Topic outline

 • 24.11.

  Hienoa ajattelua noissa tiistaipapereissa! Jm

  19.11.

  Muista palauttaa Tipa 3!

  Ensi maanantaiksi ei siis tarvitse palauttaa mitään esityksiä, vaan tehdään yhteenvedot ja lyhyet summaukset luennon aikana. Mutta tiistaipaperi pitäisi syntyä. jm

  10.11.

  Erinomaisen hienoja tiistaipapereita! Jatkakaa samaan malliin! Konsultointityöstä, ongelman konstruoinnista ja myynnistä inspiraatioksi kannattaa katsoa otos Kummelista, linkki alla. Jm

  https://www.youtube.com/watch?v=g_AVcCqKesI

  9.11.

  Aalto on julkistanut avoimen ja etäopetuksen pelisäännöt. Tiedotamme siis, että Liikkeenjohdon kurssilla emme taltio zoom-luentoja tai mitään muutakaan, emme ääntä tai kuvaa.

  2.11.

  Tänään ei siis luentoa, vaan chatti palvelee. jm

  1.11.

  Ohjeistusta  ja materiaali keskiviikon ryhmätöihin näkyvillä. jm

  28.10.

  Tänään ei siis Zoom-luentoa, vaan sen korvaa chatti-kysymysklinikka. Jukka

  21.10.

  Tervetuloa opiskelemaan konsultointia.

  Ensimmäinen etäluento on 26.10. klo 13.15, jolloin annamme osviittaa kurssin työtavoista. Samoin maanantaina annamme ennakkotehtävää varten materiaalit. Ennakkotehtävä palautetaan 2.11.

  Olisi mukavaa, jos käytössäsi Zoomissa on myös videokuva. On mukavampi katselle iloisia kasvoja, kuin mustaa ruutua, jossa vilkkuu pelkkiä nimikirjaimia...

  Jukka ja Riku
  • 1. Käy vielä kertaalleen läpi kaikki kurssin aikana luetut artikkelit (ml ennakkotehtävä) sekä tekemäsi referaatit ja tiistaipaperit.

   2. Kirjoita artikkelien ja omien pohdintojesi pohjalta essee, jossa viittaat kaikkiin kurssin artikkeleihin. Esseen otsikko on: Mitä liikkeenjohdon konsultin olisi hyvä ymmärtää?
   Esseen ohjepituus on 1200-1500 sanaa. HUOM! Muista viittausmerkinnät ja lähdeluettelo.

   3. Palauta essee tähän palautuslaatikkoon 11.12.2020 klo 12.00 mennessä.

   HUOM! Myöhästyneitä esseitä ei arvostella. Myös kaikkien muidenkin kurssin tehtävien tulee olla palautettu tähän ajankohtaan mennessä.

  • Ohessa virikettä viimeiselle eli yhteenveto-luennolle. Lukekaa oheisesta Mattila, Tukainen & Kajalo (2019) artikkelista ainakin sivut 250-254. Aika tanakkaa tekstiä, mutta koittakaa kestää.

  • https://link.webropolsurveys.com/S/634C297BA85D8B0B


   Oheisen linkin takana on "leikkimielinen" kysely. Se on vastaava, jonka vuonna 2007 teimme yhdessä Sami Kajalon ja Sampo Tukiaisen kanssa suomalaisille konsulttien asiakkaille (n=1127). Tutkimuksen perusteella kehitimme teoriaa konsultoinnin ostamisen syistä. Syyt jaoimme kahteen koriin: konsultoinnin vaikutus ja konsultoinnin merkitys.

   1. Tee linkin takaa löytyvä kysely. Saat lopussa listauksen vastauksistasi. Vastaa kyselyyn ennen keskiviikon luentoa.

   JA SITTEN KESKIVIIKKONA 2.12.:

   2. Pohdi ryhmässä, mitkä kysymykset mittaavat vaikutusta ja mitkä  merkitystä.

   3. Laske itsellesi indeksi, onko näkökulmasi konsultointiin rationalistinen (vaikutus) vai pragmaattinen (merkitys). Indeksin voit laskea esim. antamalla itsellesi jokaisesta vaikutus-vastauksesta +1 pistettä ja jokaisesta merkitys-vastauksesta -1 pistettä. Voit raportoida oman positiosi tiistaipaperissa.

