Topic outline

 • General

  Suopo 2 – 2021 kevät, ti ja to 13–15

  Luennot pidetään Zoomissa ja panoptossa.

  Linkki luennoille: https://aalto.zoom.us/j/67399552500; Netan luennoille ks. linkki tämän sivun alareunassa.

  Suomen ja Pohjoismaiden rakennustaiteen historian kevään luennoilla tarkastellaan arkkitehtuuria ja rakentamista 1800- ja 1900-luvun vaihteesta vuosituhannen vaihteeseen. Miten teollistuvassa ja vaurastuvassa Suomessa on rakennettu? Miten uudet materiaalit ja uusi teknologia ovat muuttaneet arkkitehtuuria? Miten itsenäistyminen heijastui arkkitehtuurin kentälle? Millainen on ollut naisarkkitehtien tie? Miten Suomi vietiin arkkitehtuurin maailmankartalle? 

  Kurssin vastuuopettaja on Netta Böök (netta.book@aalto.fi).


  Luennot

  12.1. Johdatus ja kurkistus kurssiin / Panu Savolainen ja Netta Böök

  14.1. 1800- ja 1900-luvun vaihteen murrosaika / arkkitehti Netta Böök

  19.1. 1920-luvun klassismi / Netta Böök

  21.2. Kaupungistuva Suomi / Panu Savolainen

  26.1. Funktionalismi ja muut 1930-luvun tyylit / Netta Böök 

  28.1. Alvar Aallon arkkitehtuurista / arkkitehti Sirkkaliisa Jetsonen

  2.2. Jälleenrakennus ja 1950-luvun "kultakausi" / Sirkkaliisa Jetsonen

  4.2. Naisarkkitehdit Suomessa / professori emerita Aino Niskanen; Rakennussuojelun etappeja 1900-luvun loppupuolelta casejen kautta esiteltynä / Sirkkaliisa Jetsonen

  9.2. Rationalismi ja teollinen rakentaminen / arkkitehti Kristo Vesikansa

  11.2. Reima ja Raili Pietilän arkkitehtuurista / Kristo Vesikansa

  16.2. Kuritonta monimuotoisuutta – Postmodernismi Suomessa / TkT Anni Vartola

  18.2. Modernismin uudet tulkinnat / Kristo Vesikansa 


  Suorittaminen

  Kurssin suorittaminen edellyttää luentoihin ja ekskursioihin osallistumista sekä kotitentin tekemistä. Tenttikysymykset tulevat kurssin alkaessa tämän sivun vasemman laidan valikkoon kohtaan Tehtävät. Kotitentti palautetaan viimeistään 30.4.2021.

  Kotitentin palautuspäivät ilmoitetaan tammikuun 2021 alussa, ja kotitentin ohjeistus tulee Tehtävät-osioon.

  Yleiskirjallisuutena suositellaan seuraavia:

  20th-Century Architecture. Finland. Toim. Marja-Riitta Norri et al. Helsinki: Suomen rakennustaiteen museo 2000.

  Helander, Vilhelm 1987. Suomalainen rakennustaide. Helsinki: Kirjayhtymä.

  Kerrostalot 1880–2000. Toim. Petri Neuvonen. Tampere: Rakennustieto 2006

  Nikula, Riitta 2005. Suomen arkkitehtuurin ääriviivat. Helsinki: Otava.

  Rakennetun Suomen tarina. Toim. Harri Hautajärvi. Helsinki: Rakennustieto Oy, 2017.

  Standertskjöld, Elina 2006. Arkkitehtuurimme vuosikymmenet 1900–1920. Helsinki: Rakennustieto Oy.

  Standertskjöld, Elina 2008. Arkkitehtuurimme vuosikymmenet 1930–1950. Helsinki: Rakennustieto Oy.

  Standertskjöld, Elina 2011. Arkkitehtuurimme vuosikymmenet 1960–1980. Helsinki: Rakennustieto Oy.

  Suomen taiteen historia. Keskiajalta nykyaikaan. Espoo: Schildts 1998.