Topic outline

 • Rakenne

  Yritysjuridiikan graduseminaarisuoritus koostuu

  - Tutkimussuunnitelman laatimisesta

  - kahdesta esityksestä (1. tutkimussuunnitelma 2. graduesitys valmiin gradun pohjalta)

  - yhdestä tai kahdesta opponoinnista sekä

  -osallistumisista seminaarikokoontumisiin  

    Kesto

  Graduseminaarin kesto on yksi lukuvuosi. Seminaari aloitetaan syyskauden alussa.  Seminaari jaksottuu periodeittain seuraavasti:

  I (Syksyn I periodi Aiheen valinta, seminaariluennot, Opintopsykologin vierailu, tutkimussuunnitelman kirjoittaminen

  II (Syksyn II periodi) Tutkimussuunnitelman esittely seminaarissa, opponointi, seminaarin vetäjien kommentit tutkimussuunnitelmaan.

  III (Kevään III periodi) Itsenäistä työskentelyä

  IV (Kevään IV periodi) Graduesityksen pitäminen valmiin tai lähes valmiin gradun pohjalta: Tutkielman kysymyksenasettelu, viitekehykset ja löydökset.  

  Läsnäolovelvoitteet

  Seminaarikokoontumiset järjestetään maanantaisin (vero-oikeus) ja torstaisin (yksityisoikeus) klo 16.15-17.45, mutta yleensä vain toiseen kertaan (yksityis- / vero-oikeus) osallistutaan. Mikäli on enemmän kuin kaksi esitystä, seminaari saattaa jatkua klo 18 asti. Läsnäolovelvoitteet ovat seuraavat:

  - Jokaisen seminaarilaisen tulee osallistua aloituslukukautena oman esityskertansa lisäksi kahteen esityskertaan. Seuraavana lukukautena tulee osallistua oman esityksen lisäksi kahteen esityskertaan. Samalla esityskerralla esitetään yleensä sekä tutkimussuunnitelmia että graduesityksiä.

   - Lisäksi kaikkien tulee osallistua aloituskertaan, seminaariluentoihin sekä opintopsykologin vierailuluentoon (seminaarin aloitusperiodi).  

  Opponointi ja tutkimussuunnitelma -ohjeet:

  Aloituslukukauden jälkimmäisellä periodilla jokainen pitää ensimmäisen esityksensä. Tämä esitys koostuu oman tutkimussuunnitelman esittelemisestä. Esityksen kesto on n. 15 minuuttia, jonka jälkeen opponentille varataan aikaan 10 minuuttia. Tämän jälkeen ohjaajat antavat omat kommenttinsa. Varaudu esitykseesi muistiinpanovälinein, jotta voit ottaa ajatukset itsellesi ylös. Muiden seminaarilaisten odotetaan osallistuvan myös keskusteluun ja lukevan ennen seminaarikokoontumista tutkimussuunnitelmat. Jokainen opponoi ryhmän koosta riippuen 1-2 tutkimussuunnitelmaa.

  Tutkimussuunnitelmat tulee lähettää sähköpostitse seminaariin osallistuville sekä ohjaajille kokoontumisviikon maanantaihin mennessä.

  Aikataulu esityksille ja opponoinneille varmistuvat seminaarin alkukerroilla.

  Ohjeita tutkimussuunnitelman tekoon

  Tutkimussuunnitelman kirjoittamisen tarkoitus on ensinnäkin saada tutkielman teko käynnistymään ja etenemään. Tutkimussuunnitelman esitystilaisuus on tärkeä palautteen saamisen kannalta. Sinä kirjoitat itse työsi, mutta sinun on tässä tilaisuudessa mahdollisuus saada kommentteja jo tekemästäsi ja ohjeita jatkoa ajatellen. Tutkimussuunnitelma on tärkeä instrumentti, jolla myös ohjaaja pidetään selvillä sen suhteen, minkälaisia valintoja olet tehnyt. Tutkimussuunnitelman pituus tulee olla 10-20 sivua ja siinä tulee esitellä seuraavia asioita:

  • Alustava jäsentely
  • Luonnos johdanto-kappaleesta: taustat, tutkimuskysymykset ja rajaukset, (metodologia, teoria?)
  • Kirjallisuuskatsaus: mitä aikaisempaa tutkimusta aiheesta on ja miten se suhteutuu omaan tutkimukseenne?
  • Johdantoa seuraavien pääkappaleiden sisällöt
  • Lähteet
  • Aikataulu