Topic outline


  • Syksyn 2020 kandiseminaarissa kaikissa pääaineissa on käytössä yksi yhteinen työtila: CHEM3012.kand. Muiden pääaineiden opiskelijat (CHEM3013, 3048, 3049 ja 3050) kirjautuvat 3012-työtilaan omalla sivustollaan olevan linkin kautta.

   Kandityön aihevalinta

   Kandityön aihevalinta avautuu aloitusluennon jälkeen ke 9.9.2020 klo 16.00 tässä työtilassa. Valitse itsellesi vapaana oleva aihe, mikäli et ole sopinut aiheesta ohjaajan tai professorin kanssa jo aiemmin.

   Aiheet tulevat nähtäville tiistaina 8.9.


   Ohjelma ja eräpäivät:

   Kemian tekniikan korkeakoulu
   Kandiseminaari syksy 2020 (CHEM3012/3013/3048/3049/3050.kand)


    Luennot (5 kpl) keskiviikkoisin klo 14.15−16.00, etäyhteys

    vko 37            ke 9.9. Aloitusluento (Eero Kontturi)

   ·      aiheen valinta ma 14.9. mennessä

     vko 39            ke 23.9. Tiedonhaun työkalut  (Kirsi Heino)

   ·      kansilehden ja sisällysluettelon palautus su 27.9. mennessä

    vko 40            ke 30.9. Viittauskäytännöt (Kirsi Heino)

    vko 41            ke 7.10. Johdatus tieteelliseen kirjoittamiseen (Henna Juslin)

   ·      johdannon palautus su 11.10. mennessä

   ·      tiedonhaun tehtävän palautus viim. 11.10.

    vko 42       ke 14.10. Hyvä tieteellinen käytäntö (Eero Kontturi)    

   kandityön ensimmäisen version palautus su 18.10. mennessä

    vko 43            I periodin arviointiviikko

    vkot 44 – 45  I Tekstityöpajat, Zoom (Henna Juslin)

    vko 46            kandityön toisen version palautus su 15.11. mennessä

              Puhepaja 1

   Vko 47          II Tekstityöpajat vkot 47 – 48, Zoom

    Puhepaja 2 vkot 47 – 49

    vko 49            Tiivistelmäpajat, Zoom (Henna Juslin)

   ·      valmiin kandityön palautus viim. su 6.12.

    vko 50            II periodin arviointiviikko

   ·      seminaariesitykset ja opponoinnit:

   • Bio2 2 ryhmää: ke 9.12. ja to 10.12. klo 14.00-16.30
   • CMAT 1 ryhmä: ke 9.12. klo 9.00 - 10.30 
   • CMET 2 ryhmää: ke 9.12. kello 9-11 ja to 10.12. kello 14-16.

  • Aihevalinta avautuu aloitusluennon jälkeen ke 9.9.2020 klo 16.00. Voit tarkastella aiheita etukäteen oheisesta excel-taulukosta.

   Kaikki aiheet ovat valittavissa, riippumatta omasta pääaineesta.

  • Aihevalinta avautuu aloitusluennon jälkeen klo 16.00.

   Valitse itsellesi vapaana oleva aihe, mikäli et ole sopinut aiheesta ohjaajan tai professorin kanssa jo aiemmin.

  • Lomake palautetaan -- mennessä.

 • Kansioista löydät tietoa kandidaatintyön tekemisestä ja arvioinnista.

  Lue kansioissa olevat ohjeet huolellisesti läpi.

  Instructions for supervisors and students.


 • Puheviestinnän osio (verkkotehtävä ja puhepajat)

  Opettaja: Sanna Franck

  1. Verkkotehtävä

  2. Puhepaja 1

  3. Puhepaja 2

  4. Lopputehtävä 


  Studerande med svenska som skolbildningsspråk har också möjlighet att delta i svenskspråkiga talverkstäder, som ordnas --. Till talverkstäderna anmäler de studerande sig genom att e-posta till stina.niemi@aalto.fi eller sofia.sevon@aalto.fi  senast --.


 • Kirjoitusviestinnän kokonaisuus syksyllä 2020
  1) Johdatus tieteelliseen kirjoittamiseen -luento (Zoom)
  2) Itseopiskelumateriaalin tehtävät (MyCourses, ks. Tekstipajat-osio)
  3) Tekstipajat 1 ja 2 (Zoom) TAI English Text Workshops 1 ja 2 (Zoom)
  4) Tiivistelmäpaja (Zoom, vapaaehtoinen suomeksi kandityönsä kirjoittaville)


  Kandityön englanniksi kirjoittavat:

  • tiivistelmätyöpajat (suomenkiel.) Henna Juslin
  • tekstipajat (englanninkiel.) Nanna Qvist

  Tiivistelmäpajat (suomenkieliset) vko 49, Henna Juslin, ilmoittaudu MyC:ssa (ks. Tekstipajat) ja palauta versio tiivistelmätekstistäsi palautuslaatikkoon (ks. Palautukset) viimeistään ---. Ota sama versio mukaan pajatapaamiseen. Liity pajatapaamiseen alla olevalla linkillä --. 

