Topic outline

 • Image result for nummela


  Yleistä kurssista Maankäytön suunnittelun perusteet

  Kurssilla perehdytään maankäytön suunnitteluun luentojen, oheismateriaalin ja kurssin tämänvuotisen kohdekaupungin Vihdin esimerkkien valossa. Kurssin suorittaminen tapahtuu seuraamalla luentoja, osallistumalla ekskursiolle, perehtymällä lähdemateriaaleihin sekä suorittamalla kurssiin liittyvät harjoitustyöt. Luennot pidetään maanantaisin klo 10.15 - 15.00  (7.1.-11.2.). Luentopaikka on Otakaari 1:n (kanditalo) sali R001/M1.

  Poikkeuksena on maanantai 14.1., jolloin teemme kokopäiväekskursion Vihtiin (klo 8.15 - n. klo 18.00). Lähtö Rakentajanaukiolta.

  Kurssin osaamistavoitteet

  • Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän käytön tunteminen maankäytön suunnittelussa
  • Kyky liittää maankäytön suunnittelu osaksi laajempaa maankäyttöpolitiikan kontekstia
  • Vuorovaikutteisen maankäytön suunnittelun periaatteisiin ja muotoihin tutustuminen
  • Kestävän kehityksen edistämisen tavoitteen ymmärtäminen ja keinoihin tutustuminen maankäytön suunnittelussa
  • Maankäytön suunnittelun tiedon ja epävarmuuden hallinnan periaatteiden ymmärtäminen ja tarvittavien tiedon muotojen ja niiden keskinäissuhteiden hahmottaminen
  • Maankäytön suunnitteluun liittyvän käytännöllis-eettisen harkinnan ja poliittisen ulottuvuuden ymmärtäminen suunnittelun osatekijöinä
  • Maankäytön suunnittelun tulevaisuusperspektiivien hahmottaminen

  Kurssin suorittaminen ja arviointi

  Kurssisuoritukset arvioidaan harjoitustöiden perusteella. Harjoitustöille annamme arvosanat vasta kurssin päättyessä (arviointiasteikko 0-5), mutta suullista palautetta on luvassa jo palautusta seuraavalla luentokerralla. Huomatkaa, että harjoitustehtävät tulee palauttaa ajallaan. Myöhästyneiden palautusten osalta ovat voimassa seuraavat pelisäännöt: myöhässä, mutta ennen seuraavaa luentoa palautettujen töiden arvosanoista verotetaan yksi piste, ja yhteisen tehtäväpurun (maanantain luennolla) jälkeen palautetuista vastauksista tarjolla on maksimissaan yksi piste.

  Kurssin opettajat

  Yliopistonlehtori Vesa Kanninen (vesa.kanninen@aalto.fi), professori Raine Mäntysalo (raine.mantysalo@aalto.fi) ja arkkitehti, tohtorikoulutettava Aino Hirvola (aino.hirvola@aalto.fi)

  Kurssin ohjelma 


  7.1. Johdanto kurssiin ja maankäytön suunnitteluun

  14.1. Ekskursio Vihtiin (noin klo 8.00 - 18.00)
  -- teemoina mm. Vihdin maankäyttöpolitiikka, ajankohtaiset suunnitteluhaasteet eri tasoilla ja paikan kokemus

  21.1. Detaljisuunnittelu & kaupunki paikkoina
  -- teemoina mm. Vihdin asemakaavoitus, Nummelan keskustan hankekaavoitus
  -- vierailuluento: Pia-Sofia Pokkinen, Aalto-yliopisto

  28.2. Yleispiirteinen suunnittelu & kaupunki verkostoina
  -- teemoina mm. Vihdin strateginen yleiskaava, Nummelan eteläosien osayleiskaava, hajarakentaminen
  -- vierailuluento: Petra Ståhl, Vihdin kaupunki

  4.2. Seudullinen ja valtakunnallinen taso alueiden suunnittelussa ja kehittämisessä
  -- teemoina mm. MAL 2019-suunnitelma, Turun rata & Nummelan asema
  -- vierailuluento: Helka Kalliomäki, Turun yliopisto

  11.2. Tulevaisuuspäivä
  -- teemoina mm. suunnittelun strategisuus ja tulevaisuusorientaatiot, skenaariosuunnittelu
  -- kurssipalaute 


  Tervetuloa kurssille!