos et pääse mihinkään laskariryhmään voit hyödyntää palautuslaatikot MyCoursesissa, mutta huomaa ohjeistus Laskuharjoitukset-sivulla.

  Arvosana määrääytyy kokonaispisteiden avulla seuraavasti:

  Vähintään  
  Arvosana
  50.00% 1
  60.00% 2
  70.00% 3
  80.00% 4
  90.00% 5

  Jokainen opiskelija näkee MyCoursesissa omat pisteet (kohta "Arvioinnit" tai "Grades") ja niistä lasketun arvosanan. Ilmoita Henrikille, jos pisteissäsi on puutteita tai jos huomaat MyCoursesin laskevan jotain väärin.

  Esitiedot

  Mallilukujärjestyken mukaan matematiikan peruskurssit Matriisilaskenta sekä Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 ja 2 tulevat ennen tätä kurssia. Nämä matematiikan kurssit ovat hyvin hyödyllisiä, muttei pakollisia, Sähkö ja magnetismi -kurssin suorittamiseen. Kurssilla tarvittava vektorilaskenta sekä viiva-, pinta- ja tilavuusintegraalilaskenta voi kerrata kurssin aikana, mutta varaudu näkemään hieman enemmän vaivaa, jos matematiikan kurssit ovat unohtuneet tai jääneet kesken.

  Osa Sähkö ja magnetismi -kurssin sisällöstä on lukion sähköopin kertausta. Oppikirjassa on kuitenkin kaikki hyvin perusteellisesti selitetty, joten lukion fysiikan kursseja ei tarvita esitietoina.

  Kurssilla tarvitaan lisäksi hieman mekaniikkaa.

  Poissaolot ja korvaamiset

  Poissaolot työn, levon tai matkailun vuoksi ovat lähtökohtaisesti omalla vastuullasi eikä kurssilla ole pakollista läsnäoloa. Kesäkuussa järjestetään yksi kaikille avoin rästitehtäväkierros, jolla voi korvata yhden luentoviikon tehtävät (eli saman viikon esi-, STACK- ja laskuharjoitustehtävät). Rästitehtävät julkaistaan ennen kurssin päättymistä ja palautetaan kesäkuun loppuun mennessä.

  Henkilökohtaisista erikoisjärjestelyistä voidaan rajoitetusti neuvotella, jos sinulla on OOP:in myöntämä todistus tai lääkärin määräämä sairasloma tai jos kyseessä on kertausharjoitus. Ota yhteys mahdollisuuksien mukaan etukäteen ja ajoissa!

  Ota yhteys OOP:iin eli kansliaan, jos haet kurssin korvausta (hyväksilukua) jollakin toisella kurssilla.

 • Kurssin suoritukseen kuuluvat viikoittaiset esitehtävät, jotka palautetaan viimeistään tiistaisin klo 10.00 ennen luentoa. Esitehtävät sisältävät pääosin monivalintakysymyksiä.

  Esitehtävien tarkoitus on kannustaa tutustumaan viikon aiheeseen etukäteen, jotta luennoista ja harjoituksista saisi enemmän irti. Esitehtävien vastaukset löytää varsin helposti oppikirjasta. Älä arvaa tai kysy kaverilta! Varaa aikaa esitehtäville esim. maanataisin.

  Esitehtävät alkavat ensimmäisellä luentoviikolla. Esitehtävien osuus kurssin kokonaispisteistä on 10%.

  Ohjeet

  Jokainen esitehtävä koostuu muutamasta kysymyksestä. Voit tarkistaa jokaista kysymystä erikseen (painamalla "Tarkista"-nappia), jolloin saat välitöntä palautetta ja voit tarvittaessa yrittää uudelleen hieman pienemmällä pistemäärällä. Kun olet vastannut kaikkiin kysymyksiin ja tarkistanut vastauksesti, paina "Lopeta tehtävä"-nappia esitehtävän viimeisellä sivulla ja hyväksy palautus "Palauta kaikki ja lopeta"-napilla. Jokaisella esitehtävällä on yksi suorituskerta, joten älä palauta keskeneräistä esitehtävää.

  (Mahdolliset keskeneräiset esitehtävät palautetaan automaattisesti, kun tehtävä sulkeutuu.)

