Topic outline

  • resource icon
   ENG3042.Kand/ENG3044.Kand Teams kirjautumisavain File
   Not available unless: You are a(n) Student

 • Not available unless:
  • You are a(n) Teacher
  • You are a(n) Non-editing teacher
 • Kandiseminaarin puheviestinnän osio toteutetaan etäopetuksena seuraavasti:

  Verkkotehtävä  (ennakkotehtävä)

  Katso videot ja kirjoita vastaukset videoita koskeviin kysymyksiin. Pituus 1-5 sivua. Palauta vastauksesi MyCoursesin palautuskansioon. Deadline: to 12.11.2020 klo 23.55.

  II PUHEPAJA 1

  Puhepaja 1 järjestetään Zoomissa etäyhteydellä (max. 25 opiskelijaa/ryhmä). Ilmoittaudu etukäteen yhteen pajaan. Palauta verkkotehtävä ennen osallistumistasi puhepajaan. Opettaja lähettää Zoom-linkin ilmoittautuneille juuri ennen puhepajan alkua. Tähän pajaan ei tarvitse valmistella mitään. Tule sellaisena kuin olet.

  III PUHEPAJA 2

  Puhepaja 2 (max. 5 opiskelijaa/ryhmä) järjestetään Zoomissa pienryhmäopetuksena etäyhteydellä. Ilmoittaudu etukäteen yhteen pajaryhmään. Opettaja lähettää Zoom-linkin ilmoittautuneille juuri ennen pajan alkua. Jokainen on valmistellut etukäteen 10 min kestävän powerpoint-esityksen kandityöstään esitettäväksi muille puhepajassa. Palautteessa käsitellään esityksen rakennetta, sisältöjä ja esiintymistä. Lue tarkemmat ohjeet kohdasta "Ohjeet puhepajaesitykseen".

  IV LOPPUTEHTÄVÄ:

  Jokainen opiskelija nauhoittaa itse oman esityksensä puhepaja 2:ssa Zoomin avulla. Puhepajan jälkeen opiskelijat katsovat taltioimansa videon ja kirjoittavat sen perusteella lyhyen itsereflektiotekstin, jossa pohditaan esitystä yleisön näkökulmasta. 

  Tarvittaessa voit kysyä lisää puheviestinnän opettajalta: rinna.toikka@aalto.fi

 • Tieteellisen kirjoittamisen kokonaisuuteen kuuluvat seuraavat osat:

  1) Johdatus tieteelliseen kirjoittamiseen -luento Teamsissa
  .
  Luennon seurattuasi ymmärrät perusperiaatteet tieteellisen tekstin tuottamisesta.

  2) Tieteellisen kirjoittamisen itseopiskelumateriaali tällä sivulla, kohdat 1-5. Materiaalin avulla perehdyt aiheeseen lisää ja pääset tehtävien avulla harjoittelemaan tärkeitä taitoja. Tehtävien on oltava tehtynä ennen ensimmäisiä tekstipajoja, viimeistään perjantaina 9.10. Tekstipajaopettaja tarkistaa ennen pajoja, että jokainen on tehnyt tämän itseopiskelumateriaalin tehtävät. Jollet ole suorittanut materiaalin tehtäviä, et voi osallistua tekstipajoihin.

  3) Tekstipajat 1 ja 2 + kypsyysnäyte (jos kirjoitat työsi englanniksi tai ruotsiksi ja käyt tekstipajat sillä kielellä, osallistut suomenkieliseen tiivistelmäpajaan). Lue ohjeet tekstipajatyöskentelyyn tämän sivun alareunasta, itseopiskelumateriaalin alta.

  Tekstipaja ke 21.10.2020 klo 9.15

  Tekstipaja ke 11.11.2020 klo 16.15

  Tiivistelmäpaja to 19.11.2020 klo 15.15

 • Itsenäinen tiedonhankinta on olennainen osa korkeakouluopiskelua. Kandidaattivaiheen opinnäytteessä onnistuminen edellyttää laajempia tiedonhankintataitoja kuin aikaisemmissa opinnoissa on vaadittu. Tämän harjoituksen tarkoitus on tukea tekniikan opiskelijaa kandidaatintyöhön liittyvässä tiedonhankinnassa.

  Tehtävässä esitelty tiedonhankinnan ja itsenäisen oppimisen tekniikka on sovellettavissa myös muille elämän alueille. Monimutkaisiin tehtäviin liittyvä ongelmanratkaisu ja tiedonhankinta on jokapäiväistä asiantuntijatehtävissä.

  Harjoituksen suorittamista tukee esimerkiksi Aalto-yliopiston Oppimiskeskuksen Tiedonhankinnan opas. Harjoitusta koskeviin kysymyksiin vastaa Kirsi Heino (050 3161009, kirsi.heino(at)aalto.fi).

 • Not available unless: You are a(n) Student