Topic outline

 • Välkommen till det svenskspråkiga kandidatseminariet vid Aalto-universitetet!

  Våren 2019 inleds seminariet ti 22.1 kl 12:15 i sal Y347. Anmäl dig i WebOodi till JOIN.sv.kand / ditt eget huvudämne.

  Nedan finns en sammanfattning av seminariets tidtabell.

  Från och med hösten 2018 har seminariet koden JOIN.sv.kand. Tidigare seminarier hittas genom att söka efter Kandidatseminarium på svenska i MyCourses.

  Det svenskspråkiga kandidatseminariet är gemensamt för 16 huvudämnen inom teknik (inklusive arkitektur och landskapsarkitektur). Kandidatarbetets ämne och handledare fås från det egna huvudämnet och studieprestationen (10 sp för kandidatarbetet + seminarium) registreras i det egna huvudämnet.

 • På denna sida finns information om lektionerna (föreläsningarna) samt text- och talverkstäderna. Undervisningen hålls tisdagar kl 12:15–14:00 i sal Y347 i kandidatcentret (Otsvängen 1) om inte annat anges. Se också tidtabellen för undervisning och inlämningar.

  Materialet uppdateras och kompletteras under kursens gång. (Öppna respektive mapp för att se vad den innehåller.) En del material som inte direkt hör till en viss lektion eller verkstad hittas på sidan övrigt material.

 • Alla uppgifter och (mellan)versioner som skall lämnas in är samlade på denna sida. Se också tidtabellen för undervisning och inlämningar.

 • Presentationerna hålls tisdag 7.5,  onsdag 9.5 och tisdag 14.5  i sal Y347 (Otsvängen 1) enligt bifogade tidtabell. För varje presentation reserveras 10 min för själva presentationen + 5 min för opponering + 5 min för handledaren (och frågor från publiken). Alla studenter förväntas vara på plats under hela den egna gruppens presentationer (hela eftermiddagen ca 13–16). Handledare kommer och går som de hinner.

  Opponenterna är de samma för skriftlig och muntlig opponering.

 • Kurspersonal

  Koordinator: Henrik Wallén, henrik.wallen@aalto.fi, tfn 050 420 5860, Marvägen 8, rum 2146
  Vetenskapligt skrivande: Sofia Sevón, sofia.sevon@aalto.fi, tfn 050 563 8032
  Muntlig framställning: Stina Niemi, stina.niemi@aalto.fi, tel. 050 437 3007


  Ansvarslärare (= godkänner kandidatarbeten) och andra kontaktpersoner

  Högskolan för ingenjörsvetenskaper

  Koordinator: Tiina Nikander

  ENG3042.kand – Energi- och miljöteknik (ENY)
  • Jukka Paatero, Energiteknik
  • Martin Vermeer, Geoinformatik
  • Henry Gustavsson, Geobyggande
  • Teemu Kokkonen, Vatten- och miljöteknik
  ENG3043.kand – Maskin- och byggnadsteknik (KJR)
  • Matti Pietola, Maskinbyggnadsteknik
  • Tommi Mikkola, Tillämpad mekanik
  • Heidi Salonen, Byggnadsteknik
  ENG3044.kand – Den byggda miljön (RYM)
  • Vitalija Petrulaitiene (hösten 2018), Fastighetsekonomi
  • Eero Valtonen (våren 2019), Fastighetsekonomi
  • Katri-Liisa Pulkkinen, Markanvändningsplanering och trafikteknik

  Högskolan för elektroteknik

  • ELEC3013.kand – Elektronik och elektroteknik (EST): Markus Turunen
  • ELEC3014.kand – Automations- och systemteknik (AUT): Pekka Forsman
  • ELEC3015.kand – Informationsteknologi (IT): Samuli Aalto
  • ELEC3016.kand – Bioinformationsteknologi (BIO): Markus Turunen

  Högskolan för kemiteknik

  CHEM3012.kand – Bioteknik och kemiteknik
  CHEM3013.kand – Materialvetenskaper och materialteknik

  Kursassistent: Juha Oksa (kandit-chem@list.aalto.fi)
  Ansvarslärare: Lauri Rautkari
  Kontaktpersoner:

  • Eero Hiltunen, Bioprodukter och bioteknik
  • Minna Nieminen, Kemi och materialvetenskap
  • Jari Aromaa, Kemiteknik och metallurgi


  Högskolan för konst, design och arkitektur

  ARTS3001.kand – Arkitektur: Hannu Huttunen
  ARTS3002.kand – Landskapsarkitektur: Meri Mannerla-Magnusson

  Högskolan för teknikvetenskaper

  • SCI3025.kand – Produktionsekonomi: Stina Giesecke
  • SCI3026.kand – Informationsnätverk: Miia Jaatinen
  • SCI3027.kand – Datateknik: Eero Hyvönen (koordinatorer: Petri Leskinen och Minna Tamper)
  • SCI3028.kand – Teknisk fysik: Filip Tuomisto (assistent: Ilja Makkonen)
  • SCI3029.kand – Matematik och systemanalys / matematik: Riikka Korte (dragare: Juha Kinnunen)
  • SCI3029.kand – Matematik och systemanalys / systemanalys: Ahti Salo (dragare: Juho Roponen)
  Alla borde ha e-post-adresser på formen fornamn.efternamn@aalto.fi (utan eventuella åäö-prickar och accenter) om inte annat anges. Övriga kontaktuppgifter kan man hitta via people.aalto.fi eller puhelinluettelo.aalto.fi.

 • Bedömningsblanketter och anvisningar finns som bilagor nedan. Se respektive huvudämnes MyCourses-sida om du behöver en finsk- eller engelskspråkig blankett.

  OBS! Notera att bedömningen av kandidatarbeten på SCI3027.kand Datateknik gör elektroniskt i eAge-systemet: se anvisningarna på sidan [eAge-palautus].

 • Material och länkar som inte hör till någon viss lektion hittas här.