Topic outline

 • Tervetuloa tutustumaan vesi- ja ympäristötekniikan ihmeellisen kiehtovaan maailmaan!  

  ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka -kurssi on yhteinen kaikille ENY-pääaineen opiskelijoille. Kurssi tarjoaa peruskattauksen vesi- ja ympäristötekniikan alaan ja menetelmiin, ja painotuksena erityisesti ympäristötekniikan osalta on kestävän kehityksen rooli alallamme. Kurssilla tutustut samalla Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmän henkilökuntaan. Täten kurssi antaa myös erinomaisen johdatuksen Vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelmaan. Voit seurata maisteriohjelmaa ja WAT-tutkimusryhmää myös Twitterissä.

  Kurssi toteutetaan koko syksyn aikana niin, että luennot ja harjoitukset ovat tasaisesti I ja II periodilla (kts. aikataulu alla) etänä Zoomissa. Kurssin suuresta koosta (noin 150 opiskelijaa) huolimatta pyrimme vuorovaikutteiseen opetukseen. Sen vuoksi kurssin toteutusmuotona on ns. valmistava lukupiiri yhdessä luentojen ja harjoitusten kanssa. Lukupiiriryhmät muodostetaan ensimmäisen luennon aikana ja ne pysyvät samana koko kurssin ajan. Lisätietoa lukupiiristä löydät Lukupiirit-alasivulta. 

  Ensimmäisellä luennolla TIISTAINA 8.9 klo 9.15 tulee olla paikalla Zoomissa: tällöin pääset itse vaikuttamaan siihen, mihin lukupiiriryhmään kuulut. Jos et pääse ekalle luennolle, lähetä asiasta viestiä kurssin sähköpostiosoitteeseen: eny-c2003 (a) aalto.fi. 

  Kurssin toteutusmuodosta johtuen tiistain lukupiiri- ja luentokerrat ovat pakollisia: varaa siis saman tien tiistait klo 9.00-11.30 kalenteristasi! Lisätietoa luennoista löydät Luennot-alasivulta. Viikkoharjoitukset ovat keskiviikkoisin klo 10-12 ja alkavat keskiviikkona 16.9: lisätietoa Viikkoharjoitukset-alasivulta.

  Kurssin suorittamiseksi tulee tehdä hyväksytysti kaikki kuusi viikkoharjoitusta sekä lukupiiriin liittyvät tehtävät ja osallistumiset. Tenttiä kurssilla ei ole. 

  Kurssiin liittyvissä kysymyksissä voit lähettää sähköpostia suoraan kurssin omaan spostiosoitteeseen: eny-c2003 (a) aalto.fi

  Kurssi toteutetaan lukuvuonna 2020-2021 kokonaan etäyhteyksien avulla.Tämä ei kuitenkaan vaikuta läsnäolovelvotteisiin tai kurssin aikatauluihin. Etäyhteyksistä lisätietoa Etäkäytännöt 2020 -alasivulla.

   

  Tervetuloa kurssille!

 • ENY-C2003 -kurssin keskeinen suoritusmuoto on ns. valmistava lukupiiri, jonka perusteella muodostuu puolet kurssin arvosanasta. 

  Valmistavassa lukupiirissä opiskelijat lukevat ennen luentokertaa sen aiheeseen liittyvän, etukäteen annetun lukumateriaalin ja keskustelevat siitä yhdessä lukupiiriryhmässään. Lukupiiri opettaa siis myös tärkeitä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja: ryhmätyöprosessi ei kuitenkaan aina suju ongelmitta ja siksi kannattaa myös valmistautua ristiriitatilanteisiin sekä miettiä omaa roolia ryhmässä. 


  Lukupiiriä varten luettava materiaali sekä lukemista ohjaavat kysymykset löytyvät Luennot-alasivulta ko. luentokerran alta noin viikkoa ennen ko. luentoa: jokaisen opiskelijan on ladattava ne sieltä itsenäisesti.


  Koska kurssilla ei järjestetä normaaliin tapaan tenttiä, kurssiin kuuluvan lukupiirin suorittaminen vaatii läsnäoloa lukupiiritapaamisissa ja luennoilla. Voit olla poissa kaksi kertaa: tämän ylittäviltä kerroilta poissaolo korvataan kirjoittamalla henkilökohtainen 500-1000 sanan reflektioessee ko. kerran teemasta. Reflektioesseiden palautuksen deadline on sama kuin lukupiiriraporteilla. Huomaa, ettei reflektioesseitä voi kuitenkaan suorittaa rajattomati, eli et voi suorittaa kurssia vain reflektioesseillä. Jos poissaoloja kertyy enemmän kuin kaksi, tulisi opiskelijan ottaa myös yhteyttä kurssin henkilökuntaan kurssisähköpostilla (eny-c2003(at)aalto.fi). 

