Topic outline

 • Allmänt

  Välkommen till det svenskspråkiga kandidatseminariet vid Aalto-universitetet!

  Våren 2019 inleds seminariet ti 22.1 kl 12:15 i sal Y347. Anmäl dig i WebOodi till JOIN.sv.kand / ditt eget huvudämne.

  Nedan finns en sammanfattning av seminariets tidtabell.

  Från och med hösten 2018 har seminariet koden JOIN.sv.kand. Tidigare seminarier hittas genom att söka efter Kandidatseminarium på svenska i MyCourses.

  Det svenskspråkiga kandidatseminariet är gemensamt för 16 huvudämnen inom teknik (inklusive arkitektur och landskapsarkitektur). Kandidatarbetets ämne och handledare fås från det egna huvudämnet och studieprestationen (10 sp för kandidatarbetet + seminarium) registreras i det egna huvudämnet.