  Huom. Tekstinäytteen palauttaminen ennen pajaa on pakollinen osa kypsyysnäytteen suorittamista.


  ENGLANNINKIELISET TEKSTITYÖPAJAT
  English Workshops
  , nanna.qvist(at)aalto.fi

  *********************************************************************************************

  Tiivistelmän laatijan pikaohje:

  • Sovita tiivistelmäteksti sille lomakkeessa varattuun tilaan. 
  • Käytä riviväliä 1.
  • Jaa teksti 3–5 ytimekkääksi kappaleeksi.
  • Kirjoita työn keskeiset avain- eli asiasanat niille varattuun kohtaan. Niillä on yhteys koulutusalaasi, koulutusohjelmaasi ja pääaineeseesi sekä vastuuopettajaan ja työn ohjaajaan.
  • Sisällytä tiivistelmään työsi olennainen anti niin, että se antaa lukijalle kokonaiskuvan työstäsi.
  • Kirjoita tiivistelmä itsenäiseksi tekstiksi, joka tulee toimeen omillaan eli on ymmärrettävä, vaikka ei lukisi kandidaatintyötä.
  • Sovella tiivistelmään tieteellisen tekstin konventioita: osoita argumentointitaitoa, määrittele keskeisiä käsitteitä, käytä persoona- ja aikamuotoja tarkoituksenmukaisesti ja käytä asiatyyliä.
  • Tiivistelmän tyypillinen rakenne:
        Aihe, tavoitteet ja rajaus
        Aineisto ja käytetyt menetelmät
        Tärkeimmät tulokset
        Päätelmät, sovellukset, luotettavuus

  Kypsyysnäytteenä toimivan tiivistelmän pituus on 300–400 sanaa. Pienennä tarvittaessa fonttia. 

 • Kirjoitusviestinnän kokonaisuus syksyllä 2020
  1) Johdatus tieteelliseen kirjoittamiseen -luento (Zoom)
  2) Itseopiskelumateriaalin tehtävät (MyCourses)
  3) Tekstipajat 1 ja 2 (Zoom) TAI English Text Workshops 1 ja 2
  Ilmoittautuminen suomenkielisiin pajoihin alkaa ma 19.10. klo 12.00.
  4) Tiivistelmäpaja (vapaaehtoinen, jos kandityön kieli on suomi)

  Tekstipajojen ja kypsyysnäytteen suorittaminen työn kielen mukaan:

  TYÖN KIELITEKSTIPAJAT
  TIIVISTELMÄPAJA
  KYPSYYSNÄYTE
  SUOMI
  suomi
  suomi (vapaaehtoinen)
  suomi, viisisivuinen ote työn sisältöluvusta
  ENGLANTI
  englanti
  suomi
  suomi, tiivistelmä kandityöstä


  TYÖ SUOMEKSI:

  Jos opiskelijan koulusivistyskieli on suomi ja hän kirjoittaa kandidaatintyönsä suomeksi, hän osallistuu tekstipajoihin 1 ja 2. Ennen ensimmäistä tekstipajaa opiskelija tekee itseopiskelumateriaalin tehtävät, ja ennen toista tekstipajaa hän palauttaa tekstinäytteen. Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua myös suomenkieliseen tiivistelmätyöpajaan (vapaaehtoinen).

  Kypsyysnäytteenä toimii viisisivuinen ote jostakin työn sisältöluvusta. Sen mukana opiskelija toimittaa työnsä alustavan sisällysluettelon, lähdeluettelon ja johdannon. Tekstinäytteestä hän saa kirjoitusviestinnän opettajan palautteen tekstipajassa 2.

  Tekstipajat syksy 2020 / Henna Juslin

  Ilmoittautuminen pajoihin avautuu ma 19.10. klo 12.00.

   Paja 1, viikot 44 ja 45

  A ma 26.10. klo 12.15–13.45 https://aalto.zoom.us/j/67411950450

  B ma 26.10. klo 14.15–15.45 https://aalto.zoom.us/j/63649794236

  C ke 28.10. klo 9.15–10.45 PERUTTU

  D ma 2.11. klo 12.15–13.45 https://aalto.zoom.us/j/66593898829

  E ma 2.11. klo 14.15–15.45 https://aalto.zoom.us/j/69153547481


   Paja 2, viikot 47 ja 48 (tekstinäytteen palautus viimeistään su 8.11.)

