Topic outline

 • General

  Tervetuloa kurssille 30A02000 Tilastotieteen perusteet! Pandemiasta johtuen kurssi järjestetään kokonaan etänä. Jatkamme keväällä hyvää palautetta saanutta linjaa, eli materiaalia käydään luentovideoilla läpi joita opiskelijat voivat katsella itsenäisesti omassa tahdissaan. Sen lisäksi järjestetään zoom-tapaamisia kysymyksiä varten. Zoom-tapaamiset järjestetään kurssin luento- ja harjoitusaikojen puitteissa (ma 13-18 ja/tai ke 13-16). Zoom-sessioita järjestetään aluksi yksi viikottain, ja niitä lisätään tarpeen vaatiessa. Linkit zoom-tapaamisiin ilmestyvät tälle sivustolle kurssin edetessä. Kurssin avaus ja ensimmäinen zoom-sessio pidetään keskiviikkona 9.9. klo 13-16.

  Alustava zoom-sessioiden aikataulu (aloitus sisältäen akateemisen vartin eli 13.15):

  • ke 9.9. klo 13-16 (kurssin avaus sekä käytännön järjestelyt)
  • ke 16.9. klo 13-16 (joukko-oppia ja kombinatoriikkaa)
  • ke 23.9. klo 13-16 (todennäköisyyslaskentaa)
  • ke 30.9. klo 13-16 (satunnaismuuttujat ja diskreetit jakaumat)
  • ma 5.10. klo 13-16 (jatkuvat jakaumat) (huomaa viikonpäivä!)
  • ke 14.10. klo 13-16 (keskeinen raja-arvolause ja kertailu/vinkkejä välikokeeseen)
  • ke 21.10. tenttiviikko ja 1. välikoe, ei zoom-sessiota
  • ke 28.10. klo 13-16 (otanta ja tilastollinen päättely)
  • ke 4.11. klo 13-16 (estimointi ja luottamusvälit)
  • ke 11.11. klo 13-16 (tilastollinen testaus)
  • ke 18.11. klo 13-16 (usean muuttujan datajoukot)
  • ke 25.11. klo 13-16 (kertailua/vinkkejä välikokeeseen)
  Zoom-sessiot ovat oiva mahdollisuus esittää kysymyksiä ja keskustella. Suluissa on esitetty karkea aihe Zoom-sessiolle. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä etteikö kysymyksiä saisi aiheesta kuin aiheesta esittää. Zoom-sessioissa myös käydään läpi kotitehtävien malliratkaisuja sekä annetaan vinkkejä seuraavan viikon kotitehtäviin.

  Ilmoittautuminen: Kurssille ilmoittaudutaan Weboodissa.

  Opettajat: Kurssin luennoi Lauri Viitasaari. Yhteydenotot sähköpostitse etunimi.sukunimi@aalto.fi. Zoom-sessiot sekä mc-sivut ovat myös hyvä tapa esittää kysymyksiä, jos epäselvyyksiä ilmenee.

  Luennot ja harjoitukset: Pandemiasta johtuen kurssi järjestetään kokonaan etänä. Materiaaliin voi tutustua itsenäisesti omaan tahtiin, ja esittää kysymyksiä niille tarkoitettuja kanavia pitkin.

  Luentorunko: Noudatamme oheista luentojärjestystä:
  - Johdanto
  - Joukko-oppi ja kombinatoriikka
  - Todennäköisyyslaskentaa
  - Satunnaismuuttujat ja jakaumat
  - Diskreettejä jakaumia
  - Jatkuvia jakaumia
  - Keskeinen raja-arvolause
  - Kertaus 1. välikokeeseen ja 1. välikoe
  - Otanta ja tilastollinen päättely
  - Estimointi
  - Luottamusvälit
  - Tilastollisen testaamisen idea
  - Perustestejä
  - Usean muuttujan datajoukot (riippumattomuustesti ja lineaarinen regressio)
  - Kertaus 2. välikokeeseen ja 2. välikoe

