Topic outline

 • General

  Kurssin suorittaminen luentopohjaisesti. (Lectures are in Finnish.)

  Luennot ovat klo 12-15, maanantaisiin salissa 326 (Otakaari 4) ja tiistaisin salissa M1 (Otakaari 1):

  Ma 29.4. Ympäristölainsäädäntö ja -hallinto uudistuu (toteutuneita ja tulossa olevia muutoksia), Ekroos
  Ma 6.5. Ilmasto-oikeutta, Kanerva Sunila
  Ti 7.5. Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö, Ekroos
  Ma 13.5. Ympäristönsuojelun lainsäädäntö ja ympäristövastuu, Ekroos
  Ti 14.5. Tuotesääntelystä ja luonnonvarasääntelystä, Ekroos

  Harjoitustehtävät
  - 3 harjoitustehtävää (ilmoitetaan myöhemmin)
  - suoritettava hyväksytysti
  - dead line 27.5. klo 14.

  Luentotentti ma 27.5. klo 12-15 (326).

  Vaatimukset:
  Kirjallisuus: Kuusiniemi, Ekroos, Kumpula, Vihervuori (2013): Ympäristöoikeus (HUOMAA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET)
  •YMPÄRISTÖLLINEN PÄÄTÖKSENTEKO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ, S. 107-184
  •YMPÄRISTÖOIKEUDEN KANSAIVÄLISET KYTKENNÄT, S. 237-285
  •YMPÄRISTÖNKÄYTÖN SUUNNITTELU JA YVA, S. 385-662
  •RAKENTAMISHANKKEET, S. 871-950
  •VESITALOUSHANKKEET, S. 951-1100
  •LUONNONSUOJELU, S. 1181-1322
  •YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTELAKI, S. 1323-1622
  •ILMASTOSÄÄNTELY, S. 1687-1714
  •EM. OSA-ALUEIDEN LAINSÄÄDÄNTÖ JA LUENNOILLA KÄSITELTY LAINSÄÄDÄNTÖ
  Luennoilla käsitelty lainsäädäntö ja lainsäädäntöesitykset. Ks. täältä:
  Edilex (Aallon verkossa ilmainen): https://www.edilex.fi/lainsaadanto
  Finlex (avaa "Ajantasainen lainsäädäntö"): http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

  Luentoaineisto.

  Kurssin voi suorittaa myös kirja/aineistoreferaatilla. Ks. ohjeet täältä https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=15329. Kun ohjelman mukainen kurssin laajuus on nyt 6 op, tulee tämä ottaa huomioon aineistoa valittaessa siten, että yhteissivumäärän tulee olla noin 800 sivua. Referaattia kirjoittaessa tulee ottaa huomioon lainsäädännön muutokset.

  (The Course can be done compiling a summary. See instructions: https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=15329.)