Topic outline

 • Puheviestinnän osio (verkkotehtävä ja puhepajat)

  Opettaja: Sanna Franck

  1. Verkkotehtävä

  2. Puhepaja 1

  3. Puhepaja 2

  4. Lopputehtävä 


  Studerande med svenska som skolbildningsspråk har också möjlighet att delta i svenskspråkiga talverkstäder, som ordnas --. Till talverkstäderna anmäler de studerande sig genom att e-posta till stina.niemi@aalto.fi eller sofia.sevon@aalto.fi  senast --.


  • Not available unless: You are a(n) Student
   Assignment icon
   Verkkotehtävän palautus Assignment