Topic outline

 • Kurspersonal

  Koordinator: Henrik Wallén, henrik.wallen@aalto.fi, tfn 050 420 5860, Marvägen 8, rum 2146
  Vetenskapligt skrivande, muntlig framställning, text- och talverkstäder: Sofia Sevón, sofia.sevon@aalto.fi, tfn 050 563 8032
  Informationssökning: Kirsi Heino, kirsi.heino@aalto.fi
  English workshops: Laura Humphries, laura.humphries@aalto.fi


  Ansvarslärare (= godkänner kandidatarbeten) och andra kontaktpersoner

  Högskolan för ingenjörsvetenskaper

  Koordinator: Tiina Nikander

  ENG3042.kand – Energi- och miljöteknik (ENY)
  • Jukka Paatero, Energiteknik
  • Martin Vermeer, Geoinformatik
  • Henry Gustavsson, Geobyggande
  • Teemu Kokkonen, Vatten- och miljöteknik
  ENG3043.kand – Maskin- och byggnadsteknik (KJR)
  • Matti Pietola, Maskinbyggnadsteknik
  • Tommi Mikkola, Tillämpad mekanik
  • Heidi Salonen, Byggnadsteknik
  ENG3044.kand – Den byggda miljön (RYM)
  • Anahita Rashidfarokhi Fathabadi, Fastighetsekonomi
  • Vesa Kanninen, Markanvändningsplanering och trafikteknik

  Högskolan för elektroteknik

  • ELEC3013.kand – Elektronik och elektroteknik (EST): Markus Turunen
  • ELEC3014.kand – Automations- och systemteknik (AUT): Pekka Forsman
  • ELEC3015.kand – Informationsteknologi (IT): Pasi Lassila
  • ELEC3016.kand – Bioinformationsteknologi (BIO): Markus Turunen

  Högskolan för kemiteknik

  Ansvarslärare: Eero Kontturi
  Kursassistent: Juha Oksa

  Kontaktpersoner:
  • CHEM3048.kand – Bioprodukter: Eero Hiltunen
  • CHEM3049.kand – Kemi och materialvetenskap: Minna Nieminen
  • CHEM3050.kand – Kemiteknik och processer: Jari Aromaa


  Högskolan för konst, design och arkitektur

  ARTS3001.kand – Arkitektur: Anne Tervo
  ARTS3002.kand – Landskapsarkitektur: Ranja Hautamäki
  ARTS3016.kand – Inredningsarkitektur: Antti Pirinen

  Högskolan för teknikvetenskaper

  • SCI3025.kand – Produktionsekonomi: Stina Giesecke (kursassistent: Ville Vuorenmaa)
  • SCI3026.kand – Informationsnätverk: Miia Jaatinen (kursassistent: Ville Vuorenmaa)
  • SCI3027.kand – Datateknik: Eero Hyvönen (koordinatorer: Petri Leskinen och Minna Tamper) e-post: SCI3027.kand@aalto.fi
  • SCI3028.kand – Teknisk fysik: Jani-Petri Martikainen
  • SCI3029.kand – Matematik och systemvetenskaper / Matematik: Riikka Korte
  • SCI3029.kand – Matematik och systemvetenskaper / Systemvetenskaper: Juho Roponen

  Alla borde ha e-post-adresser på formen fornamn.efternamn@aalto.fi (utan eventuella åäö-prickar och accenter) om inte annat anges. Övriga kontaktuppgifter kan man hitta via people.aalto.fi eller puhelinluettelo.aalto.fi.