Topic outline

  • Folder icon

   Tekniikan väylän opintoihin kuuluu:

   Matematiikka 15 op

   MS-A000X Matriisilaskenta (5 op) 
   MS-A010X Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (5 op)  
   MS-A050X Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi (5 op) tai MS-A020X Differen­tiaali- ja integraalilaskenta 2 (5 op)

   Mallilukujärjestyksessä näkyvät vaihtoehdot todennäköisyyslaskennen ja tilastotieteen sekä differentiaali- ja integraalilaskennan 2 kursseille.

   Fysiikka ja ohjelmointi 10 op alla luetelluista kursseista

   PHYS-AXXXX Sähkömagnetismi (5 op) tai ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op)
   PHYS-AXXXX Aineen rakenne (5 op)
   PHYS-A312X Termodynamiikka (5 op)
   CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 (5 op) tai CS-A1110 Ohjelmointi 1 (5 op) tai 
   ELEC-A7100 C-ohjelmoinnin peruskurssi (5 op) 

   Perustieteiden väylässä suositellaan PHYS-AXXXX Sähkömagnetismi -kurssia. Mallilukujärjestyksessä ovat listattuina kaikki mahdolliset fysiikan ja ohjelmoinnin kurssit, mutta etenkin Tietotekniikan tutkinto-opiskelijoiksi tähtääville suositellaan näistä ohjelmointikursseista CS-A1110 Ohjelmointi 1 -kurssia. Tähän kategoriaan kuuluvista kursseista tulee valita kaksi omiin opintoihinsa sopivinta kurssia, jotta 10 opintopisteen vaatimus täyttyy. Mallilukujärjestyksessä fysiikan ja ohjelmoinnin kurssit ovat merkitty punaisella, jotta opintojen suorittamisen voi aikatauluttaa itselleen sopivimmalla tavalla. Huomioithan, että ohjelmointien laskuharjoituksia on tarjolla enemmänkin kuin mallilukujärjestykseen on merkitty ja niitä voi hyödyntää vapaasti niin halutessaan.

   Muut opinnot 2 op
   LC-5001/7001 Toisen kotimaisen kielen kokeen kirjallinen osio, 1 op LC-5002/7002 Toisen kotimaisen kielen kokeen suullinen osio, 1 op

   Huom!
   Jos olet saanut vapautuksen tai suorittanut toisen kotimaisen kielen opinnot osana toista tutkintoa/toisen tutkinnon opintoja, ei sinun tarvitse suorittaa näitä opintoja uudelleen. Opinnoista tulee liittää hakuvaiheessa todistus hakulomakkeelle Opintopolussa ja sinun tulee suorittaa osana väyläopintoja vähintään 2 op laajuiset opinnot jossain muussa kielessä.

  • Folder icon

   Tekniikan väylän opintoihin kuuluu:

   Matematiikka 15 op

   MS-A000X Matriisilaskenta (5 op) 
   MS-A010X Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (5 op)  
   MS-A050X Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi (5 op) tai MS-A020X Differen­tiaali- ja integraalilaskenta 2 (5 op)

   Mallilukujärjestykseen on valittu todennäköisyys ja tilastotieteen peruskurssi, sillä aikataulujen puitteissa on helpompi suorittaa kyseinen kurssi differentiaali- ja integraalilaskenta 2 -kurssin sijaan. 

   Fysiikka ja ohjelmointi 10 op alla luetelluista kursseista

   PHYS-AXXXX Sähkömagnetismi (5 op) tai ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op)
   PHYS-AXXXX Aineen rakenne (5 op)
   PHYS-A312X Termodynamiikka (5 op)
   CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 (5 op) tai CS-A1110 Ohjelmointi 1 (5 op) tai 
   ELEC-A7100 C-ohjelmoinnin peruskurssi (5 op) 

   Perustieteiden väylässä suositellaan PHYS-AXXXX Sähkömagnetismi -kurssia. Mikäli väylän haluaa suorittaa kevätlukukauden aikana, on mallilukujärjestykseen valittu kaksi fysiikan kurssia, jolloin vaaditut 10 opintopistettä täyttyvät. Ohjelmointikursseista ainoastaan C-ohjelmoinnin peruskurssi on mahdollista suorittaa keväällä ja ilman aikaisempaa ohjelmointikokemusta voi kyseinen kurssi olla haastava. 

   Muut opinnot 2 op
   LC-5001/7001 Toisen kotimaisen kielen kokeen kirjallinen osio, 1 op LC-5002/7002 Toisen kotimaisen kielen kokeen suullinen osio, 1 op

   Huom!
   Jos olet saanut vapautuksen tai suorittanut toisen kotimaisen kielen opinnot osana toista tutkintoa/toisen tutkinnon opintoja, ei sinun tarvitse suorittaa näitä opintoja uudelleen. Opinnoista tulee liittää hakuvaiheessa todistus hakulomakkeelle Opintopolussa ja sinun tulee suorittaa osana väyläopintoja vähintään 2 op laajuiset opinnot jossain muussa kielessä.