  • Palauta tiistaipaperisi tänne. Huomaa deadline!

  • Teema 1: Yhteinen tiedontuotanto (engl. Knowledge co-creation)

   Lue oheiset artikkelit ja valmistaudu luomaan ryhmäkeskustelussa pienryhmäsi kanssa esitys aiheesta. Ryhmäkeskustelu käydään keskiviikon virtuaaliluennolla Zoom-ympäristössä. Tehtävä ryhmille annetaan luennon aikana.

   Ryhmätyöt presentoidaan Zoomissa maanantaina 9.11. klo 13.15 alkaen.

   Palauta ryhmätyösi allaolevaan palautusosioon 9.11. mennessä.

   Nettimateriaali:

   • Houston Business Journal: A network of influential business leaders in your community.
   Linkki: https://www.bizjournals.com/houston/news/2020/09/18/a-checklist-for-building-client-consultant-business-success.html

   • Harvard Business Review: Consulting Is More Than Giving Advice  (1982)
   Linkki: https://hbr.org/1982/09/consulting-is-more-than-giving-advice

   Luennolla tehtävä harjoitus
  • Teema 4: Muutos

   Lue oheinen teksti ja valmistaudu tekemään sen pohjalta keskiviikon luennolla ryhmätehtävä, jonka tuotos käsitellään maanantain 30.11. luennolla. Tehtävä ryhmille annetaan luennon aikana.

   Ryhmätyöt presentoidaan Zoomissa maanantaina 30.11. klo 13.15 alkaen.

   Palauta ryhmätyösi allaolevaan palautusosioon 30.11. mennessä.


  • Palauta tiistaipaperisi tänne.

  • Palauta 3. ryhmätyön presis + suositukset tänne

  • Teema 3: Valta ja organisaatiopolitiikka

   Virikkeenä ja ennakkomateriaalina 3. teeman ryhmätöille on video ja artikkeli organisaatiokäyttäytymistä käsittelevästä oppikirjasta.

   Katso video ja valmistaudu ryhmätyöhön pohtimalla vallan eri aspekteja, erityinen huomio näkyvässä vallassa, piilovallassa ja näkymättömässä vallassa (Esim. Steven Lukes 1974).  Lue Jacksonin ja Carterin viisaat sanat, ja pohdi miten vallankäyttö näkyy konsultoinissa.


   Video Mouseland: https://www.youtube.com/watch?v=kdwySCMovHk

   Lisäinfoa vallan määritelmistä esim: http://www.mspguide.org/tool/forms-power (Wagening University)

   Ryhmätyö tehdään virtuaaliluennolla Zoom-ympäristössä.

   Zoom-session aikana tehdään myös interaktiivinen harjoitus. Varaa matkaan runsaasti leikkimieltä ja kokeilunhalua!

     Jackson and Carter 2007 Rethinking Organizational Behaviour.pdf

  • Lue alla olevat neljä artikkelia ja laadi referaatti kustakin.

   Palauta alla olevaan palautusosioon 2.11. klo 23.59 mennessä.

   Muoto:

    Kirjoita referaatti kirjasinkoolla 11, rivinvälillä 1 ja kirjasimella Arial. Älä käytä tasapalsta-asetusta (justify). Kunkin referaatin pituus on MIN 700 sanaa (n. 2 sivua). Tee kansilehti, jossa on otsikko, päiväys, oma nimesi ja opintokirjannumerosi.

   Tiedostomuotona Word tai PDF.

  • Palauta tiistaipaperisi tänne.

  • Palauta tiistaipaperisi tänne. (Mieluiten PDF - myös Word käy)

  • Teema 2: Konsultin kieli

   Lue oheiset tekstit ja valmistaudu luomaan ryhmäkeskustelussa pienryhmäsi kanssa esitys aiheesta. Ryhmäkeskustelu käydään keskiviikon virtuaaliluennolla Zoom-ympäristössä. Tehtävä ryhmille annetaan luennon aikana.


   Ryhmätyöt presentoidaan Zoomissa maanantaina 16.11. klo 13.15 alkaen.

   Palauta ryhmätyösi allaolevaan palautusosioon 16.11. mennessä.

   Tekstit:

   https://www.theguardian.com/news/2017/nov/23/from-inboxing-to-thought-showers-how-business-bullshit-took-over

   Williams and Rattray (2004) Consultobabble’s facilitatory role in process consultation.