Topic outline

 • ENG-E1010 Practical training (2020–2021)

  ENG-E1010 Practical training (2020–2021)

  Practical training is recommended to all master students who have started their studies in the fall 2020 at the School of Engineering. Student can include 1-5 cr of practical training to master’s degree (elective studies). The extent of the practical training is 1 to 5 credits. Two weeks of full time work (37,5 – 40 h / week) equals 1 credit point (max 10 weeks=5 cr).

  The practical training consists of a work placement in a suitable company or other work community. The tasks should be typical for the later M.Sc work profiles.

  Requirements of the course:

   • At least 2 weeks of full-time work (37,5 – 40 h / week) in a suitable company or other work community.
   • For part time work calculate the hours you have worked, 75 hours equals 1 credit point (max 375 hours = 5 credits). 
   • Copy the report template here.
   • Find more instructions and Return box of your own Programme in the left frame.
   • Include to your report also Employer’s reference or other document of working tasks signed by the employer.

   

  ENG-E1010 Harjoittelu (2020–2021)

  Harjoittelua suositellaan osana diplomi-insinöörin opintoja kaikille syksyllä 2020 aloittaneille Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijoille. Tutkintorakenteessa harjoittelu sijoittuu vapaasti valittaviin opintoihin. Kurssin laajuus on 1-5 opintopistettä. Kaksi viikkoa täysipäiväistä työskentelyä (37.5-40h/viikko) vastaa yhtä opintopistettä (max 10 viikkoa=5op).

  Harjoittelun tarkoituksena on syventää ammattitaitoa työskentelemällä oman alan työtehtävissä, jotka vastaavat DI:n mahdollisia tulevia työnkuvia.

  Kurssin suorittaminen vaatii:

   • Vähintään 2 viikkoa täysipäiväistä (37,5-40 h) työskentelyä soveltuvassa yrityksessä/työyhteisössä.
   • Osa-aikaisen työn kohdalla laske tehdyt työtunnit, 75 tuntia vastaa yhtä opintopistettä (maksimi 375 tuntia = 5 op).
   • Kopioi raportin pohja tästä.
   • Löydät lisää ohjeita vasemmasta freimistä: Instructions and Return box of your own Programme.
   • Skannaa työtodistus tai vastaava työnantajan allekirjoittama dokumentti työtehtävien soveltuvuudesta diplomi-insinöörin tutkinnon työharjoittelukurssin suorittamiseksi mukaan raporttiin.

   

  ******************************************************************************************

  Contact us / Yhteystiedot

  Contact person for programmes GIS, REC, SPT, UPS in REE ja CS: Suvi Jämsä (suvi.jamsa (at) aalto.fi)

  Contact person for programmes, CIV, GEO and WAT: Harri Långstedt (harri.langstedt (at) aalto.fi)

  Contact person for AAE-programme: Sanni Valkeapää (sanni.valkeapaa (at) aalto.fi)
  Contact person for MEC-programme: Helena Suonsilta (helena.suonsilta (at) aalto.fi)

  Student advisors: advisors-eng@aalto.fi


  ******************************************************************************************