Topic outline


 • Päivän aiheita

  • ensimmäiset 60 min: itseopiskelutehtäviä, koska opettajalla teknisiä ongelmia Zoomissa!
  • asiatekstin rakennemalleja
  • vertaispalautetta teksteistä
  • kenen ääni tekstissä puhuu?
  • tekstin sidosteisuus

  Kotitehtävä: edistä tutkimusviestinnän analyysia
  • File icon
  • Rakenne, kappale ja lukijan huomioiminen

   Tässä osiossa tutkaillaan tekstiä sellaiselta tekstinhuollolliselta näkökannalta, joka ylittää virkerajan, eli sitä, mikä tekee tekstistä sujuvaa, selkeää ja yhtenäistä. Tekstin rakenne lukujen ja kappaleiden tasolla ja niiden sisällä on yksi osa tätä, niin myös metateksti, joka kertoo tekstistä itsestään. Miten teksti rakennetaan niin, että siinä kulkee punainen lanka? Osiossa tutustutaan näihin teemoihin harjoitusten ja esimerkkien kautta ja annetaan ja saadaan myös vertaispalautetta.

   Katso video Luvun rakenne ja tee siihen liittyvä tehtävä.


  • Katso video Metateksti ja tee siihen liittyvä tehtävä.

  • Itseopiskelu: tyyli ja kieli

  • Tässä osiossa tutustut tieteellisen tekstin tyyliin ja kieleen. Argumentaatio on tärkeä osa tieteellisen tekstin, kuten opinnäytteen, vakuuttavuutta, mutta myös kielelliset ja tyylilliset seikat vaikuttavat paljolti siihen, kuinka vaikuttavaa ja vakuuttavaa teksti on. Taiteen ja muotoilun opinnäytteissä joskus otetaan myös hieman erivapauksia tieteellisen tekstin perushyveistä, mutta tuolloinkin tyylin tulee tukea aihetta ja kokonaisuutta eikä tieteellisyydestä ja argumentoinnista sovi tinkiä. Osiossa tutustut tieteelliseen tyyliin sekä siihen, mistä löytyy apuja, kun siihen liittyvät seikat askarruttavat.


  • Katso video Tieteellisen tekstin tyyli ja tee siihen liittyvä tehtävä.
  • Katso video Kielellisiä valintoja.