Topic outline

 • Mikäli ongelmia tulee, ottakaa yhteyttä tenttivalvojiin tu-a100@aalto.fi

  Tentin tehtävät tulee olla palautettuna 12.00 mennessä. Ne kenellä on oikeus lisäaikaan, palauttakaa 13.00 mennessä sivun alapuolella olevaan pidennetyn ajan palautuskansioon.

  Laskutehtäviä on 1. Tehtävien vastaukset kirjoitetaan vastausruutuun, jonka lisäksi palautetaan Excel-tiedosto tai vastaava, jolla perustellaan oma ratkaisu, tehtävän alapuolella olevaan palautuskansioon

  Kirjallisia tehtäviä on 2. Yhden esseen pituus ei saa ylittää 1000 sanaa.  Tehtävät palautetaan Turnitin kautta. Tiedostomuotona käy .txt, .pdf tai .docx. Mikäli Turnitin lakkaa toimimasta, käytetään sivun alapuolella olevaa normaalia palautuslaatikkoa.  Tehtävät, joissa opiskelijan on valittava esimerkki, on opiskelijan vastuulla valita esimerkki, jonka kautta hän mahdollisimman laajasti pystyy näyttämään osaamistaan.

  Nimetkää palautettavat tiedostot, joita on yhteensä 3, muodossa tehtävännumero(version numero)opiskelijanumero, esim. 1(1)652116.xlsx, 2(3)652116.docx sekä 3(2)652116.docx

  Kirjoittakaa tiedostoihin nimenne sekä opiskelijanumeronne.

  Kaikista kolmesta tehtävästä saa max 10p per tehtävä. 

  Muistakaa, että kyseessä on yksilösuoritus, tulokset skaalataan ja plagiointi on kiellettyä.

  Tsemppiä kaikille tentin tekemiseen ja pyydämme kärsivällisyyttä, mikäli ongelmia ilmenee.


 • If any problems occur during the exam, please contact ilari.kankare@aalto.fi.
  The exam starts at 8.00 and you must submit your answers before 12.00.
  The exam consists of 3 sections:
  Calculation assignment. Please submit both the correct answers in the calculation exercise and an Excel file where you justify your answers. 10 points max
  Two essays, which will be submitted through Turnitin. You can submit your essays on txt, pdf or docx. The maximum length for your submission is 1000 words per essay. If the Turnitin stops working use the normal submission box below. 2 x 10 points max.
  Good luck!

   

 • Man får använda allt kursmaterial och även andra informationskällor

  Tenten består av en räkneuppgift och två essäer

  Uppgifterna görs i SKILDA Excel- och Word-filer (eller motsvarande) och inlämnas för tenttiden tar slut  klockan 12.00.

  Ilämna essäerna med Turnitin. 

  Om det uppstår problem under tenten var i kontakt med tentövervakarna genom email: tu-a1100@aalto.fi. • Tästä osiosta löydät:

  1) Mitä ovat laskutehtävät?
  2) Materiaaleja laskutehtävien tueksi
  3) Laskutehtävät
  4) Ilmoittautuminen laskutupiin


  Laskutehtävät ovat oleellinen osa kurssin suoritusta. Tehtävät löytyvät tältä sivulta kahdessa kierroksessa. Tukea niihin saat TUTAwikistä.

  Apua saat 9.11. alkaen (Viikko 46) myös kurssin sähköpostista tu-a1100@aalto.fi. Lähetäthän sinne siististi tehdyn excel-tiedoston tai erittäin selkeästi muotoillun kysymyksen. Yleiset kysymykset voit edelleen esittää Telegramissa assarichateissa.


  1. kierros: 26.10. - 23.11.

  2. kierros: 2.11. - 30.11.

  Yleisiä kysymyksiä laskutehtäviin liittyen voit esittää omalle assarillesi Telegramin Assarichatisssa.

  Yksityiskohtaisemmat kysymykset voit esittää Laskutuvissa, jotka järjestetään samoina aikoina ja samoissa paikoissa kuin Assaripäivystykset. Lisätietoa ja ilmoittautuminen alla.


  Laskutehtävistä pitää saada vähintään 40/60 pistettä kurssin läpäisemiseksi ja tätä korkeammat pisteet nostavat kurssin kokonaisarvosanaa.

  Jokaista erien tehtävää voi yrittää kolme kertaa. Parhaimman yrityskerran pistemäärä huomioidaan. Yksittäisen tehtävän suoritusajalla ei ole aikarajoitusta, tehtävän voi siis jättää kesken ja siihen palata uudelleen erien suoritusajan puitteissa. Jokainen yrityskerta sisältää uudet alkuarvot. Tehtävät ja niiden sisältämät kysymykset on tarkoitusenmukaista suorittaa numerojärjestyksessä, koska aiemmissa tehtävissä esitettyjä käsitteitä ja malleja tarvitaan myöhemmin.   

  Kaikkien tehtävien kysymykset ovat arvoltaan 1,0 pistettä. Jokainen väärä vastaus kuitenkin vähentää pistemäärää 0,1:llä. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata. Tehtävä tulee lopuksi palauttaa (palauta kaikki ja lopeta / submit all and finish).

  Kirjautuessaan sisään järjestelmään käyttäjä tekee kielivalinnan. Tällä on vaikutusta järjestelmän valikkojen ja painikkeiden kieleen, tehtävät ovat joka tapauksessa suomeksi ja englanniksi. Kielivalinta määrittelee, käyttääkö järjestelmä desimaalierottimena pilkkua (suomi/ruotsi) vai pistettä (englanti). Väärän desimaalierottimen käyttö ei aiheuta pistemenetyksiä, mutta järjestelmä pyytää korjaamaan vastauksen esitysmuodon.

  Tehtävät kannattaa tehdä omilla Excel-taulukoilla. Jos sinulla ei ole aikaisempaa kokemusta Excelin käytöstä, nyt sinulla on arvokas tilaisuus hankkia sitä!

  Tsemppiä tehtävien tekoon!