Topic outline

 • General

  Tervetuloa kurssille 2019!

  Luennot ovat torstaisin klo 14-16 salissa TU2 (TUAS-talo, Maarintie 8). Kurssin opettajana toimii Tuukka Kostamo, tuukka.kostamo@aalto.fi.

  Kurssin kirjallisuus ja harjoitustyöpohja lisätään ennen kurssin alkua kohdan ”Aaltolaisille” alle.  

  Kurssin suorittaminen edellyttää osallistumista vähintään kuudelle kurssin kahdeksasta luennosta, harjoitustyön kaikkien tehtävien tekemistä sekä osallistumista yhteenvetotilaisuuteen.

  Kurssi on tarkoitettu kaikille Aallon opiskelijoille, jotka haluavat tutustua itseensä paremmin. Kurssi auttaa osallistujia mm. tunnistamaan omia vahvuuksiaan, löytämään keinoja omien tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa, kehittämään keinoja stressin ja kuormituksen ehkäisemiseksi sekä ymmärtämään omien tunteiden vaikutusta jokapäiväiseen elämään ja kanssakäymiseen. Kurssin keskeinen oppimismenetelmä on reflektiivinen kirjoittaminen, ja opiskelijoiden onkin syytä varata viikoittain muutama tunti aikaa kurssin reflektiivisille oppimistehtäville.

  Kurssin alustava aikataulu sekä liittyvät tehtävät löytyvät alla olevasta taulukosta. Muutamien aikatauluristiriitojen takia aikataulut ja tehtävät saattavat muuttua hieman. Kurssin tarkka aikataulu luentosisältöinen julkaistaan viimeistään tammikuussa 2019 ennen kurssin alkua.

  Aika

  Luennon aihe

  Luennon jälkeen

  10.1.2019

  Kurssin aloitus: Kurssin käytännönjärjestelyt, tavoitteet ja työskentelymuodot – Tuukka Kostamo

  ENNEN LUENTOA

  ·  Lue artikkeli Drucker P. (1999) Managing Oneself, Harvard Business Review, March-April 1999, 64-74

  LUENNON JÄLKEEN

  ·  Kirjaa harjoitustyöpohjaan tehtävä 1.1.

  ·  Valmistaudu seuraavaan luentoon lukemalla artikkeli Roberts et al. (2005) “How to play to your strengths” ja tekemällä harjoituksen 2 osatehtävä 1

  17.1.2019

  EI LUENTOA

  · 

  24.1.2019

  Henkilökohtaiset vahvuudet ja niiden hyödyntäminen – Tuukka Kostamo

  LUENNON JÄLKEEN

  ·  Kirjaa harjoitustyöpohjaan tehtävä 2.2.

  ·  Pohdi ja kirjaa muutamia (3-5 kpl) itsellesi tärkeitä opiskeluun ja elämään liittyviä tavoitteita. Mieti mitä oikeasti haluaisit tehdä, olla tai saavuttaa! Kirjaa nämä harjoitustyöpohjaan kohtaan 3.1

  31.1.2019

  Tavoitteiden asettaminen – Tuukka Kostamo

  LUENNON JÄLKEEN

  ·  Lue artikkeli Locke E. Latham G. (2002) Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation: A 35-Year Odyssey. American Psychologist Vol. 57, No. 9, 705–717

  ·  Tee harjoitus 3.2 harjoitustyöohjeiden mukaan.

  - Lue arttikkeli Sull, D. N., & Houlder, D. (2005) Do your commitments match your convictions. Harvard Business Review, 83(1): 82-91 ja tee sen pohjalta harjoitus 4.1.

  7.2.2019

  Ajan- ja taloudellisten voimavarojen hallinta – Pekka Alahuhta

  LUENNON JÄLKEEN

  ·  Tee harjoitus 4.2

  ·  Tee harjoitus 5.1

  14.2.2019

  Minä ja muut –Jari Ylitalo

   ·  Kirjaa harjoitustyöpohjaan harjoitus 5.2

  21.2.2019

  EI LUENTOA

   - Lue teksti Petäjä M. “Aikuisen oppimisprosessi” ja pohdi itseäsi opiskelijana ja oppijana sekä kirjaa huomiosi kohtaan 6.1.

  28.2.2019

  Kuinka johdan itseäni oppimaan – Merita Petäjä

  LUENNON JÄLKEEN

  ·  Kirjaa harjoitus 6.2. ohjeiden mukaan.

  ·  Pohdi ja tunnista omia stressi- ja kuormitustekijöitäsi (harjoituksen osa 1). Kirjaa nämä harjoitustyön kohtaan 7.1.

  7.3.2019

  Opiskelijoiden kohtaamat kuormitustekijät ja stressi – Mikko Inkinen

  LUENNON JÄLKEEN

  ·  Tee harjoitus 7.2

  ·  Tee harjoituksen 8 osatehtävä 1

  14.3.2019

  Hyvä arki – Riitta Salomäki

   

  LUENNON JÄLKEEN

  ·  Tee harjoituksen 8 osatehtävä 2

  21.3.2019

  Tunteet itsensä tuntemisessa ja johtamisessa - Miia Paakkanen

  ·  Viimeistele harjoitustyösi kokonaisuudessaan ja palauta harjoitustyösi viimeistään 24.3.2019

  ·  Varaa aika yhteenvetotilaisuuteen

  21.3.-12.4.2019

  Yhteenvetotilaisuudet pienryhmissä