Topic outline

 • Sivua päivitetään viikoittain!

  Tälle sivulle päivitetään syksyn luennot ja niihin liittyvä tekstimateriaali. Vastaavat laskuharjoitukset löytyvät osiosta Tehtävät ja niiden ratkaisut kohdasta Materiaalit. Molemmista  on tällä sivulla myös videotallenteet.

  Luento pidetään keskiviikkoisin 9.9.2020 alkaen klo 12.15. - 13.45 etäluentona. Linkit Zoom-luentoihin ja luentotyyppisiin laskuharjoituksiin tulevat tälle sivulle. Laskuharjoitukset pidetään etänä 14.9. alkaen: ma klo 10.15 - 11.45 ja sama harjoitus ke klo 14.15 - 15.45. Pidän olosuhteiden pakosta laskuharjoitukset demo-tyyppisesti; kysymykset Zoomin välityksellä luennon ja laskuharjoitusten aikana ovat sallittuja ja erittäin toivottuja. Henkilökohtaista opastusta saa ainakin sähköpostilla.

  9.9. Kurssin esittely: suorittaminen, laskuharjoitukset, laboratoriotyöt(?), opetusmateriaali. Peruskomponentit ja materiaalien sähköteknilliset ominaisuudet. Tällä viikolla ei vielä ole laskuharjoitusta. Esittelyluento.

  Zoom-linkki luentoon: https://aalto.zoom.us/j/65211768151    Video 

  Audio (alussa on 2 min. tyhjää):   16.9. Lineaariset piirit, jännite- ja virtalähteet. Perusteet. Laskuharjoitukset alkavat ma - ke (jo 14.9.). Luento. Teksti. Oheismateriaalia: Simulointiesimerkki.

  Zoom-linkki luentoon: https://aalto.zoom.us/j/63937786059  Video 

  Zoom-linkki 1. laskuharjoitukseen (ma): https://aalto.zoom.us/j/64917243270  Video  Slide 

  Zoom-linkki 1. laskuharjoitukseen (ke): https://aalto.zoom.us/j/69577973516  Video 


  23.9. Kapasitanssin ja induktanssin aiheuttamat muutosilmiöt. Miten Faradayn induktiolaki ja varauksen säilymislaki vaikuttavat virtapiireissä? Luento. Teksti.

  Luennolla mainittu siltavideo.

  Tällä viikolla esitellään Kako: kaavakokoelma, joka saa olla mukana välikokeissa ja tenteissä, mutta älä luule, että pärjäisit pelkästään sillä!

  Huom: Tästä viikosta alkaen laskuharjoitus on vain keskiviikkoisin klo 14.15 alkaen. Video on kuitenkin nähtävänä MyCossa keskiviikon jälkeen.

  Zoom-linkki luentoon: https://aalto.zoom.us/j/62415483266   Video 

  Zoom-linkki laskuharjoitukseen (ke): https://aalto.zoom.us/j/66364931405  Video  Slide 


  30.9. Vaihtovirtapiirit, osoitinlaskenta ja kompleksiluvut. Tämä luento ja vastaava laskuharjoitus ovat kurssin pääsisältöä ja varmoja koetehtävien aiheita! Lusmuilemalla vaarannat läpipääsyn. Luento. Teksti.
  7.10. Sähkövoimatekniikkaa. Vaihtovirran teho ja energia. Kolmivaihejärjestelmä ja AC-moottorit. Moottorit kuuluvat koealueeseen vain siinä laajuudessa kuin niitä käsitellään laskuharjoituksessa. Nämä ovat käytännön kannalta kiinnostavia aiheita - samoin ensi viikolla! Luento. Teksti.

  Luento:  https://aalto.zoom.us/j/62157376925   Video  

  Laskuharjoitus:  https://aalto.zoom.us/j/65561930602   Video  Slide


  14.10. Siirtojohdot ja RF-tekniikka. Luento. Teksti. Transmission lines, Smithin kartta (oheismateriaalia).  Ti 20.10. klo 14.00 - 17.00.  1. välikoe. Koeviikolla ei ole laskuharjoituksia eikä labroja.

  Välikoe tulee Tehtävät-osioon tiistaina 20.10.2020 klo 14.00 PDF-muodossa. Vastaukset palautetaan MyCoursesiin mieluiten PDF- tai JPG-muodossa klo 16.30 mennessä. Koeaika 2h 30 min. sisältää siis yhdistetyn koeajan ja palautusajan.