  Lukupiiri-luento -session rakenne löytyy alla olevasta kuvasta, tarkemmat ohjeet lukupiirin toteutuksesta ja arvioinnista löytyvät tekstinä alta.


 • Tältä sivulta löydät jokaiseen luentokertaan liittyvän lukumateriaalin ja ohjaavat kysymykset sekä ko. luennon kalvot.  Tavoitteenamme kurssilla on vuorovaikutteinen ja innostava oppiminen ja opetus. Sen vuoksi kurssin toteutus- ja arviointimuotona on ns. valmistava lukupiiri yhdessä luentojen ja harjoitusten kanssa. Kurssin toteutumuoto toimi saamamme opiskelijapalautteen perusteella hyvin, innostaen oppimaan. 

  Totetusmuodosta johtuen luennot ja niitä edeltävät lukupiiritapaamiset ovat pakollisia. Lukupiiri-luento- sessiot järjestetään sekä I että II perioidilla tiistaisin klo 9.00-11.30, arviointiviikoilla luentoja ei ole. 

  Luennon ensimmäinen tunti (klo 9.00-10.00) käytetään lukupiiritapaamiseen: lukupiirit pyörivät syksyllä 2020 Zoomissa. Kurssin toisesta tapaamiskerrasta (15.8.) lähtien kirjauduthan yhteiseen Zoomiin jo 8:50, niin että kurssihenkilökunta saa opiskelijat jaettua lukupiiriryhmiin. Tarkemmat etätyöskentelyohjeet löydät Etäkäytännöt-alasivulta. Lukupiiriä seuraa tauon jälkeen eli klo 10.15 luentosessio samassa Zoom-sessiossa. Luennon aluksi on yleensä puolen tunnin keskustelu luennoitsijan kanssa ja sen jälkeen ko. teemaan pureutuva napakka luento.

  Luentoja on yhteensä 10 ja lukupiiritapaamisia yhteensä 9: ensimmäisellä luentokerralla ei ole lukupiiriä. Tarkempi luentoaikataulu sekä luentojen ja lukupiirien aiheet löytyvät alta. 

  Kurssin suorittamiseksi tulee osallistua vähintään seitsemään opetuskertaan (luento + lukupiiri). Jos olet poissa useammalta kuin kahdelta opetuskerralta sinun tulee tehdä korvaava tehtävä eli vähintään 500 sanan reflektioessee ko. kerran aiheesta ja ottaa etukäteen yhteyttä kurssin henkilökuntaan kurssisähköpostiin. Essee palautetaan MyCourses-sivuille ja se arvostellaan.

  HUOM: korvaavia esseitä ei kuitenkaan saa palauttaa rajatonta määrää, eli et voi suorittaa kurssia ainoastaan niitä kirjoittamalla. Ole aina yhteydessä kurssiassistentteihin, mikäli sinulla on tarve olla pois opetuskerroilta.

  Luentojen ja lukupiirin merkitys näkyy myös kurssin mitoituksessa, jossa niille on mitoitettu yhteensä 90 tuntia (luennot + lukupiiritapaamiset 35 h, ryhmätehtävät 11 h sekä itsenäinen työskentely + reflektio 44 h). 


 • ENY-C2003-kurssilla on kuusi itsenäisesti tehtävää harjoitusta, jotka muodostavat 50% kurssin arvosanasta. Koska harjoitukset arvioidaan opiskelijakohtaisesti ja lukupiiri suurelta osin ryhmäkohtaisesti, harjoitusten arvosanalla on iso merkitys lopullisen arvosanan muotoutumisessa.

  Harjoituksista 1-5 voi saada maksimissaan 20 pistettä, joten kaikkien harjoitusten maksimipistemäärä on 100 pistettä. Harjoitus 6 arvoidaan asteikolla hyväksytty/hylätty ja tämän harjoituksen suoritusmuodosta tiedotetaan enemmän myöhemmin kurssilla.

  Kurssin läpäisemiseksi on jokaisesta harjoituksesta saatava ainakin 5 pistettä sekä yhteensä kaikista harjoituksista vähintään 50 pistettä. 

