Topic outline

  • Jokaisella luentoviikolla palautetaan yksi STACK-tehtäväkierros viimestään perjantaina klo 14.00.

    Laskareissa voi kysyä apua myös STACK-tehtäviin. Huomaa, että tehtävien lukuarvot on satunnaistettu, joten lopputulosten vertaaminen ei ole kovin mielekästä.

    Tehtäväkierros koostuu yhdestä tai useammasta kysymyksestä. Voit tarkistaa jokaista kysymystä erikseen (painamalla "Tarkista"-nappia), jolloin saat välitöntä palautetta ja voit tarvittaessa yrittää uudelleen. Oikeista vastauksista saa tässä osiossa täydet pisteet riippumatta kuinka monta kertaa on tarkistanut vastaukset ennen lopullista palautusta.

    Kun olet vastannut kaikkiin kysymyksiin ja tarkistanut vastauksesti, paina "Lopeta tehtävä"-nappia tehtäväkierroksen viimeisellä sivulla ja hyväksy palautus "Palauta kaikki ja lopeta"-napilla. Sinulla on yksi suorituskerta, joten älä palauta tehtäväkierros keskeneräisenä. (Mahdolliset keskeneräiset tehtävät palautetaan automaattisesti, kun tehtäväkierros sulkeutuu.)

    Tehtävien malliratkaisut näkyvät tehtäväkierroksen suljettua. (Ratkaisu ei välttämättä näy, jos et ole palauttanut mitään.)