 • Tähän osioon tulevat kurssin edetessä lukuohjeet ja luentokalvot jokaiselle luentoviikolle. Kurssin sisältö on jaettu luentoviikoille seuraavasti:

  1. Sähkövaraus ja sähkökenttä (YF 21)
  2. Gaussin laki (YF 22)
  3. Sähköpotentiaali (YF 23)
  4. Kapasitanssi ja eristeet (YF 24); virta, resistanssi ja sähkömotorinen voima (YF 25)
  5. Magneettikenttä ja magneettiset voimat (YF 27)
  6. Magneettikentän lähteet (YF 28)
   - Arviointiviikolla ei ole luentoja eikä laskareita
  7. Sähkömagneettinen induktio (YF 29) ja induktanssi (YF 30)
  8. Sähkömagneettiset aallot (YF 32)
   - Wapun takia luento- ja laskaritauko
  9. Valon luonne ja eteneminen (YF 33)
  10. Geometrinen optiikka (YF 34)
  11. Interferenssi (YF 35) ja diffraktio (YF 36)

  Luentokalvot julkaistaan etukäteen, mutta ne ovat suppeita: lue oppikirjaa. YF = kurssin oppikirja Young & Freedman: University Physics with Modern Physics. Viikoittaisissa lukuohjeissa kerrotaan tarkemmin mitkä alaluvut jätetään pois ja mitkä asiat ovat erityisen tärkeitä.

 • Not available unless: You are a(n) Student

  Paperitehtävistä saa pisteitä laskemalla tehtävät harjoitusryhmissä assistentin avustuksella tai etukäteen itsenäisesti. Näytä ratkaisusi assistentille viimeistään perjantain laskuharjoituksessa klo 12–14 (suositeltavaa on käydä jo aiemmissa torstain tai perjantain harjoituksissa ruuhkan välttämiseksi). Varmistu harjoituksessa, että pisteesi kirjataan sekä salilistaan että vastauspaperillesi. Laskuharjoituksen jälkeen säilytä vastauspaperisi ainakin niin kauan, että pisteesi näkyvät MyCoursesissa. Pisteet kirjataan yleensä noin viikon kuluessa harjoituksesta – kysy assistentilta ja näytä tarvittaessa ratkaisusi uudestaan, jos pisteet puuttuvat. (Voit myös ottaa yhteyttä Henrikiin, jos pisteiden selvittelyssä on jotain ongelmia.)

  Laskuharjoitukset alkavat ensimmäisellä luentoviikolla. Laskuharjoitusten tehtävät ja esimerkkiratkaisut julkaistaan tässä osiossa. (Sähköiset palautuslaatikot ovat osiossa LH-palautuslaatikot.)

  Laskuharjoitustehtävät julkaistaan noin viikkoa ennen viimeistä palautusaikaa, ja ratkaisut pian palautusajan umpeuduttua.

  Huom: Laskuharjoitustehtäviä voi laskea yksin tai kavereiden kanssa, mutta jokainen vastaa omista tehtävistään, eli laatii oman yksilöllisen vastauksen. Yhteistyö on sallittua ja suositeltavaa, mutta valmiin ratkaisun prujaaminen kaverilta ei tietenkään ole hyväksyttävä tapa toimia.

 • Jokaisella luentoviikolla palautetaan yksi STACK-tehtäväkierros viimestään perjantaina klo 14.00.

  Laskareissa voi kysyä apua myös STACK-tehtäviin. Huomaa, että tehtävien lukuarvot on satunnaistettu, joten lopputulosten vertaaminen ei ole kovin mielekästä.

  Tehtäväkierros koostuu yhdestä tai useammasta kysymyksestä. Voit tarkistaa jokaista kysymystä erikseen (painamalla "Tarkista"-nappia), jolloin saat välitöntä palautetta ja voit tarvittaessa yrittää uudelleen. Oikeista vastauksista saa tässä osiossa täydet pisteet riippumatta kuinka monta kertaa on tarkistanut vastaukset ennen lopullista palautusta.

  Kun olet vastannut kaikkiin kysymyksiin ja tarkistanut vastauksesti, paina "Lopeta tehtävä"-nappia tehtäväkierroksen viimeisellä sivulla ja hyväksy palautus "Palauta kaikki ja lopeta"-napilla. Sinulla on yksi suorituskerta, joten älä palauta tehtäväkierros keskeneräisenä. (Mahdolliset keskeneräiset tehtävät palautetaan automaattisesti, kun tehtäväkierros sulkeutuu.)