  Harjoitusten tekemiseen on mitoitettu yhteensä 45 tuntia, joista 12 tuntia harjoituskertoihin (6 * 2) ja 33 tuntia harjoitusten tekemiseen ja reflektioon. Yhden harjoituksen tekemiselle + reflektiolle on täten mitoitettu 5,5 tuntia. Lisäksi halutessaan voi osallistua vapaaehtoisiin laskutupiin (6 * 2 h). 

   

  HARJOITUSTEN TEKEMINEN & PALAUTUS

  Harjoitukset 1-5 tehdään ja palautetaan tällä Viikkoharjoitukset-sivulla olevien linkkien kautta löytyvien kyselyjen (quiz) kautta. Eri viikkoharjoituksissa on vaihteleva määrä tehtäviä, minkä vuoksi kaikki tehtävät eivät ole saman arvoisia. Kustakin tehtävästä saatava pistemäärä on kerrottu ko. tehtävän kohdalla. Huomaa, että jokaisen viikkoharjoituksen saa palauttaa vain yhden kerran. Ole siis tarkkana ennen kuin palautat kierroksen! 

  Vaikka tehtävät ovat kaikille samat, niiden lukuarvot (ja täten oikeat vastaukset) vaihtelevat. 

  Saat tehtävistä palautetta jo suorituksen aikana ja voit yrittää väärin menneitä kohtia uudestaan. Huomaa kuitenkin, että jokaisen väärän vastauksen jälkeen tehtävästä saatava pistemäärä vähenee 20 %.

  Tehtävien palautuksen takaraja (deadline) on kaksi viikkoa tehtävän annosta: kts. aikataulu alla. Aloitetut kierrokset palautuvat automaattisesti, kun vastausaika menee umpeen.

  Myöhässä palautettujen harjoitusten arvosana puolitetaan. Kurssin hyväksytty suorittaminen vaatii, että kaikki kuusi viikkoharjoitusta on palautettuna viimeistään II periodin arviointiviikon perjantaina (18.12.2020). 

  Kurssin suuren opiskelijamäärän vuoksi tehtävien arvosteluun tulee tutustua jo kurssin aikana. Jos arvostelussa jää siis jokin mietityttämään, tule harjoituksiin kysymään. 


  HARJOITUSTEN ARVOSANARAJAT

  Arvosanan 5 raja on 95/100 pistettä, ja alla oleva kaava määrittää viikkoharjoitusten arvosanan pisteiden mukaan (kunhan edellä mainitut läpipääsyvaatimukset täyttyvät):

  viikkoharjoitusten arvosana = (viikkoharjoitusten kokonaispistemäärä - 50) / 45,83333 * 4 +1


  HARJOITUSTEN AIKATAULU 

  Harjoitukset järjestetään keskiviikkoisin klo 10:15-12 kurssin Teamsissä. Tarkemmat etätyöskentelyohjeet löydät Etäkäytännöt-alasivulta. Harjoituksiin ei ole pakko osallistua, mutta sitä suositellaan; niiden avulla pääset helpoimmin kiinni tehtävien tekoon ja opit asiat varmasti oikein.

  Joka toinen keskiviikko on varsinainen harjoituskerta, jolla annetaan uusi harjoitus sekä annetaan vihjeitä sen ratkaisemiseen. Joka toisella harjoituskerralla on puolestaan vapaaehtoinen laskutupa niille, jotka haluavat kysyä neuvoa varsinaisella harjoituskerralla introtun harjoituksen tekemiseen. Harjoitusten tarkempi aikataulu ja harjoitusten teemat löytyvät alta.  

  Jos tarvitset apua kurssitehtävissä, suosittelemme, että osallistut ensisijaisesti harjoituksiin ja laskutupiin. Jos kuitenkin tarvitset näiden aikojen ulkopuolella apua tehtävissä, voit lähettää kysymyksen kurssin yhteiseen Teamsiin tai tarvittaessa kurssin sähköpostiosoitteeseen (eny-c2003(a)aalto.fi). Tarkemmat etätyöskentelyohjeet löydät Etäkäytännöt-alasivulta.


