Topic outline

 • MAA-CV Geodesian ja laserkeilauksen maastoharjoitukset


  • Aloitustilaisuus. Päivämäärä ?.9.2020  / Kick-off date
  • Geodesian maastoharjoitukset (ryhmät), ks. Assignments-osio.  / Geodesy field exercises (groups)
  • Laserkeilauksen maastotyöt (ryhmät) / Laser scan field exercise (groups)
  • Laskuharjoitustilaisuus / Calculation exercise session 1
  • Laskuharjoitustilaisuus / Calculation exercise session 2
  • Raportin kirjoittaminen / Reporting