  Tehtävien malliratkaisut näkyvät tehtäväkierroksen suljettua. (Ratkaisu ei välttämättä näy, jos et ole palauttanut mitään.)

 • Paperitehtävistä saa LH-pisteitä ensi sijassa näyttämällä ratkaisut assistentille laskuharjoituksissa. Tehtäviä ei palauteta tänne, mikäli käyt näyttämässä ne assistentille laskuharjoituksissa.

  Jos sinulla on hyvä syy miksi et voi osallistua viikon laskuharjoituksiin, voit vaihtoehtoisesti palauttaa ratkaisut sähköisesti alla olevaan palautuslaatikkoon. (Jokaisella viikolla on oma palautuslaatikko. Väärään laatikkoon palautetuista ratkaisuista ei saa pisteitä.) Kirjoita ratkaisut siistillä käsialalla ja skannaa PDF-muotoon, tai tuota jollakin toisella tavalla yksi helposti luettava PDF-tiedosto. (CamScanner-sovellus on kuulemma toimiva ratkaisu, jos ei ole skanneria käytettävissä.) Palautuslaatikon deadline on aina ehdoton. Muista kirjoittaa auki kaikki tarvittavat perustelut, jos palautat sähköisesti. Laskuharjoituksissa voi selittää assistentille ratkaisun vaiheita ja tarvittaessa korjata ratkaisua kunnes se on riittävän oikein, kun taas sähköinen palautus pisteytetään kuten koevastausta (eli ratkaisu pitää olla oikein ja oikein perusteltu, jotta saa täydet pisteet).

  Palauta siis mieluummin ratkaisut laskareissa, jos mitenkään mahdollista, koska siellä on tarjolla apua ja välitöntä palautetta!

  (Tehtävät ja ratkaisut julkaistaan Laskuharjoitukset-osiossa. Kyseinen osio näkyy vain kurssin osallistujille.)

 • Kurssilla palautetaan 5 kirjoitelmaa eli esseetä seuraavalla aikataululla:

  Pvm Viikko Aihepiiri
  ke 13.3. luentoviikko 3 Sähkökenttä (luentoviikot 1–2)
  ke 27.3. luentoviikko 5 Potentiaali ja energia, kapasitanssi ja resistanssi (luentoviikot 3–4)
  ma 15.4. luentoviikko 7
  Magnetostatiikka (luentoviikot 5–6)
  pe 3.5. wappuviikko Induktio ja sähkömagneettiset aallot (luentoviikot 7–8)
  pe 31.5. arviointiviikko Optiikka (luentoviikot 9–11)

  Jokaisen palautuksen deadline on klo 18.00.

  Ohjeet

  Jokaisella esseellä on otsikko ja muutama apukysymys johon haetaan vastausta. Tuotos pitää nimenomaan olla essee, eli juoksevaa tekstiä ilman kuvia tai kaavoja. Kirjoita essee suomeksi tai ruotsiksi jollakin tekstinkäsittelyohjelmalla. Ohjeellinen pituus on yksi sivu. Palauta essee yhtenä tiedostona (PDF ja MS Word kelpaa ainakin).

  Tässä kirjoitustyössä yhteistyö on kiellettyä. Jokainen kirjoittaa oman esseensä omin sanoin. Palautuksessa käytetään Turnitin-palautuslaatikkoa, jossa on automaattinen alkuperäisyyden tarkistus. Näet itsekin (mahdollisesti viiveellä) alkuperäisyysraportin ja voit ennen määräaikaa tarvittaessa palauttaa uuden version esseestäsi. Lopullinen versio esseestä tallennetaan Turnitin-tietokantaan.

 • Not available unless: You are a(n) Student

  Kesäkuussa järjestetään yksi kaikille avoin rästitehtäväkierros, jolla voi korvata yhden luentoviikon tehtävät (eli saman viikon esi-, STACK- ja laskuharjoitustehtävät). Valitse huolellisesti minkä viikon tehtävät haluat korvata!

  Rästitehtävät palautetaan tällä sivulla kesäkuun loppuun mennessä (30.6. klo 23:55).

  Rästitehtäväpisteet näykyvät irrallisina MyCoursesin Arvioinnit-kohdassa. Tehtävät tarkistetaan heinäkuun alussa ja sen jälkeen lasketaan päivitetyt arvosanat ja korotukset viedään kansliaan kirjattaviksi.