  Ke 9.9: ei harjoitusta 


  Ke 16.9 klo 10:15-12: Harjoitus 1: Globaalit vesikysymykset

  Ke 23.9 klo 10:15-12: Harjoitus 1: laskutupa 

  1. harjoituksen palautuksen DL ke 30.9 klo 10

   

  Ke 30.9 klo 10:15-12: Harjoitus 2: Hydrologinen kierto

  Ke 7.10 klo 10:15-12: Harjoitus 2: laskutupa

  2. harjoituksen palautuksen DL ke 14.10 klo 10

   

  Ke 14.10 klo 10:15-12: Harjoitus 3: Hydrauliikka ja veden laatu

  Ke 21.10 klo 10:15-12: Harjoitus 3: laskutupa

  3. harjoituksen palautuksen DL ke 28.10 klo 10

   

  Ke 28.10 klo 10:15-12: Harjoitus 4: Vesihuoltotekniikka (Talousvesi)

  Ke 4.11 klo 10:15-12: Harjoitus 4: laskutupa

  4. harjoituksen palautuksen DL ke 11.11 klo 10

   

  Ke 11.11 klo 10:15-12: Harjoitus 5: Vesihuoltotekniikka (Jätevesi)

  Ke 18.11 klo 10:15-12: Harjoitus 5: laskutupa

  5. harjoituksen palautuksen DL ke 25.11 klo 10

   

  Ke 25.11 klo 10:15-12: Harjoitus 6: Kestävä kehitys (harjoitustilaisuus järjestetään tarvittaessa)

  Ke 2.12 klo 10:15-12: Harjoitus 6: laskutupa (tarvittaessa)

  6. harjoituksen palautuksen DL ke 9.12. klo 10


  HARJOITUSTEN UKK

  Miksi MyCourses valittaa “Ole hyvä ja vastaa kaikkiin kysymyksen kohtiin”/”Puutteellinen vastaus”, vaikka olen vastannut kaikkiin annettuihin kohtiin?

  1. Vaihda käyttämääsi desimaalierotinta (pilkku pisteeksi/piste pilkuksi). Oikea desimaalierotin riippuu omista kieliasetuksistasi ja se määräytyy quiz-tehtäväkierroksen aloitushetkellä. Jos MyCourses on suomenkielinen, desimaalierotin on pilkku ja jos MyCourses on englanninkielinen, desimaalierotin on piste. 

  2. Kirjoita laskutehtävien vastauskenttään vain lukuarvoja – jätä siis yksiköt pois.

  3. Jos edellä olevat neuvot eivät auta, ota yhteyttä kurssisähköpostilla tai tule käymään harjoituksissa. 


  Millä tarkkuudella minun pitäisi vastata?

  Vastaa laskutehtäviin ainakin kahden desimaalin tarkkuudella ellei toisin mainita. Joillain kierroksilla saattaa olla eriävä ohjeistus, joten tarkista kunkin kierroksen vastaustarkkuus sen aloitussivulta tai demokalvoilta. MyCourses tarkistaa laskutehtävät automaattisesti. Jos pyöristät liikaa, saattaa pisteet jäädä saamatta. Liian tarkasta vastauksesta ei lähde miinuspisteitä. Jos koet, että MyCourses arvosteli tehtäväsi väärin tarkkuuden takia, ole yhteydessä kurssihenkilökuntaan kurssisähköpostilla (eny-c2003 (at) aalto.fi).

  Muita kysymyksiä?

  Jos koet, että tehtävä ei anna sinulle oikeita pisteitä tai siinä on jokin ongelma, ole välittömästi yhteydessä kurssihenkilökuntaan kurssisähköpostilla (eny-c2003 (at) aalto.fi). Jos sinulla on jotain muuta kysyttävää viikkoharjoituksissa, voit olla yhteydessä samalla sähköpostilla tai tulla käymään harjoituksissa.

 • Palautteen antaminen kannattaa! Se tarjoaa sinulle opiskelijana mahdollisuuden reflektioon ja edistää siten oppimistasi. 

  Samalla palaute kertoo meille opettajille mikä kurssissa toimii ja mikä ei. Palaute siis auttaa kurssin kehittämisessä, sekä kurssin aikana että sen toteuttamisen jälkeen. Tätäkin kurssia on jo kehitetty aiempina vuosina saamamme palautteen perusteella (kts. täällä).


  Tällä kurssilla voit antaa palautetta seuraavilla toisiaan täydentävällä tavalla:

   

  KURSSIN AIKANA

  • Luentojen ja harjoitusten jälkeen tulemalla juttelemaan opettajille ja assareille
  • Lukupiirin itse- ja vertaisarvioinnin kautta (puoliväli)
  • Lähettämällä sähköpostia: eny-c2003 (a) aalto.fi  
  • Alla olevan anonyymin kurssipalautteen avulla 


  KURSSIN LOPULLA

  • Lukupiirin itse- ja vertaisarvioinnin kautta (loppu)
  • Sähköisen kurssipalautejärjestelmän kautta

  Tämän lisäksi kurssin aikana jokainen opiskelija antaa kahdesti palautetta myös itselleen ja lukupiiriryhmälleen lukupiirin itse- ja vertaisarvioinnin yhteydessä.