Topic outline

 • Tervetuloa suunnittelijaksi kasvamassa - kurssille

  SUUNNITTELIJAKSI KASVAMASSA, 3 op. (ARK-C0012)

  Tervetuloa kaikki arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin opiskelijat Suunnittelijaksi kasvamassa – kurssille. Kurssin tavoitteena on opetella työtapoja tai taitoja, jotka edistävät hyvinvoivana suunnittelijana kehittymistä: epävarmuuden sietoa ja tunteiden säätelyä, oman suunnittelijaidentiteetin rakentamista, oman osaamisen tunnistamista, ja kritiikin ja palautteen vastaanottamista sekä projektinhallintataitoja, kuten ajankäytön, aikaansaamisen ja ryhmässä toimisen taitoja.

  Työtavat ja kurssin suorittaminen: Kurssilla on 6 x 2 h etätapaamista (alustana Zoom), oman työskentelyn seurantatehtäviä sekä työelämässä toimivan arkkitehdin haastattelutehtävä. Kurssi suoritetaan olemalla läsnä kurssitapaamisissa, tekemällä kurssitehtävät ja koostamalla kurssitehtävistä Minä suunnittelija-portfolio. Huomiothan, että ennakkotehtävä tulee palauttaa jo ennen ensimmäistä tapaamista, viimeistään 13.1.2021 klo 18.00 mennessä.

  Kohderyhmä: Kurssi on avoin kaikille arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin opiskelijoille. Tapaamisten ajankohdat on suunniteltu sopimaan etenkin 3. vuosikurssin opiskelijoille. Kurssille otetaan 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. HUOM. kun ilmoittaudut kurssille, varmista että kurssiaikataulu sopii sinulle ja sinun on mahdollista osallistua kurssitapaamisiin ja tehdä kurssitehtävät kurssin aikana! Ilmoittautuminen on sitova.

  Kurssipäivämäärät ja -paikat: Kurssi järjestetään Zoom-alustalla.

  Ke 13.1.2021 klo 18.00 mennessä ennakkotehtävän palautus

  To 14.1.2021 klo 15.15-17.00 Suunnittelijan identiteetti

  To 21.1.2021 klo 15.15-17.00 Suunnittelu ryhmässä

  To 28.1.2021 klo 15.15-17.00 Suunnittelijan tunteet ja palautteen vastaanottaminen

  To 4.2.2021 klo 15.15-17.00 Omien työtapojen suunnittelu 

  To 11.2.2021 klo 15.15-17.00 Oman osaamisen tunnistaminen

  To 18.2.2021 klo 15.15-17.00 Arkkitehtihaastattelujen purku

  To 25.2.2021 Minä suunnittelija-portfolion palauttaminen, ei tapaamista


  Kurssin opettajat: Opintopsykologit Paula Sjöblom ja Sanni Saarimäki, ja professori Laura Arpiainen. Kurssin on alunperin suunniteltu yhteistyössä arkkitehtikillan kanssa.

  Työmääräarvio:

  Lähiopetus: 6 x 2 h = 12h + sen sulattelu =~ 18h

  Kurssiin orientoituminen, hallinto ym. 6h

  Tehtävät:

  Ennakkotehtävä 2h

  Tunnepäiväkirja 4h

  Oman osaamisen tunnistaminen 4h

  Ajankäytön seuranta 5h

  Minä ryhmässä opiskelijana 3h

  Arkkitehtihaastattelun suunnittelu 6h

  Arkkitehtihaastattelu 3h

  Arkkitehtihaastattelun esittely 6h

  Loppuportfolio, yhteenveto opitusta 6 h


  • Page icon
   Linkki Zoomiin Page

   Tapaamme aina samalla Zoom-alustalla. Linkki Zoomiin: https://aalto.zoom.us/j/66914276232

  • Assignment icon

   Kirjoita otsikolla Minä suunnittelijana lyhyt kuvaus (1 A4) itsestäsi, jossa kerrot tähänastisesta kehitystäsi suunnittelijana (arkkitehtinä) ja missä olet nyt. Palauta ennakkoessee ennen kurssin ensimmäistä tapaamista 13.1.2021 klo 18.00 mennessä.