Topic outline

 • Vuorovaikutusprosessin esittely yleisötilaisuudessa

  Vuorovaikutus ja päätöksenteko on kurssi, jolla pohditaan kommunikaatiota ja vuorovaikutusta osana yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelua ja poliittista päätöksentekoa. Kurssi jakautuu kolmeen osaan, joilla jokaisella on oma teemansa ja vastuuopettajansa. 

  28.10.-4.11. Ensimmäisen kahden viikon aikana tutustutaan argumentaatioon ja retoriikkaan eli toisaalta siihen, kuinka suunnitteluratkaisuja voidaan perustella ja käydä niistä järkevää keskustelua, toisaalta keinoihin, joilla voidaan saada kuulijat myötämielisiksi esitetylle asialle. Opettajana toimii kurssin vastuuopettaja, professori Kimmo Lapintie.

  11.11.-18.11. Kolmannella ja neljännellä viikolla pohditaan vuorovaikutusta osana suunnitelmien valmistelua (jonka tekevät asiantuntijat) ja poliittista päätöksentekoa. Harjoitustyönä tehdään jokaisen suunnitteluhankkeen yhteydessä vaadittava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Opettajan toimii arkkitehti Noora Laak.

  25.11.-2.12. Viidennellä ja kuudennella viikolla pohditaan erilaisia vuorovaikutusmenetelmiä, myös uuden digitaalisen tekniikan avaamia mahdollisuuksia. Opettajana toimii arkkitehti Natalia Rincon (opetus englanniksi)

  9.12. Loppukeskustelu. Pohdimme kurssin kokemusten pohjalta mahdollisuuksia vuorovaikutuksen kehittämiseksi siten, että vastaisi mahdollisimman hyvin tarkoitustaan niin suunnittelijoiden, päätöksentekijöiden kuin osallistenkin kannalta.

  Jokaisen osion kohdalla tehdään teemaan liittyviä harjoituksia, ja lopuksi jokainen laatii itsenäisesti oppimisportfolion, johon kootaan kurssilla tutkittujen asioiden sisältö ja niiden pohjalta syntyneet ajatukset.