Topic outline

 • Kriittinen lukupiiri

  T E R V E T U L O A
  K R I I T T I S E E N
  L U K U P I I R I I N


  cri·tique
  1. A critical review or commentary,
  especially one dealing with works of art or literature.
  2. A critical discussion of a specified topic.
  3. The art of criticism.

  Tämä kurssi on pohja teoreettiselle työskentelylle ja kriittiselle ajattelulle graafisen suunnittelun parissa. 

  Kritiikki käsitetään laajasti: määrittelynä, pohdintana ja arvottamisena. 

  Opiskelu tapahtuu pienryhmissä, lukupiireissä, joissa luetaan graafisen suunnittelun alan sisällä ja vähän ulkopuolellakin tärkeiksi tai keskeisiksi muodostuneita tekstejä. 

  Tekstien avulla hahmotetaan graafisen suunnittelun eri määrittelyitä, hieman myös historiallista kehitystä ja siihen vaikuttaneita keskusteluita, ja arvioidaan yhdessä näiden vaikutusta nykykenttään ja sen tulevaisuuteen.


  A I K A T A U L U


  1. yhteinen tapaaminen tiistaina 8.9.2020 klo 13:15–17:00


  1. ja 2. tapaamisen välissä:

  • Ryhmän nimeäminen ja eka blogipostaus viimeistään perjantaina 27.9.
  • Lukupiiritapaaminen 1: Suunnittelijan roolit
  • Lukupiiritapaaminen 2: Suunnittelijan vaikutteet


  2. yhteinen tapaaminen tiistaina 27.10.2020 klo 13:15–17:00


  2. ja 3. tapaamisen välissä:

  • Lukupiiritapaaminen 3: Suunnittelijan tekijyys
  • Lukupiiritapaaminen 4: Suunnittelijan uudet praktiikat


  3. yhteinen tapaaminen tiistaina 12.1.2021 klo 13:15–17:00


  3. ja 4. tapaamisen välissä:

  • Lukupiiritapaaminen 5: Suunnittelijan työ
  • Loppuraporttien laatiminen ja julkaisu blogeissa


  4. PÄÄTÖSSESSIO tiistaina 2.3.2021 klo  13:15–17:00