Topic outline

 • ENG-projekti

  Kurssin Teams-ryhmään rekisteröitymiskoodi: i67720a

  Luentoaikataulu
  Tiistai 20.4. klo 9.15-12 Aloitusluento (kurssin tavoitteet, käytännöt, harjoitukset jne.)
  Torstai 22.4. klo 9.15-10.45 Ryhmätyöskentelystä, psykologi Sanni Saarimäki
  Tiistai 27.4. klo 9.15-12 Luovuus ja kriittinen ajattelu, prof. Katja Hölttä-Otto ja tohtorikoulutettava Saurabh Deo


  ENG-projekti on opintojen alkuvaiheeseen sijoittuva ryhmä- ja projektityötaitoja edistävä sekä yhteisöllisyyttä ja insinööri-identiteetin rakentamista tukeva kurssi. Kurssin aikana opiskelijat toteuttavat ja raportoivat pienryhmissä projektin ENG-koulun edustamalta aihealueelta. Ryhmätyön tuloksena on:

  • konseptikuvaus ja
  • prototyyppi tai havainnemalli

  Keskeinen työskentelymuoto kurssilla on itsenäisesti ryhmässä tehtävä projektityö. Työhön sisältyy ryhmätapaamisia ohjaajien kanssa sekä toiminnan viikoittainen raportointi.

  Projektiaihe valitaan ilmoittautumisen yhteydessä WebOodissa. Projektiryhmien muodostaminen tapahtuu opetushenkilökunnan toimesta kunkin aihealueen sisällä jo ennen kurssin aloitusluentoa. Tästä syystä ilmoittautuminen päättyy viikkoa ennen kurssin aloitusta. Jälki-ilmoittautuminen ei ole millään perusteilla mahdollista.

  Projektiaiheet ovat enemmän tai vähemmän avoimia. Sekä ongelma että sen ratkaisu ovat ryhmän päätettävissä. Tärkeä osa harjoitusta onkin pystyä ryhmänä valitsemaan useista hyvistä ehdokkaista perustellusti ja selkeästi dokumentoiden se idea, jota lähdetään viemään eteenpäin.