Osion kuvaus

 • Ohjelma

  harj. 20

  teksti: Brasilia (s. 93) + harj. 19

  passiivi: harj. 10-12

  harj. 17 (kuuntelu)

  s. 122-123: Milloin? Kuinka kauan?

  tekstit

  harj. 14 (transitiivi-/intransitiiviverbit)

  s. 119 teksti

  s. 125: te-imperatiivi + harj. 9

  Heli Kajo: Jos mä kuolen nuorena


  + sanat (huomatkaa erityisesti te-imperatiivi!)


  Kotitehtävät

  lukekaa kpl 4: tekstit s. 119 ja 120 ja s. 124 Luulen, että...

  tehkää harj. 1, 2AB, 7, 8, 10

  opiskelkaa passiivin konditionaalin preesens (s. 126-127)

  + tehkää harj. 13