Topic outline

 • Vastuuopettaja: Prof. Antti Punkka (antti.punkka@aalto.fi)

  Pääassistentti: Anna Anttalainen (anna.anttalainen@aalto.fi)

  Muut assistentit: Mio Parmi, Pellervo Ruponen (etunimi.sukunimi@aalto.fi)

  Kurssin harjoitustehtäviin liittyvissä asioissa ole yhteydessä pääassistenttiin tai assistentteihin. Muissa kurssin suorittamiseen liittyvissä yleisissä asioissa pääassistenttiin.

  Oppimistavoitteet

  Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

  • Käyttää kurssilla käsiteltyjä ohjelmistoja ja tarvittaessa laajentaa osaamistaan itsenäisesti.
  • Luokitella matemaattisia malleja ja valita käsiteltyjen ohjelmistojen joukosta soveltuvan ohjelmiston tietyn matemaattisen mallin toteuttamiseen.
  • Toteuttaa ja ratkaista valmiiksi kuvatun yksinkertaisen matemaattisen mallin soveltuvalla ohjelmistolla.
  • Visualisoida mallin tuloksia ja viedä niitä julkaisuihin.

  Näitä taitoja harjoitellaan ohjatulla tietokonetyöskentelyllä sekä itsenäisissä kotitehtävissä. Käytettäviä ohjelmistoja ovat ainakin Matlab, Simulink, Mathematica, R ja Excel. Näitä ohjelmistoja käyttäen rakennetaan mm. simulointimalleja, regressiomalleja, optimointimalleja ja dynaamisia säätömalleja. 


  Kurssin laajuus on 5 op ja se arvostellaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Katso myös etusivulta löytyvä Kurssin esittely-pdf. Kurssilla ei ole tenttiä, vaan kurssi suoritetaan tekemällä kaikki kurssin tehtävät hyväksytysti.

  Matlabin, Excelin ja Mathematican saa Aallon kautta ladattua myös kotikoneelle. Latauspalvelusta vastaa Aallon IT-palvelut.