  • Folder icon

   Tekniikan väylän opintoihin kuuluu:

   Matematiikka 15 op

   MS-A000X Matriisilaskenta (5 op) 
   MS-A010X Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (5 op)  
   MS-A050X Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi (5 op) tai MS-A020X Differen­tiaali- ja integraalilaskenta 2 (5 op)

   Mallilukujärjestykseen on valittu todennäköisyys ja tilastotieteen peruskurssi, sillä aikataulujen puitteissa on helpompi suorittaa kyseinen kurssi differentiaali- ja integraalilaskenta 2 -kurssin sijaan. 

   Fysiikka ja ohjelmointi 10 op alla luetelluista kursseista

   PHYS-AXXXX Sähkömagnetismi (5 op) tai ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op)
   PHYS-AXXXX Aineen rakenne (5 op)
   PHYS-A312X Termodynamiikka (5 op)
   CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 (5 op) tai CS-A1110 Ohjelmointi 1 (5 op) tai 
   ELEC-A7100 C-ohjelmoinnin peruskurssi (5 op) 

   Sähkötekniikan väylässä suositellaan suoritettavaksi ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi -kurssi. Lisäksi suositeltavaa on valita joko CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 tai ELEC-A7100 C-ohjelmoinnin peruskurssi, jotka ovat kumpikin pakollisia sähkötekniikan perusopinnoissa. Nämä kurssit ovat merkitty punaisella ja niistä suositellaan valittavaksi toinen. Mikäli aikaisempaa ohjelmointikokemusta ei löydy, suositellaan Y1-kurssia. Huomioithan, että ohjelmointien laskuharjoituksia on tarjolla enemmänkin kuin mallilukujärjestykseen on merkitty ja niitä voi hyödyntää vapaasti niin halutessaan.

   Muut opinnot 2 op
   LC-5001/7001 Toisen kotimaisen kielen kokeen kirjallinen osio, 1 op LC-5002/7002 Toisen kotimaisen kielen kokeen suullinen osio, 1 op

   Huom!
   Jos olet saanut vapautuksen tai suorittanut toisen kotimaisen kielen opinnot osana toista tutkintoa/toisen tutkinnon opintoja, ei sinun tarvitse suorittaa näitä opintoja uudelleen. Opinnoista tulee liittää hakuvaiheessa todistus hakulomakkeelle Opintopolussa ja sinun tulee suorittaa osana väyläopintoja vähintään 2 op laajuiset opinnot jossain muussa kielessä.

  • Folder icon

   Tekniikan väylän opintoihin kuuluu:

   Matematiikka 15 op

   MS-A000X Matriisilaskenta (5 op) 
   MS-A010X Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (5 op)  
   MS-A050X Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi (5 op) tai MS-A020X Differen­tiaali- ja integraalilaskenta 2 (5 op)

   Mallilukujärjestykseen on valittu todennäköisyys ja tilastotieteen peruskurssi, sillä aikataulujen puitteissa on helpompi suorittaa kyseinen kurssi differentiaali- ja integraalilaskenta 2 -kurssin sijaan. 

   Fysiikka ja ohjelmointi 10 op alla luetelluista kursseista

   PHYS-AXXXX Sähkömagnetismi (5 op) tai ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op)
   PHYS-AXXXX Aineen rakenne (5 op)
   PHYS-A312X Termodynamiikka (5 op)
   CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 (5 op) tai CS-A1110 Ohjelmointi 1 (5 op) tai 
   ELEC-A7100 C-ohjelmoinnin peruskurssi (5 op) 

   Sähkötekniikan väylässä suositellaan suoritettavaksi ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi -kurssi. Aikataulujen puitteissa C-ohjelmoinnin sekä sähkö ja magnetismin kurssit ovat  käytännössä ainoat mahdolliset tämän kategorian valittavat kurssit. Huomioithan, että ohjelmointien laskuharjoituksia on tarjolla enemmänkin kuin mallilukujärjestykseen on merkitty ja niitä voi hyödyntää vapaasti niin halutessaan.

   Muut opinnot 2 op
   LC-5001/7001 Toisen kotimaisen kielen kokeen kirjallinen osio, 1 op LC-5002/7002 Toisen kotimaisen kielen kokeen suullinen osio, 1 op

   Huom!
   Jos olet saanut vapautuksen tai suorittanut toisen kotimaisen kielen opinnot osana toista tutkintoa/toisen tutkinnon opintoja, ei sinun tarvitse suorittaa näitä opintoja uudelleen. Opinnoista tulee liittää hakuvaiheessa todistus hakulomakkeelle Opintopolussa ja sinun tulee suorittaa osana väyläopintoja vähintään 2 op laajuiset opinnot jossain muussa kielessä.