Topic outline

 • Tervetuloa opiskelemaan modernia fysiikkaa!


  Kurssin henkilökunta

  Kurssin vastuuopettaja on Matti Raasakka.

  Kurssiassistentteina toimivat Taneli Juntunen, Niina Kanerva, Tero Korkalainen ja Elvira Martikainen.

  Yhteydenotot kurssihenkilökuntaan pääasiallisesti MyCourses-sivun keskustelualueiden kautta. Henkilökohtaisemmissa asioissa voit lähettää sähköpostia kurssin opettajalle.

  Kurssin viikkoaikataulu

  Kurssilla on viikoittain

  • kaksi luentoa, ti ja ke klo 8:30-10:00
  • neljä laskuharjoitusryhmää: ma klo 12-14 (Elvira), ti klo 14-16 (Tero), to klo 16-18 (Tero), pe klo 12-14 (Niina)

  Laskuharjoitusryhmiin osallistumiselle ei ole mitään rajoituksia, vaan voit käydä niin monessa kuin haluat.

  Seuraavan viikon luentokalvot ja laskuharjoitustehtävät ilmestyvät perjantaisin.

  Laskuharjoitustehtävien ratkaisut on palautettava maanantaisin klo 24 mennessä.

  Laskuharjoitustehtävien malliratkaisut ilmestyvät tiistaisin.

  Oppimateriaali

  Kurssikirja: Randy Harris, Modern Physics (2nd edition), Pearson. (Muutkin kvanttimekaniikan perusteokset voivat olla hyödyksi, mutta tämän kirjan ja luentokalvojen avulla pitäisi pärjätä.) Luentokalvot ja laskuharjoitustehtävien malliratkaisut julkaistaan viikoittain.

  Kurssin arviointi

  Kurssin voi suorittaa joko laskuharjoituksin (10 kpl) ja välikokein (2 kpl) tai tenttien. Ensimmäisessä vaihtoehdossa (laskarit+välikokeet) kurssin arvosana perustuu seuraaviin suorituksiin:

  • laskuharjoituspisteet: max. 3p/tehtävä, 4 tehtävää/laskari, 10 laskuharjoitusta => max. 120p
  • välikoepisteet: max. 60p/välikoe, 2 välikoetta => max. 120p

  Lisäksi kummastakin välikokeesta täytyy saada vähintään 12p. Kurssin tenttipäivänä voi uusia yhden välikokeen.

  Toisessa vaihtoehdossa (tentti) opiskelija tekee tentin, jonka maksimipistemäärä on 240p.

  Kurssipalautteen antamisesta kurssin päätteeksi saa 3 lisäpistettä.

  Kurssin arvosana määräytyy seuraavan taulukon mukaisesti:

  pisteraja 120 140 160 180 200
  arvosana 1 2 3 4 5

  Voit seurata pistekertymääsi MyCoursesin kautta. Jos huomaat pisteiden laskussa virheitä, niin ota välittömästi yhteyttä kurssin opettajaan. Aiemmilta kurssin toteuttamiskerroilta olevia suorituksia tai pisteitä ei huomioida arvioinnissa.

  Välikokeet ja tentti

  Kurssilla on kaksi välikoetta.

  Kurssitentti järjestetään 29.5. klo 12:30-15:30 salissa AS2 (Maarintie 8). Kurssitentissä kurssin voi suorittaa tenttimällä, tai uusia jomman kumman välikokeista.

  Välikokeissa ja tentissä seuraavat apuvälineet ovat sallittuja:
  • kirjoitusvälineet ja laskin
  • yksi A4-kokoinen (kaksi puolta) käsinkirjoitettu muistilappu
  • kokeessa jaettava kaava- ja luonnonvakiokokoelma: linkki
  Välikokeissa ja tentissä on jokaisessa viisi pakollista tehtävää. Välikokeen hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan vähintään 20% maksimipistemäärästä.

  Välikokeisiin ja tenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua --- riittää, että olet ilmoittautunut kurssille.

