Översikt

 • Allmänt

  Kurssilla opitaan sähköopin ja magnetismin perusteet. 

  Kurssi on tarkoitettu SCI:n perusopintoihin.

  Kurssi sisältää luennot, laskuharjoitukset, laboratoriotyöt ja lopputentin, joista lopputentin lisäksi vain laboratoriotöihin osallistuminen on pakollista. Kurssin osasuoritukset vanhenevat kurssin seuraavaan toteutuskertaan mennessä, paitsi laboratoriotyöt, jotka ovat voimassa vuoden, eli esimerkiksi keväällä 2018 tehdyt laboratoriotyöt ovat voimassa vielä helmikuun 2019 tentissä, jonka jälkeen nekin vanhenevat. Ks. kurssiesite.

  Kurssille ilmoittaudutaan oodissa 10.12.2018 alkaen. Muistakaa ilmoittautua (sekä laskuharjoitus- että) laboratorioryhmään. Jos kaikki laskuharjoitusryhmät ovat täynnä, voi mennä haluamaansa tilaisuuteen, jos tilaa on. Jos kaikki laboratorioryhmät ovat täynnä, niin ota yhteyttä luennoitsijaan tai laboratoriotöiden vastuuopettajaan.

  Opetus alkaa ti 8.1.2019, laboratoriotyöt samalla viikolla ja laskuharjoitukset viikolla 3. Kevään opetustapahtumat:

  • Luennot ti ja ke 10-12 salissa E
  • Laskuharjoitusryhmä H01 ma 8-10 salissa Y307a ja to 10-12 salissa Y346
  • Laskuharjoitusryhmä H02 ma 10-12 salissa Y307a ja to 12-14 salissa Y346
  • Laskuharjoitusryhmä H03 ti 14-16 salissa Y307a ja pe 12-14 salissa Y346
  • Laskuharjoitusryhmä H04 ti 16-18 salissa Y307a ja pe 10-12 salissa Y346
  • Laboratoriotyöryhmät SCI1-SCI7 (vkot 2-4) salissa U003 ja SCI8-SCI18 (vkot 5-7) salissa U003
  • Kurssin opettajat:

   Luennot: Petri Salo, vastaanotto kurssin aikana to klo 14.00-15.00, huone Y423

   Laboratoriotöiden vastuuopettaja: Jani Sainio

   Laskuharjoitukset: Petri Salo (H01), Henri Salmenjoki (H02), Severi Rissanen (H03), Heikki Muhli (H04)

   Yhteydenotot sähköpostitse tai keskustelualueen kautta.