Osion kuvaus

 • Tämä viikon aihepiiri käsittelee värähtelyliikettä ja aaltoliikettä. Ensimmäinen osa käsittelee yksittäistä värähtelijää. Tutuiksi tulevat harmonisen liikkeen käsitteet, kuten esimerkiksi jaksonaika, taajuus, kulmataajuus ja amplitudi. Tarkastellaan, miten nämä liittyvät systeemin fysikaalisiin ominaisuuksiin, kuten jousivakioon, heilurin pituuteen, liikettä vastustaviin tai sitä ylläpitäviin voimiin. Toisessa osassa käsitellään väliaineessa etenevää värähtelyliikettä eli aaltoliikettä. Nähdään, että aaltoliike on väliaineen osien harmonista liikettä. Opitaan kuvaamaan mekaanisia aaltoja matemaattisesti aaltoyhtälön ratkaisuina, ja ratkaisemaan aaltoyhtälö erilaisissa tilanteissa.

  Resonance

  https://xkcd.com/228/

  • Saatavilla vasta, kun: You are a(n) Opiskelija
   Keskustelualue icon
   Kysymyksiä ja vastauksia, viikko 8 Keskustelualue
  • Viikon aluksi

  • Saatavilla vasta, kun: You are a(n) Opiskelija
   Ajanvaraus icon
   Laskuharjoitusryhmiin ilmoittautuminen Ajanvaraus
  • Opiskelumateriaalit

  • Saatavilla vasta, kun: You are a(n) Opiskelija
   Tiedosto icon
   Luentokalvot viikko 8 Tiedosto PDF
  • Saatavilla vasta, kun: You are a(n) Opiskelija
   Sivu icon
   Live-luennon esimerkkilaskut Sivu
  • Viikkotehtävät

  • Saatavilla vasta, kun: You are a(n) Opiskelija
   Tehtävä icon
   Palautettavat tehtävät 8

   Deadline perjantaina 6.11. klo 23:59.

  • Saatavilla vasta, kun: You are a(n) Opiskelija
   Tehtävä icon
   Palautettavat tehtävät 8 ruotsinkieliset (SV)

   Deadline perjantaina 6.11. klo 23:59.

  • Viikkopalaute

  • Quiz -tehtävä icon
   Viikkopalaute 8 Q Quiz -tehtävä
  • Lisämateriaalit

  • Uusia tunnuksia:

   - \( k \) (jousivakio TAI kulma-aaltoluku)*

   - \( A \) (amplitudi)

   - \( \lambda \) (aallonpituus)

   - \( T \) (jaksonaika)

   - \( F_{har} \) (harmoninen voima)

   - \( U_{jousi} \) (jousen potentiaalienergia)

   - \( \mu \) (pituusmassa)

   Uusia kaavoja:

   - \( F_{har} = -k x \)

   - \( U_{jousi} = \frac{1}{2} k x^2 \)

   - \( \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \)

   - \( x(t) = A cos(\omega t + \theta_0) \) (yksinkertainen harmoninen liike)

   - \( y(x,t) = A cos(k x - \omega t) \) (siniaalto)

   - \( P_{avg} = \frac{1}{2} P_{max} = \frac{1}{2} \sqrt{\mu F} \omega^2 A^2 \) (siniaalto)

   - \( \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} (x,t) = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} (x,t) \)

   *\( k \) on tunnus, joka viittaa joko jousivakioon tai kulma-aaltolukuun, riippuu kontekstista. Mikäli tehtävässä käsitellään yksinkertaista harmonista värähtelyä, \( k \) on jousen jousivakio, yksikkönä \( \frac{N}{m} \). Aaltoyhtälöiden matemaattisessa kuvauksessa (\( y(x,t) = \ \)...), \( k \) on kulma-aaltoluku, tämän yksikkö on \( \frac{rad}{m} \).