  A ma 16.11. klo 12.15–13.45 https://aalto.zoom.us/j/66142061631

  B ke 18.11. klo 9.15–10.45 https://aalto.zoom.us/j/69796956666

  C ma 23.11. klo 12.15–13.45 PERUTTU

  D ma 23.11. klo 14.15–15.45 https://aalto.zoom.us/j/61618517477

  E ke 25.11. klo 9.15–10.45 https://aalto.zoom.us/j/65825096494

  Jos opiskelijan koulusivistyskieli on suomi ja hän kirjoittaa kandidaatintyönsä englanniksi, hän osallistuu englanninkielisiin tekstipajoihin ja suomenkieliseen tiivistelmätyöpajaan.  Tiivistelmäpajat (työn englanniksi kirjoittavat), vko 49

  (tekstinäytteen palautus viimeistään to 26.11.)

  Huom. Vain ilmoittautuneet opiskelijat voivat osallistua pajoihin.
  A ma 30.11. klo 12.15–13.45 https://aalto.zoom.us/j/68307698122

  B ma 30.11. klo 14.15–15.45 https://aalto.zoom.us/j/69869090881

  C ma 30.11. klo 16.15–17.45 PERUTTU  Ruotsinkieliset pajat:

  Kielikeskus järjestää ruotsinkielisen kandidaattiseminaarin yhteydessä tekstipajan ja puhepajan, jonne myös suomenkielisissä kandiseminaareissa olevat ruotsinkieliset opiskelijat voivat osallistua.

  En svenskspråkig textverkstad ordnas för alla som ska skriva mognadsprov på svenska den --. Här ges information om mognadsprovet och språkliga tips.

  Studerande med svenska som skolbildningsspråk har också möjlighet att delta i svenskspråkiga talverkstäder, som ordnas --. Till talverkstäderna anmäler de studerande sig genom att e-posta till stina.niemi@aalto.fi eller sofia.sevon@aalto.fi  senast --.

 • Kansilehden ja sisällysluettelon palautus viim. su 27.9.

  Johdannon palautus viim. su 11.10.

  Tiedonhaun tehtävän palautus viim. su 11.10.

  Työn 1. version palautus viim. su 18.10.

  Tekstinäytteen palautus 2. tekstipajaa varten viimeistään su 8.11.

  Työn 2. version palautus viim. su 15.11.

  Tiivistelmäversion (tiivistelmäpaja) palautus viimeistään to 26.11.

  Valmiin kandidaatintyön palautus viimeistään su 6.12. / Final version, return Dec 6th at the latest.

  Seminaariesityksen palautus viimeistään tilaisuutta edeltävänä päivänä klo 16.00.

  Opponointilomakkeen palautus viimeistään ma 14.12.


  Valmiin kandidaatintyön tallentaminen sähköiseen eAge-järjestelmään: Kun ohjaaja on hyväksynyt kandidaatintyön lopullisen version, tallennetaan työ eAge-järjestelmään. Huom. tallennusmuoto arkistointisyistä ehdottomasti pdf/A (ei normaali pdf).

  Ohje pdf/A-tallennukseen.

  Linkit eAgeen:
  suomeksi: https://eage.aalto.fi/?ff/fi/EDU_AALTO_107
  ruotsiksi: https://eage.aalto.fi/?ff/sv/EDU_AALTO_107
  englanniksi: https://eage.aalto.fi/?ff/en/EDU_AALTO_107


 • Not available unless any of:
  • You are a(n) Teacher
  • You are a(n) Non-editing teacher

  Tallenna arviointilomake ko. opiskelijan kohdalle.

  Please save the evaluation file in the folder of the student in question.

 • Puheviestinnän osio

  Opettaja: Sanna Franck, sanna.franck@aalto.fi

  Ilmoittaudu WebOodissa (chem3012.kand) molempiin puhepajoihin (ykköseen ja kakkoseen)!


  Pakolliset osasuoritukset:

  1. Verkkotehtävä

  - Palauta viimeistään 4.11.2020.

  2. Puhepaja 1

  - Tähän pajaan ei tarvitse valmistautua etukäteen.

  Puhepaja 1 (2h) vko 46 (ilmoittaudu yhteen)

  Ryhmä 1: ke 11.11. klo 10.00-11.30

  Ryhmä 2: to 12.11. klo 10.00-11.30

  Ryhmä 3: to 12.11. klo 12.30-14.00

  Zoom-linkki: https://aalto.zoom.us/j/69238001365


  3. Puhepaja 2

  - Valmistele enintään 10 minuuttia kestävä esitys kandityöstäsi ennen puhepaja kakkosta.

  - Puhepaja 2:ssa harjoitellaan seminaariesitystä ja jokainen saa esityksestään kannustavan palautteen. 

  - Omat esitykset nauhoitetaan Zoomissa. 


