Topic outline

 • Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii käytännössä suunnittelemaan ja toteuttamaan yksinkertaisen mekatronisen järjestelmän mikrokontrolleri-ohjauksella. Tähän liittyy tehonsyöttöön sekä anturi- ja toimilaitekytkentöihin tarvittavien yksinkertaisten elektroniikkapiirien suunnittelu sekä em. komponenttien valinta. Alustana käytetään yleensä Arduino-pohjaisia ratkaisuja.

  Kurssin opetus koostuu luennoista, laboratorioharjoituksista sekä pienryhmässä tehtävästä projektityöstä.

  Aikaisemmin kurssilla tehtyihin projektitöihin voi tutustua täällä:

  https://wiki.aalto.fi/display/MEX/Mechatronics+Exercises+Home  (Klikkaa navigointipaneelin nuolista nähdäksesi kunkin vuoden projektiaiheet)

  Aloitusluento on tiistaina 8.1.2019 klo 12-14. Ensimmäiset labraharjoitukset pidetään 14.1. alkavalla viikolla.

  Mechatronic Circus -loppugala järjestetään torstaina 4.4.2019

  Course can be taken in English, as well. First lecture on Tuesday Jan 8th 2019 at 12-14. (Lectures in Finnish, though)