  Poissaolot ja korvaamiset

  Periaate: poissaolot työn, levon tai matkailun vuoksi ovat omalla vastuullasi. Kurssin suuren koon vuoksi esim. välikokeita ei pystytä siirtämään. Erikoisjärjestelyistä voidaan rajoitetusti neuvotella, jos sinulla on sairauslomatodistus tai OOP:in myöntämä todistus tai jos kyseessä on kertausharjoitus. Ota yhteys mahdollisuuksien mukaan etukäteen ja ajoissa!


  • resource icon
   Kokeissa jaettavat taulukot File
   Not available unless: You are a(n) Student
  • resource icon
   Välikoe 1 tehtävät File
   Not available unless: You are a(n) Student
  • resource icon
   Välikoe 1 malliratkaisut File
   Not available unless: You are a(n) Student
  • resource icon
   Välikoe 2 tehtävät File
   Not available unless: You are a(n) Student
  • resource icon
   Välikoe 2 malliratkaisut File
   Not available unless: You are a(n) Student
 • Luennot ovat tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 8:30-10:00 yleensä salissa TU2 (poikkeukset: 3.4. ja 16.4. salissa AS2).

  pvm luennon aihe materiaalit
  26.2. Kurssijärjestelyt, fysiikka 1800-luvun lopussa, modernin fysiikan sovelluksia kalvot
  27.2. Suppea suhteellisuusteoria, peruskäsitteet ja ilmiöt kalvot
  5.3. Suppea suhteellisuusteoria (jatkuu), relativistinen mekaniikka kalvot, MATLAB-esim
  6.3. Fysiikan ongelmat 1900-luvun alussa, kvanttimekaniikan synty kalvot
  12.3. Kvanttimekaniikan perusteet, kvanttisysteemien matemaattinen kuvaus, postulaatit kalvot
  13.3. Kvantti-informaation ja -kommunikaation perusteita, kvanttikietoutuminen, Bellin epäyhtälöt kalvot
  19.3. Kvanttimekaniikan perusteet (jatkuu), kvanttisysteemien aikakehitys, Schrödingerin yhtälö kalvot, MATLAB-esim
  20.3. Vapaa hiukkanen, epätarkkuusperiaate, interferenssi, kaksoisrakokoe kalvot
  26.3. Potentiaalikaivot, energian kvantittuminen kalvot, GeoGebra-kuvaaja
  27.3. Potentiaaliseinät, kvanttitunneloituminen kalvot, MATLAB-esim
  2.4. Harmoninen värähtelijä, häiriöteoriaa kalvot
  3.4. Kertausluento kalvot
  16.4. Kulmaliikemäärä kvanttimekaniikassa kalvot
  17.4. ei luentoa
  23.4. Vetyatomi kalvot
  24.4. Spin, Paulin kieltosääntö kalvot
  7.5. Raskaammat atomit, jaksollinen järjestelmä kalvot
  8.5. Ydinfysiikkaa, isotoopit, radioaktiivisuus, ydinreaktiot
  kalvot
  14.5. Relativistinen kvanttimekaniikka, alkeishiukkasfysiikkaa kalvot
  15.5. Kertausluento kalvot


 • Laskuharjoitustehtävien palautusaika umpeutuu maanantaisin klo 24:00.

  Laskuharjoitustehtävät tulee palauttaa pdf-tiedostona alla olevaan MyCourses-tehtävänantoon. Voit kirjoittaa laskut paperille, ja skannata ne pdf-tiedostoksi, tai kirjoittaa laskut suoraan pdf:nä esimerkiksi LaTeXilla.

  Laskuharjoitustehtävät pisteytetään seuraavin arviointikriteerein:

  pisteet kriteerit
  0 vastaus puuttuu tai vastauksella ei ole mitään tekemistä tehtävän kanssa
  1 vastaus on oikean suuntainen, mutta siinä on vakavia puutteita, tai vastauksen esitystapa on epäselvä
  2 yksittäinen perustelu/välivaihe puuttuu tai laskuvirhe, mutta muuten oikein; selkeä esitystapa
  3 vastauksessa ei ole merkittäviä virheitä/puutteita; selkeä esitystapa


 • Not available unless: You are a(n) Student