  Suoritustapa: Kurssi suoritetaan kahdella välikokeella tai kurssitentillä. Välikokeet on merkitty oodiin seuraavasti: 1. välikoe keskiviikkona 21.10. ja 2. välikoe keskiviikkona 9.12. Kurssitentti on puolestaan 15.1.2021. Kurssin ollessa etänä välikokeet sekä kurssitentti järjestetään kotitenttinä. Kotitentti julkaistaan koepäivän aikana, ja sen tekemiseen tarjotaan aikaa useampi päivä. Tällöin kokeen voi tehdä itselleen sopivassa tahdissa ja itselleen sopivana ajankohtana. Kurssitentin jälkeen järjestetään vielä toinen mahdollisuus tenttiin (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin). Välikokeita tai kurssitenttiä ei ole mahdollista uusia toisena ajankohtana. Jos siis välikokeeseen ei pääse paikalle, on seuraava mahdollisuus osallistua kurssitenttiin (jossa käsitellään koko kurssin asiat kerralla). Myöskään ylimääräisiä kurssitenttejä kahden mainitun lisäksi ei järjestetä.

  Kurssin arvosanaan on mahdollisuus vaikuttaa tekemällä aktiivisesti kotitehtäviä sekä suorittamalla projektityön. Kurssin arvosana lasketaan seuraavalla kahdella tavalla, joista parempi jää voimaan: 1) välikokeista/kurssitentistä saadut pisteet (100% kokonaispisteistä), tai  2) välikokeista/kurssitentistä saadut pisteet (80% kokonaispisteistä) sekä laskuharjoituksista saadut pisteet (20% kokonaispisteistä). Lisäksi projektityön tekemällä on mahdollisuus saada lisäpisteitä (ja esimerkiksi korvata väliin jääneitä kotitehtäviä). Huomaa, että laskuharjoituksista sekä projektityöstä saadut pisteet ovat voimassa kunnes kurssi luennoidaan seuraavan kerran.

  Kotitehtävien DL: Kotitehtäväkierroksia on kurssilla yhdeksän, joista jokainen on keskenään samanarvoinen riippumatta siitä, onko tehtäviä kierroksilla sama määrä. Palautuspäivämäärät ovat
  - Kierros 1: ma 21.9. klo 15.00
  - Kierros 2: ma 28.9. klo 15.00
  - Kierros 3: ma 5.10. klo 13.00 (Huomaa kellonaika!)
  - Kierros 4: ma 12.10. klo 15.00
  - Kierros 5: ma 26.10. klo 15.00
  - Kierros 6: ma 2.11. klo 15.00
  - Kierros 7: ma 9.11. klo 15.00
  - Kierros 8: ma 16.11. klo 15.00
  - Kierros 9: ma 23.11. klo 15.00

  Arvostelu: Kurssin läpipääsemiseen vaaditaan vähintään puolet pisteistä tentissä tai välikokeissa. Sinun on siis saatava puolet välikokeiden/kurssitentin pisteistä riippumatta siitä, paljonko olet tehnyt laskuharjoituksia. Välikokeita painotetaan 40% 1. välikoe ja 60% 2. välikoe. Arvosanat määräytyvät seuraavasti:

  • 50% - 59% kokonaispisteistä: arvosana 1
  • 60% - 69% kokonaispisteistä: arvosana 2
  • 70% - 79% kokonaispisteistä: arvosana 3
  • 80% - 89% kokonaispisteistä: arvosana 4
  • 90% - 100% kokonaispisteistä: arvosana 5

  Kotitehtävät arvostellaan lempeästi periaatteella 0p = ei ratkaisua, 0.5p = ajatusta löytyy, ja 1p = lähes oikein. Kannattaa siis yrittää parhaansa eikä virheitä ole syytä pelätä!

  Materiaali: Kurssin materiaali ilmestyy välilehdelle "Materiaalit" kurssin edetessä. Harjoitusmateriaali ilmestyy välilehdelle "Tehtävät".


  Harjoituspisteet kierroksilta 1 - 9:

  Oikopolku rästitenttiin: