Topic outline

 • What is Protopaja (Protocamp)? The students may choose their preferable topics from the tasks offered by our client companies. We will combine small groups for each topic (appr. 3-6 students). A prototype will be built and documented according to the company's description. The results will be presented on Aug. 22nd at 13-16 in AS2. The documentation is  stored on the Internet so that you may use it as part of your CV. We are attempting to bring all the previous course works onto our net site this spring again.

  The course starts on Mo 3.6.2019 at 10.15 - 12.30 in AS1, Maarintie 8, TUAS-building, 1st floor, near the main entrance. The groups will be fixed on the same day. The work shop will be available throughout the summer. The topic and company list can later be seen in Tehtävät (Assignments) page here in MyCourses. The following lectures are in TU7 (same building as above).

  Finnish language skills are not required, international students are encouraged to take part (email kimmo.silvonen@aalto.fi for more info, I am happy to answer any questions).

  Protopaja on erityisesti kandidaattiopiskelijoille suunnattu 10 op kesäkurssi. Maisteriopiskelijat ja Aallon muiden korkeakoulujen opiskelijat ovat myös erittäin tervetulleita, tiedottakaa kurssista ystävillenne! Protopaja sopii erinomaisesti myös fukseille ja lähtökohtaisesti kaikki halukkaat otetaan mukaan. Arvioisin, että puolet kurssilaisista tulee olemaan fukseja ja neljäsosa muista koulutusohjelmista kuin sähköltä (ei kiintiöitä). Kurssin voi sijoittaa vapaasti valittaviin opintoihin.

  Protopajassa suunnitellaan ja rakennetaan ryhmätyönä prototyyppi annetusta aiheesta. Työ dokumentoidaan ja tulokset esitetään demopäivänä elokuun lopulla. Sähköpajasta protopaja eroaa mm. siinä, että projektiaiheet tulevat yritysasiakkailta. Opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa projektiaiheensa valintaan - usein voimme tarjota suosikkiaiheesi. Kurssin suorittamiseen liittyy pakollisia tapaamisia TUAS-talon Sähköpajalla, joten parhaiten kurssi soveltuu kokopäiväisille opiskelijoille - päivätyön yhdistäminen tähän kurssiin voi olla hankalaa.

  Kurssille ilmoittaudutaan Oodissa. Yritysten antamat aiheet julkaistaan MyCoursesissa noin 15.5.2019. Opiskelijat saavat tämän jälkeen ilmoittaa myöhemmin annettavan ohjeen mukaisesti suosituimmuusjärjestyksessä 3-5 mieluisinta projektia. Opiskelijat jaetaan projekteihin noin 2.6.  (Kimmo on matkalla edeltävän viikon). Tämän jälkeen tulleet jälki-ilmoittautuneet pääsevät vielä kurssille mukaan, mutta voivat rajoitetummin esittää toiveita projektiaiheen suhteen.

  Projektityön etenemistä seurataan viikottaisissa ryhmäpalavereissa, joissa mukana on vähintään yksi assistenteista. Yrityksen edustajia tavataan yrityksen kanssa sovittavalla tavalla. Lisäksi kurssilla on käytännönläheisiä vapaaehtoisia luentoja ja hands-on -tyyppistä ohjausta. Ryhmä voi keskenään sopia työajoista ja mahdollisista vapaaviikoista.

  Jos mietit, oletko sopiva henkilö kurssille, vastaamme puolestasi: olet! Töiden loppuraportit pyritään jättämään julkisesti näkyville nettiin, jolloin voitte myöhemmin viitata niihin esim. CV:ssä. Kolmen aiemman kurssin töiden dokumentaatiot ovat sivulla: https://protopaja.aalto.fi/haasteet (sivut pyritään saamaan toimintaan pian).

  Vastuuopettajat: Kimmo Silvonen, Salu Ylirisku, Timo Oksanen (etunimi.sukunimi@aalto.fi)

  Assistentit: Juha Biström, Mikko Simenius, Joel Tolonen

  Course wiki page.

  Aikataulu (tätä täydennetään)

  3.6. Aloitusluento ja ryhmien muodostus. Yrjö Neuvo tulee kertomaan Ällistyttävät robotit -kilpailusta, joka saattaa kiinnostaa kurssilaisia. Kilpailutyötä voi tehdä kurssin ohessa.


  1. 3.6. Aloitus ja ryhmäytyminen / Introduction & teaming up, Kimmo (10.15 - 12.30 in AS1)
  2. 4.6. Projektin suunnittelu / Project design, Salu (10.15 - 12.30 in TU7)
  3. 5.6. Työturvallisuus / Work safety, (Juha Biström, Mikko Simenius, Joel Tolonen), (10.15 - 12.30 in TU7 in Finnish or 13:00 in sähköpaja for non-Finnish speaking students)
  4. 11.6. Linuxin perusteet / Linux basics (Juha Biström), (10.15 - 12.30 in AS5)
  5. 12.6. 3D-tulostus ja OpenSCAD / 3D printing (Juha Biström, Mikko Simenius, Joel Tolonen), (10.15 - 12.30 in AS5)
  6. 13.6. Elektroniikan perusteet (toisen kalvosetin materiaali, alkaen sivulta 29)/ Basics of electronics (Juha Biström, Mikko Simenius, Joel Tolonen), (10.15 - 12.30 in TU7)
  7. 18.6. Elektroniikka- ja piirilevysuunnittelu + KiCAD / electronics & circuit design (Juha Biström, Mikko Simenius, Joel Tolonen), (10.15 - 12.30 in AS5)
   Ke 19.6. Projektisuunnitelman deadline / Project plan deadline
  8. 25.6. Piirilevyn valmistaminen + juottaminen / Circuit manufacturing and soldering (Juha Biström, Mikko Simenius, Joel Tolonen), (10.15 - 12.30 in TU7)
  9. 26.6. Materiaalia poistavat menetelmät Sähköpajalla / Subtractive methods in manufacturing at Sähköpaja (Juha Biström, Mikko Simenius, Joel Tolonen), (10.15 - 12.30 in TU7)
  10. 27.6. Mikrokontrollerit + ohjelmointi + GitHub / Microcontrollers + Programming (Juha Biström, Mikko Simenius, Joel Tolonen), (10.15 - 12.30 in TU7)
  11. 2.7. Anturit + väylät / Sensors and buses (Juha Biström, Mikko Simenius, Joel Tolonen), (10.15 - 12.30 in TU7)
  12. 3.7. Mittalaitteet / Measuring instruments (Juha Biström, Mikko Simenius, Joel Tolonen), (10.15 - 12.30 in TU7)
   Pe 26.7. Väliraportin deadline / Mid-term report deadline
   To 22.8. Loppunäytös / Final show
   Pe 30.8. Loppuraportin & nettisivujen deadline / Final report + web content deadline


 • Please choose at least 3 topics most interesting to you. Tie positions are allowed (and recommended when appropriate for you).

  In Finnish: Valitse vähintään 3 mieluisinta aihetta. Valintaperusteena voit käyttää kiinnostustasi itse aiheeseen tai kyseiseen yritykseen. Jos kaksi tai kolme projektia ovat yhtä mieleisiä. käytä jaettua sijoitusta.

  Send your list to kimmo.silvonen@aalto.fi by 1.6.2019 or earlier.

  You may later, after seeing all companies' projects, return an updated list.

  The suggested groups will be formed on 2.6. We still accept late registrations to the course until 3.6.

  Kimmo Silvonen, Salu Ylirisku. Assistants Juha Biström, Mikko Simenius, Joel Tolonen

  Project list:

  1. JoyHaptics   Sending Touch Over Distance

  2. Aboense  Real-Time Data-Analyzing for Sports

  3. Helvar 1  Energy Harvesting Bluetooth Low Energy Beacon

  4. Helvar 2  Sensor Testing Rig

  5. Savox  ThrowCam

  6. Riot Innovations  Etäohjattava virranohjausmoduuli

  7. Futurice 1  At Night in the Library

  8. Futurice 2  Speed Demon

  9. SICK  Aikakauslehtien lajittelu konenäöllä