Topic outline

 • Här hittar du videor med det mesta du behöver veta om att skriva sammandrag och mognadsprov. Videorna gäller studerande på alla högskolor på Aalto, utom video nummer 6 som främst gäller BIZ.  • Video 1 handlar om vad ett mognadsprov är, hur det skrivs, vad det har för funktion och andra basfakta om mognadsprov och sammandrag.


   I video 2 tittar vi på två webbplatser som är bra att känna till för dig som skriver sammandrag, nämligen Lärcentrets information om att välja ämnesord och nyckelord och AaltoDoc, där ditt arbete kommer att arkiveras. 


   I Video 3 får du veta hur du bygger upp ditt sammandrag. Dessutom ges några tips om språk och stil.   I Video 4 tittar vi på några ord- och termlistor som kan vara till hjälp när du skriver på svenska. Länkarna till  webbplatserna och mycket annat nyttigt material finns här på MyCourses.    Video 5 handlar om vad som kan gå fel, alltså språkfel och liknande som du kan försöka undvika när du skriver ditt sammandrag. 


   Video 6 handlar om speciella typer av sammandrag som endast skrivs på BIZ, nämligen pressmeddelanden och exekutiva sammandrag.