Topic outline

 • General
  Bonjour et bienvenue au cours Français 2 !

  Les leçons sont les mardis et jeudis de 9h30 à 11h

  https://aalto.zoom.us/j/66605927689?pwd=aXVMejgyclpWb1JhMDN5SW9lZUlSUT09


  Kurssin suoritettuasi:

  - pystyt osallistumaan keskusteluun työ- ja arkielämän tutuissa tilanteissa, kun puhekumppanisi on valmis auttamaan sinua. Osaat esimerkiksi kertoa lähitulevaisuuden suunnitelmistasi.

  - tiedät kuinka etsiä tarvitsemaasi tietoa yksinkertaisista autenttisista lähteistä ja ymmärrät tekstin keskeisen sisällön apuvälineitä käyttäen (mm. aikataulut, asuntoilmoitukset ja ruokalistat).

  - selviydyt kirjoittamalla muutamissa arkielämän tilanteissa. Osaat mm. kirjoittaa lyhyitä viestejä puhelimella.

  - tunnet muutamia ranskankielisiä maita ja niiden tapakulttuuria.

  Oppimateriaali 

  Objectif express 1 - Nouvelle édition (Anne-Lyse DUBOIS, Béatrice TAUZIN, ISBN 9782011560070)  Arvosteluperusteet:

  1. Luennot 36 t, aktiivinen osallistuminen opetukseen (10 %) Pakollinen läsnäolo 80 %. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla.

  2. Tuntitestit ja/tai kirjalliset tehtävät (20 %)

  3. Suullinen koe ja/tai suulliset tehtävät (20 %)

  4. Kirjallinen tentti (50 %)


  L'examen est le 23 février 2021.