Topic outline

 • General

  Yhteenveto vuoden 2021 kurssista on TÄSSÄ

  Vastaava opettaja ja luennoitsija: Olav Tirkkonen

  Laskuharjoitukset ja kotitehtävät: Jari Lietzén ja Matias Varonen

  Laajuus: 5 op

  Opetusperiodi:   III-IV (kevät)

  Kurssin opetus: Viikoilla 2-15 pääsääntöisesti kolme viikoittaista opetustapahtumaa:

  • ensimmäinen luento 13.1.2021 12-14 pidetään Online-luentona Teamsissa, kurssille ilmoittautuneet on lisätty kurssin työtilaan Teamsissa
  • seuraavat luennot ke 12-14, tallenteet katsottavissa MyCoursesissa, luentojen aikana luennoitsija päivystää Teams-kanavalla ja vastaa kysymyksiin
  • laskuharjoitus to 12-14. Käydään assistentin kanssa läpi viikon laskuharjoitustehtäviä Teamsin välityksellä.
  • laskutupa to 16-18. Keskustellaan assistentin ja muiden osallistujien kanssa viikon kotitehtävistä Teamsin välityksellä.

  HUOM! Toisin kuin Oodi mahdollisesti antaa ymmärtää, KURSSILLA EI OLE KAHTA HARJOITUSRYHMÄÄ kahtena eri aikana. Harjoitusryhmään ei tule ilmoittautua.

  HUOM! HUOM! Toisin kuin Oodi mahdollisesti antaa ymmärtää, kurssin VÄLIKOKEISIIN EI TARVITSE ILMOITTAUTUA..

  HUOM! HUOM! HUOM! Oikealla oleva oodista periytyvä "aikataulu" on ohjeellinen. Kurssin todellinen aikataulu löytyy ylläolevasta kurssiyhteenvedosta.

  Työmäärä toteutustavoittain: 24 + 24 (4 + 4)

  • Luennot/kontaktiopetus: 24 h
  • Laskuharjoitukset/kontaktiopetus: 24 h
  • Itsenäinen opiskelu: 84 h
  • Välikokeet: 4 h
  Osaamistavoitteet:

  Suoritettuaan tämän kurssin opiskelija

  1. ymmärtää digitaalisen tiedonsiirtojärjestelmän fyysisen kerroksen perustoiminnot siirtokanavan ollessa kaistarajoitettu ja kohinainen
  2. ymmärtää, miten äärellinen kaistanleveys ja lähetysteho rajoittavat signaalin siirron nopeutta ja laatua
  3. ymmärtää periaatteet, joilla vastaanotin optimoidaan annetulle digitaaliselle siirtojärjestelmälle, ja osaa analysoida tällaisen järjestelmän suorituskykyä AWGN-kanavan tapauksessa
  4. tuntee tavallisimmin käytetyt digitaaliset johtokoodaus- ja kantoaaltomodulaatiotekniikat
  5. ymmärtää CDMA:n, OFDM:n ja kanavakoodauksen perusperiaatteet.
  Sisältö

  Digitaalinen tiedonsiirto ja siirtotiet. Signaalit ja aaltomuodot. Signaaliavaruus, taajuuden käsite, kantoaaltomodulointi.Digitaalinen modulaatio, konstellaatiot. Symbolijonot. Kantataajuusvastaanotin; suodatus ja näytteistys. Kantataajuusvastaanotin signaaliavaruudessa. Diskreettiaikaiset aaltomuodot. Koodijakoinen ja ortogonaalinen taajuusjakoinen multipleksaus. Bittien kuvaaminen konstellaatioihin. Modulaatiomenetelmien vertailu. Johtokoodaus ja pulssinmuokkaus. Tiedonsiirron ulottuvuudet; kanavakoodaus ja kanavan kapasiteetti.

  Toteutus, työmuodot ja arviointiperusteet

  Kurssin tavoitteet ja arviointiperusteet löytyvät ylläolevasta kurssiyhteenvedosta.

  Oppimateriaali

  B. P. Lathi & Z. Ding: Modern Digital and Analog Communication Systems, International 4th ed., luentokalvot.

  Korvaa kurssin S-72.1140
  Esitiedot:
  • ELEC-A7200 Signaalit ja järjestelmät
  • ELEC-C7220 Informaatioteoria
  • ELEC-A5140 Matematiikkaohjelmistot, tai matlabin alkeiden tuntemus
  • todennäköisyyslaskennan peruskurssi.
  • monen muuttujan differenttiaalilasku, lineaarialgebra, Fourier-analyysi
  Opetuskieli: Suomi