Osion kuvaus

 • SCI-projektikurssi on pakollinen informaatioverkostojen, matematiikan ja systeemianalyysin, teknillisen fysiikan, tietotekniikan ja tuotantotalouden pääaineiden opiskelijoille. Kurssille ilmoittautuminen edellyttää, että kandidaattiohjelman perus- ja pääaineopintoja on suoritettuna vähintään 95 op. Läsnäolo lähiopetuksessa on pakollista. Arvosana on pääsääntöisesti tiimikohtainen.


  Yleistä

  Kurssin tavoitteena on kehittää sekä ymmärrystä että käytännön sovelluskykyä liittyen käyttäjälähtöiseen tuote- ja palvelukehitykseen. HUOM! Kyseessä ei ole capstone-kurssi!


  Kurssin suoritettuaan opiskelija:

  • Tuntee käyttäjälähtöisen tuote- ja palvelusuunnittelun keskeiset käsitteet ja toimintatavat sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön.
  • Osaa kerätä, koostaa ja yhdistää tietoa ongelmakentästä eri sidosryhmien näkökulmista, sekä hyödyntää keräämäänsä tietoa kehitystyössään
  • Osaa arvioida ja testata ratkaisujen toimivuutta sekä käyttäjän/asiakkaan tarpeiden että toteutettavuuden kannalta prototyyppien avulla
  • Osaa viestiä tuote- ja palvelukehitysprojektin etenemisestä ja tuloksista

  Kurssin sisältö noudattaa käyttäjäkeskeisen suunnitteluprosessin vaiheita. Kurssi suoritetaan projektimuotoisena ryhmätyönä ja arvostellaan osasuoritusten perusteella. Arvosana (0-5) määrittyy pääosin ryhmäkohtaisena.


  Aikataulu ja opetustilat


  Luennot järjestetään tilassa U270 U8, osoitteessa Otakaari 1, U-siipi, 2. kerros.

  Lähiopetus koostuu seuraavista osioista:

  • Luennot ja harjoitukset (11.1.–5.4.) perjantaisin klo 9-12
  • Tiimisparrit maanantaisin 21.1., 11.2. & 25.3. välillä klo 9-12
  Tiimisparrien kesto on n. 30 min / tiimi. Tarkempi aika ja paikka sovitaan yhdessä tiimin vastuuopettajan kanssa.

  Osallistuminen kaikkeen lähiopetukseen on pakollista! 
  • Max. kolme poissaoloa on mahdollista korvata erillisellä tehtävällä
  • Korvaamattomista tai maksimimäärän ylittävistä poissaoloista tippuu automaattisesti kurssilta
  • Viikotehtävien palautusten DL on pääsääntöisesti seuraavan viikon torstaina klo 12:00 (keskipäivällä)


  Luentojen aikataulu
  Huom! Aikataulussa mainittuja viikkotehtäviä saatetaan muokata kurssin aikana!

  11.1. Tuote- ja palvelusuunnittelu, tiimiytyminen

  • Viikkotehtävä: Tiimisopimus


  18.1. Teema: terveys ja hyvinvointi, pöytätutkimus

  • Viikkotehtävä: 4 ongelman rajaus teemasta


  21.1. Tiimisparri 1: teemana tiimityö


  25.1. Kenttätutkimus, sidosryhmät

  • Viikkotehtävä: 2 ongelmaa + 4 sidosryhmähaastattelua


  1.2. Ideointi ja benchmarking

  • Viikkotehtävä: 2 ideaa + 4 benchmarkia


  8.2. Prototypointi

  • Viikkotehtävä: prototyyppi ja testaussuunnitelma


  11.2. Tiimisparri 2: teemana prototypointi


  15.2. Expo 1: Proton testaus


  22.2. Tenttiviikko - ei luentoa


  1.3. Dark horse- ideointi

  • Viikkotehtävä: 2 ideaa + 4 sidosryhmähaastattelua


  8.3. Käyttäjän määrittely

  • Viikkotehtävä: fake ad + 4 käyttäjäryhmähaastattelua


  15.3. Minimum Viable Product

  • Viikkotehtävä: MVP


  22.3. Käyttäjätestaus

  • Viikkotehtävä: Käyttäjätestaus


  25.3. Tiimisparri 3: teemana palautteenanto


  29.3. Ständin suunnittelu ja pitchaus


  5.4. Expo 2


  Opetustiimi


  Prof. Maria Clavert - maria.clavert@aalto.fi - 050-5213044

  Tuomo Eloranta - tuomo.eloranta@aalto.fi - 050-5344539

  Meri Kuikka - meri.kuikka@aalto.fi - 041-5437782

  Johannes Kaira - johannes.kaira@aalto.fi - 050-4721048

  Assistentit


  Eljas Toepfer - eljas.toepfer@aalto.fi

  Jukka Song - jukka.song@aalto.fi

  Leevi Lappi - leevi.lappi@aalto.fi