Topic outline

  • Presentationerna hålls 8–10.12 i mindre grupper enligt tidtabellen nedan.

    Zoom-länk: https://aalto.zoom.us/j/62068807298
    (Meeting ID: 620 6880 7298)

    För varje presentation reserveras 10 min för själva presentationen + 5 min för opponering + 5 min för handledaren (och frågor från publiken). Alla studenter förväntas vara på plats under hela den egna gruppens presentationer (hela förmiddagen eller eftermiddagen någon av dagarna). Handledare kommer och går som de hinner.

    Opponenterna är de samma för skriftlig och muntlig opponering.