Topic outline

 • Kurssin osat

  Kurssilla on jokaisella luentoviikolla

  • esitehtävä MyCoursesissa
  • luennot
  • laskuharjoitukset (STACK + paperitehtävät)

  Lisäksi kurssilla on viisi palautettavaa esseetehtävää. Tenttiä tai välikokeita ei ole, vaan kurssin suoritus perustuu kokonaan tehtäväpisteisiin. (Ks. tarkemmin alempana.) Vanhat pisteet eivät ole voimassa.

  Viikkoaikataulu


      ma   
  ti ke to pe
  8–10

  ET

  H1
    (TU1)
  H6
    (U4/U1)
  10–12
  Luento
  (AS2)
  Luento
  (TU2)
  H2
    (TU1)
  H7
  (U4/U1)
  12–14


  H3
  (TU1)
  H8
  (U4/U1)
  14–16


  H4 + sv
  (TU7)

  16–18


  H5
  (TU7)


  Harjoitusryhmät
  H1–H8 ovat keskenään vaihtoehtoisia. Laskarit H6–H8 ovat periodissa IV salissa U4 ja periodissa V saliissa U1.

  Parallellt med grupp H4 hålls en svenskspråkig övningsgrupp i sal TU6 (förutom 7.3 i sal AS6)

  Oppimateriaali

  Kurssin oppikirjana on Young & Freedman: University Physics with Modern Physics, 13./14. painos, luvut 21–25, 27–30, 31(6) ja 32–36. (Osat Electromagnetism ja Optics ilman tasa- ja vaihtovirtapiirejä. Vanhemmatkin painokset käyvät hyvin.) Kirjaan viitataan kurssimateriaalissa lyhenteellä YF. Tiivimpi vastine tälle on Wolfson, R.: Essential University Physics, 2./3. painos, luvut 20-27 ja 29-32.

  Oheislukemistona voi käyttää e-kirjaa Upadhyaya, J.C.: University physics-I, Part II. Kirjassa käsitellään asioita kurssivaatimuksia perusteellisemmin.

  Luentokalvot julkaistaan etukäteen, mutta ne ovat suppeita: lue mieluummin oppikirjaa.


  Kurssin henkilökunta ja assarointivuorot

  Luennoitsija: TkT Henrik Wallén, henrik.wallen@aalto.fi, 050 420 5860

  Tuntiassistentit: Roope Hurttia, Tuomas S. Laine, Mika Merano, Akseli Oinaanoja, Tuomas Pajunpää, Rasmus Siljander ja Onni Kosomaa

  H1: Roope
  H6: Rasmus
  H2: Mika, Tuomas L
  H7: Akseli, Rasmus
  H3: Roope, Tuomas P
  H8: Akseli, Henrik
  H4: Mika, Tuomas P / på svenska: Onni

  H5: Tuomas L

  Kurssin yleisissä asioissa käytä sähköpostin sijaan kurssin keskustelupalstaa. (Lähetä toki sähköpostia, jos kysymys on liian henkilökohtainen kysymyspalstalle.)

  Suoritusvaatimukset

  Kurssin suunnittelussa on oletettu, että osallistujat ovat päätoimisia kandidaatintutkinto-opiskelijoita. Painotus on opiskelijan omassa tekemisessä, sen jatkuvassa arvioinnissa ja palautteenannossa. Etäopiskelu on mahdollista, mutta sitä ei suositella. (Laskareissa saat apua ja palautetta tehtävistä, mutta LH-palautuslaatikkoon palautetuista tehtävistä pelkät pisteet.)

  Kurssin arvosanaan vaikuttaa:

  Esitehtävät 10%
  STACK-tehtävät 15%
  Laskuharjoitukset 
  50%
  Esseet 25%
  Kurssipalaute 2%

  Esitehtävät, STACK-tehtävät ja esseet tehdään/palautetaan MyCoursesissa. Paperilla laskettavista laskuharjoitustehtävistä saa ensisijaisesti pisteitä näyttämällä ratkaisut assistentille laskuharjoituksissa. Jos et pääse mihinkään laskariryhmään voit hyödyntää palautuslaatikot MyCoursesissa, mutta huomaa ohjeistus Laskuharjoitukset-sivulla.

  Arvosana määrääytyy kokonaispisteiden avulla seuraavasti:

  Vähintään  
  Arvosana
  50.00% 1
  60.00% 2
  70.00% 3
  80.00% 4
  90.00% 5

  Jokainen opiskelija näkee MyCoursesissa omat pisteet (kohta "Arvioinnit" tai "Grades") ja niistä lasketun arvosanan. Ilmoita Henrikille, jos pisteissäsi on puutteita tai jos huomaat MyCoursesin laskevan jotain väärin.

  Esitiedot

  Mallilukujärjestyken mukaan matematiikan peruskurssit Matriisilaskenta sekä Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 ja 2 tulevat ennen tätä kurssia. Nämä matematiikan kurssit ovat hyvin hyödyllisiä, muttei pakollisia, Sähkö ja magnetismi -kurssin suorittamiseen. Kurssilla tarvittava vektorilaskenta sekä viiva-, pinta- ja tilavuusintegraalilaskenta voi kerrata kurssin aikana, mutta varaudu näkemään hieman enemmän vaivaa, jos matematiikan kurssit ovat unohtuneet tai jääneet kesken.

  Osa Sähkö ja magnetismi -kurssin sisällöstä on lukion sähköopin kertausta. Oppikirjassa on kuitenkin kaikki hyvin perusteellisesti selitetty, joten lukion fysiikan kursseja ei tarvita esitietoina.

  Kurssilla tarvitaan lisäksi hieman mekaniikkaa.

  Poissaolot ja korvaamiset

  Poissaolot työn, levon tai matkailun vuoksi ovat lähtökohtaisesti omalla vastuullasi eikä kurssilla ole pakollista läsnäoloa. Kesäkuussa järjestetään yksi kaikille avoin rästitehtäväkierros, jolla voi korvata yhden luentoviikon tehtävät (eli saman viikon esi-, STACK- ja laskuharjoitustehtävät). Rästitehtävät julkaistaan ennen kurssin päättymistä ja palautetaan kesäkuun loppuun mennessä.

  Henkilökohtaisista erikoisjärjestelyistä voidaan rajoitetusti neuvotella, jos sinulla on OOP:in myöntämä todistus tai lääkärin määräämä sairasloma tai jos kyseessä on kertausharjoitus. Ota yhteys mahdollisuuksien mukaan etukäteen ja ajoissa!

  Ota yhteys OOP:iin eli kansliaan, jos haet kurssin korvausta (hyväksilukua) jollakin toisella kurssilla.