Topic outline

 • Luennot järjestetään 2.9.-28.10.2020 välisenä aikana keskiviikkoisin klo 1630-19 Microsoft Teams -ympäristössä. Yksityiskohtainen luentoaikataulu esitellään alla.

  LINKKI KURSSIN TEAMS-YMPÄRISTÖÖN 

  Luento 1: ke 2.9.2020 Johdanto kurssin teemoihin. 

  • Kurssin idea, tavoitteet ja toteutustapa 
  • Katsaus johtajuusajattelun evoluutiosta, teoria ja käytäntö 
  • Johtajuuskäsitteen sisäinen ristiriitaisuus (henkilö, toiminta, asema, tulokset) 
  • Tallenne luento 1

  Luento 2: ke 9.9.2020 Johtajuus toimintana, esimiestyö. 
  • Johtajuus ajattelutapana ja toimintamallina 
  • Mitä pomot tekevät, ajankäyttö tapana tarkastella esimiestyötä
  • Tallenne luento 2
    
  Luento 3: ke 16.9.2020 Johtajuusretoriikka.
  • Johtajuus tunnetyönä
  • Johtajuus merkityksenantona 
  • Miten kuulijat vakuutetaan 
  • Essee 1:n tehtävänanto
  • Tallenne luento 3

    
  Luento 4: ke 23.9.2020 Sankarilliset johtajahenkilöt. 

  • Karismaattisuus johtajuuden näkökulmana, sankarit ja konnat
  • Transformationaalinen johtajuusteoria
  • Muutosjohtajuus
  • Tallenne luento 4


  Luento 5: ke 30.9.2020 Elokuva-analyysi. 

  • Luentoa varten opiskelijoiden on katsottava Akira Kurosawan elokuva 'Rashomon - Paholaisen temppeli' (1950). Elokuva katsottavissa vapaasti osoitteessa https://archive.org/details/Rashomon1950_201905 
  • Pienryhmäkeskustelut ja ryhmän yhteiskeskustelu elokuvan johtajuusteemoista 
  • Essee 2:n tehtävänanto 
  • Tallenne luento 5

   Luento 6: ke 7.10.2020 Kollektiivinen johtajuus. 
  • Jälkisankarilliset johtajuuskäsitykset: hajautunut, jakautunut, ei-johtajakeskeinen ja kontekstuaalinen johtajuus 
  • Johtajuuden fenomenologinen luenta
  • Tallenne luento 6 

  Luento 7: ke 21.10.2020 Johtajuuden negatiiviset vaikutukset.
  • ”Romance of Leadership” 
  • Destruktiivinen johtajuus 
  • Essee 3:n tehtävänanto 
  • Tallenne luento 7

  Luento 8: ke 28.10.2020 Johtajuusetiikka. 
  • Johtajuuden moraalifilosofinen tarkastelu 
  • Vaikeat ratkaisut ja johtajan likaiset kädet
  • Kurssin yhteenvetokeskustelu
  • Tallenne luento 8