  Puhepaja 2 (3h) vkot 47-49  (ilmoittaudu yhteen)

  Ryhmä 1: ke 18.11. klo 9.15-11.45

  Ryhmä 2: to 19.11. klo 9.15-11.45

  Ryhmä 3: to 19.11. klo 13.00-15.30

  Ryhmä 4: to 3.12. klo 9.15-11.45 Huom. uusi aika!

  Ryhmä 5: ti 24.11. klo 9.15-11.45

  Ryhmä 6: ti 24.11. klo 13.00-15.30

  Ryhmä 7: ke 25.11. klo 9.15-11.45

  Ryhmä 8: pe 27.11. klo 13.00-15.30

  Ryhmä 9: ke 2.12. klo 9.15-11.45

  Ryhmä 10: to 3.12. klo 14.00-16.30


  4. Lopputehtävä: itsereflektio 

  Katso Puhepaja 2:ssa nauhoittamasi esitys ja kirjoita siitä itsereflektio. Pohdi omaa esiintymistäsi ja kehittymisen kohteita videon sekä pajassa saatujen palautteiden ja oman itsearviosi pohjalta. Voit hyödyntää myös alla olevia apukysymyksiä.  

  Itserefletion pituus on noin 1/2 sivua. Palautus MyCon palautuslaatikkoon mieluusti viikon sisään puhepaja 2:n jälkeen. 


  Apukysymyksiä:

  •Mikä oli toimivaa puhepajan esityksessäsi?

  •Mitkä osa-alueet tarvitsevat lisää harjoittelua? Miksi?

  •Miten kalvot (slides) ja muu havainnollistaminen toimi? Entä kielellinen viestintä ja tieteellinen argumentointi?
  •Entä esityksen rakenne? 
  •Tavoitteen ja tutkimuskysymyksen esittely sekä kuulijan punainen lanka?
  •Oma sanaton viestintäsi (olemus, äänenkäyttö, kontakti, ajanhallinta, läsnäolo, varmuus)?  Puheviestinnän verkkotehtävän suorittaminen:


  Katso alle linkatut neljä videota ja vastaa kysymyksiin vapaamuotoisesti. Tekstin palautus palautuslaatikkoon ke 4.11. klo 16:00 mennessä.

   

  Video 1: vuorovaikutusosaaminen

   

  Millaista viestintä- ja vuorovaikutusosaamista sinun mielestäsi opinnoissa ja työelämässä tarvitaan?

  Millaista vuorovaikutusosaamista sinulla on jo?

   

  Video 2: esiintyminen vuorovaikutuksena

   

  Millaisia käsityksiä sinulla on itsestäsi esiintyjänä ja mihin ne perustuvat?

  Mikä on mielestäsi esiintymisessä tärkeää? Millainen on toimiva esitys?

   

  Video 3: esiintymisjännitys

   

  Millaisia kokemuksia sinulla on jännittämisestä? Miten kuvailisit omaa vireytymistä?

  Millaisten keinojen avulla olet tullut toimeen oman jännittämisen kanssa?

   

  Video 4: palautetaidot

   

  Muistele jotakin hyvin sujunutta tai hyödyllistä palautetilannetta. Mikä teki tilanteesta hyvän tai hyödyllisen?

  Millainen olet palautteenantajana? Entä palautteensaajana?

   

  Pohdi millaisia haasteita seminaarin palautetilanteisiin voi liittyä. Miten palautetilanne saadaan toimimaan?


 • Itsenäinen tiedonhankinta on olennainen osa korkeakouluopiskelua. Kandidaattivaiheen opinnäytteessä onnistuminen edellyttää laajempia tiedonhankintataitoja kuin aikaisemmissa opinnoissa on vaadittu. Tämän harjoituksen tarkoitus on tukea tekniikan opiskelijaa kandidaatintyöhön liittyvässä tiedonhankinnassa.

  Tehtävässä esitelty tiedonhankinnan ja itsenäisen oppimisen tekniikka on sovellettavissa myös muille elämän alueille. Monimutkaisiin tehtäviin liittyvä ongelmanratkaisu ja tiedonhankinta on jokapäiväistä asiantuntijatehtävissä.

  Harjoituksen suorittamista tukee esimerkiksi Aalto-yliopiston Oppimiskeskuksen Tiedonhankinnan opas. Harjoitusta koskeviin kysymyksiin vastaa Kirsi Heino (050 3161009, kirsi.heino(at)aalto.fi).

 • CMET-laitoksen seminaarit pidetään keskiviikkona 9.12. kello 9-11 ja torstaina 10.12. kello 14-16.

  Linkki Teams-kokoukseen 9.12. kello 9-11.

  Linkki Teams-kokoukseen 10.12. kello 14-16.