  Koe on suoritettava itsenäisesti. Kirjallisen materiaalin käyttö on kuitenkin sallittua. Paperille kirjoitetut vastaukset palautetaan MyCoursesiin valokuvattuina tai skannattuina; suositeltavin tiedostomuoto on pdf tai jpg. Kaikkien tehtävien vastaukset saavat olla samassa PDF-tiedostossa (optimi); muussa tapauksessa tiedostojen yhteismäärä voi olla korkeintaan 20 ja tehtävän vastauksena saa tarvittaessa olla useampia tiedostoja. En voi kokeen aikana enää täsmentää tehtäviä, vaikka niissä olisi puutteita (harvoin on). Jos kokeen aikana tulee muita ongelmia, minulle voi lähettää suoraa sähköpostia: kimmo.silvonen@aalto.fi
  28.10. Puolijohteet, diodit ja epälineaariset piirit. Luento. Teksti. Oheismateriaalia: (Chua-simulointeja voi kokeilla esim. labran kahdella omalla koneella): Chua-1    Chua-2    dtf.pdf

  Luento: https://aalto.zoom.us/j/69069483002   Video 

  Harjoitus: https://aalto.zoom.us/j/62436769628   Video  Slide 

  Tehtävät-osioon on lisätty pakolliset laboratoriotyöt (= kotitehtävät); palautus 30.11. mennessä. Myöhästyneetkin palautukset otetaan huomioon.

  4.11. Bipolaaritransistori (BJT). Tämä on se alkuperäinen transistori. Yksi elektroniikan kulmakivistä ja yleistyökaluista. Luento. Teksti.

  Luento:  https://aalto.zoom.us/j/67865687443  Video 

  Harjoitus:  https://aalto.zoom.us/j/61737556399  Video  Slide 

  11.11. Fetit (FET) eli kavavatransistorit (MOSFET, CMOS). MOS-kanavatransistorit ovat nykyelektroniikan ja esimerkiksi tietokoneiden tärkein rakenneosa. Käymme läpi tärkeimmät FET-tyypit ja niiden matemaattisen käsittelyn. Vaikutumme Mooren lain tuomista visioista. Luento. Teksti.

  Luento:  https://aalto.zoom.us/j/61949143490  Video 

  Harjoitus:  https://aalto.zoom.us/j/66693594053  Video  Slide 


  18.11. Operaatiovahvistin. Vahvistin elektroniikan peruslohkona. Operaatiovahvistin-IC:t ovat yksi analogiaelektroniikan kulmakivistä. Operaatiovahvistimia käyttäen on helppo rakentaa hyvin toimivia laitteita, joiden toiminta ei juuri poikkea teoreettisesta esim. komponenttien epäideaalisuuden takia. Luento. Teksti.

  Laboratoriotyö numero kahdessa offset-jännite aiheuttaa virhettä tasajännitevahvistukseen. Jos 0,5 V:n tulojännitteellä vahvistus on -9, tulisi sen vastaavasti olla -11, kun tulojännite on -0,5 V. Ja näin onkin. Siniaallolla (esim. f=1 kHz) vahvistusvirhettä ei ole ja taajuusvastekäyrä (63 Hz - 32 kHz) vastaa laboratoriotyö ykkösen simulointia.

  Luento:  https://aalto.zoom.us/j/61230636497  Video 

  Harjoitus: https://aalto.zoom.us/j/67187354907  Video  Slide 


  25.11. Elektroniset teholähteet: lineaariset ja hakkurit, energiankeräimet, tasasuuntaus. Jäähdytyksen mitoitus (tämä osuus on yleispätevää tietoa). Luento. Teksti.

  Luento:  https://aalto.zoom.us/j/64756410944   Video 

  Harjoitus:  https://aalto.zoom.us/j/61877313153  Video  Slide 

  Muista palauttaa "laboratorio"-kotitehtävät (yhtenä palautuksena) ennen 2. välikoetta!

  30.11.-4.12. Ei luentoa eikä laskuharjoituksia tällä viikolla.

  Ti 8.12. klo 14.00 - 17.00.  2. välikoe ja tentti. Koeviikolla ei ole laskuharjoituksia eikä labroja.